"calculating" translation into Hungarian

EN

"calculating" in Hungarian

EN calculating
volume_up
{adjective}

1. general

calculating (also: calculative)
Nevertheless there was something cunning in Ryan, something calculating and watchful.
Akkor miért van Ryanben ez a számító, agyafúrt éberség?
...he is a driven, unflinching, calculating machine.
...csak egy irányított, rendíthetetlen számító gépezet.
Don't ye smell the hands of calculating wizards in this won-drous tale?
- Nem érzed néhány számító varázsló kezét a csodálatos mesében?
calculating (also: acute, astute, cagey, canny)
volume_up
ravasz {adj.}

2. "who/what can count"

calculating

Synonyms (English) for "calculating":

calculating

Context sentences for "calculating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMaternity should be recognised for the purposes of calculating the length of service.
A munkaviszonyban töltött idő kiszámításakor az anyaságot figyelembe kellene venni.
EnglishMrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Hall asszony ezt már említette, és én úgy látom, hogy gondjaink vannak a számolással.
EnglishThey set up this Rosicrucian red herring, calculating exactly what will happen.
Nekiállnak a ködösítésnek, kiagyalják a rózsakeresztes-mesét, és be is jön a számításuk.
EnglishThe exercises help you to practice different aspects of calculating with fractions.
A feladatok a különféle törtszámítási műveletek gyakorlásában segítenek.
EnglishA method therefore needs to be defined for calculating the revenue from such projects.
Ezért módszert kell megállapítani az e projektekből származó bevételek kiszámítására.
EnglishThe Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
A Bizottság a közérdekűség-vizsgálat segítségével kalkulálja ki ezt a lehetséges hatást.
English- adopt rules for calculating the sluice-gate price for pig carcases.
- elfogadja a hasított sertések zsilipárának kiszámítására vonatkozó szabályokat.
EnglishFinally, I have a question about the common framework for calculating company tax base.
Végül lenne egy kérdésem a társaságiadó-alap kiszámításának közös keretével kapcsolatban.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating unemployment benefit.
Igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő időszakokról
EnglishThe basis for calculating the refund is laid down in Article 3 of that Regulation.
A kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta meg.
EnglishRudin surveyed the other seven, calculating which way they would jump if it came to a fight.
Rugyin felmérte a másik hetet, azt számítgatva, mit lépnek majd, ha harcra kerül a sor.
EnglishIt can be used for calculating mathematical equations of all different types.
Használható különböző fajta matematikai egyenletek számítására.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating an unemployment benefit.
Igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő időszakokról
EnglishSpecify the settings for calculating and presenting subtotals.
Adja meg a részösszegek kiszámításához és megjelenítéséhez szükséges beállításokat.
EnglishFor two days Aillas kept to his Doun Darric headquarters, calculating his options.
Aillas két napig kilátásait mérlegelve Doun Darricban maradt.
EnglishBut calculating this at the next level, that means at the business sector level, is important.
De fontos ennek a kiszámítása a következő, az üzleti szektor szintjén.
EnglishThey watched him carefully and knew exactly what he was calculating.
Mind a hárman feszülten figyelték őt, és pontosan tudták, milyen számításokat végez magában.
EnglishChoose the number of terms (2, 3, 4 or 5) you want for calculating fractions.
Válassza ki, hogy hány kifejezéssel szeretne gyakorolni.
EnglishKurtz listened to this with mounting awe, all the time calculating.
Kurtz növekvő megilletődéssel hallgatta, és közben számítgatott.
EnglishI was calculating; I was going to break in Mr. Nash Penfield right.
Elhatároztam, hogy azonnal rárúgom az ajtót Mr. Nash Penfieldre.