EN

calm {adjective}

volume_up
Evening was come, not with calm beauty but with the threat of violence.
Közeledett az este, nem megszokott nyugodt szépségében, hanem fenyegetéssel terhesen.
Svetlana kept control of her emotions, told herself forcefully to be calm, to relax.
Erőnek erejével kényszerítette magát, hogy nyugodt maradjon, ellazuljon.
Lodovik felt a curious displacement, hearing these calm but passionate words.
A nyugodt hang és a szenvedélyes szavak ellentéte megzavarta Lodovikot.
The Druid's voice was calm and steady and it brushed aside her anger.
Talán felelt a druida csendes nyugalommal, ami nyomban lehűtötte Amberle indulatait.
If I were attacking Xounges, I would choose a dark calm night.
- Ha meg akarnám támadni Xoungest, én egy csendes, sötét éjszakát választanék.
Just be who you are, calm and clear and bright.
Te csak legyél, aki vagy, csendes, egyenes, világosfejű.
The Potomac was calm and flat, almost oily, like the pond behind a mill dam.
A Potomac nyugodt volt és sima, mintha olajjal terítették volna be.
The seas pretty calm, but if you find its too much, just say.
A tenger nagyon sima, de ha soknak találja, csak szóljon.
The water was oily calm with a long, flat swell running.
A víz sima volt és nyugodt, lassan, egyenletesen hömpölygött.
Don't think I'm not,' Foyle said with calm ferocity.
mondta Foyle szenvtelen kegyetlenséggel.
His hands shook, he swallowed, his calm unemotional face seemed distorted by pain.
Reszketett a keze, nagyokat nyelt, nyugodt, szenvtelen arcát kín torzította el.

Context sentences for "calm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishGalath flushed in embarrassment and looked away from the mage royal's calm face.
Galath zavartan dőlt hátra és vette el tekintetét a máguskirály nyugodt arcáról.
EnglishHe was a little annoyed at the absolutely unruffled calm preserved by the other.
Kissé bosszantotta, hogy ez a kijelentés a legkisebb hatást se tette Battle-re.
EnglishThis is probably quite a calm day for these waters, but the seas are big enough.
Errefelé a mai nap valószínűleg egészen nyugodtnak számít, de a tenger elég magas.
EnglishShe came back to us when the dance was over and tried to calm down Mr.
Josie vele ment, megpróbálta lecsillapítani, és a végén Ruby helyett ő táncolt.
EnglishIn the patient study of that endless breaking, Joe Carpenter gradually grew calm.
A soha véget nem érő mozgást figyelve Joe Carpenter fokozatosan lecsillapodott.
EnglishFor an instant a calm beautiful face, neither male nor female, swam in his mind.
Ekkor egy nyugodt, gyönyörű, se nem férfi, se nem női arc úszott be az agyába.
EnglishBut I don't think you will, Henry says in a voice that is calm, almost soothing.
Mégsem hiszem, hogy sikerülni fog, mondja Henry nyugodt, már-már vigasztaló hangon.
EnglishIt's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety.
Megőrizni a nyugalmunkat, elkerülni a szorongást talán nehezebb, mint valaha.
EnglishHis hands shook, he swallowed, his calm unemotional face seemed distorted by pain.
Reszketett a keze, nagyokat nyelt, nyugodt, szenvtelen arcát kín torzította el.
EnglishHe had to be careful the calm didn't stupefy him; make him forgetful of her.
Óvakodnia kell attól, hogy a nyugalom eltompítsa, és megfeledkezzen Jo-Beth-ről.
EnglishAt last she regained some calm, ate and drank, and tried to wash herself a little.
Végül kissé megnyugodott, evett, ivott, és megpróbált egy kicsit megmosakodni.
EnglishThrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
EnglishBut this cold, deliberate, vindictive poisoning - and so calm and collected.
De ilyen hidegvérrel, előre megfontoltan, bosszúszomjasan megmérgezni valakit...
EnglishThe fact is, Marius can't tell us what he discovered, he said, his voice calm.
A helyzet az, hogy Marius nem mondhatja el, mit fedezett fel mondta nyugodtan.
EnglishWinston looked away, out the windows to the mirror-calm water of the harbor.
Winston elfordította tekintetét, s az ablakon át a kikötő tükörsima vizét nézte.
EnglishCalm yourself, said Avicus softly, so that your words truly speak for your heart.
Még rongyaiban is méltóságteljesnek tűnt, és kíváncsian várta, mi következik.
EnglishThen rising up, he commanded the winds, and the sea, and there came a great calm.
Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt.
EnglishThe first looked at me again in that uncannily calm fashion and then plunged forward.
Az első megint rám nézett azzal a hátborzongató nyugalommal, aztán előrelendült.
EnglishGording hit ground and came at him again, face calm, hands outstretched for murder.
Gording felugrott és újra nekitámadt, nyugodt arccal, kezével meg akarta ölni.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Elnök úr! Lássuk, hogy le tudom-e kissé csillapítani ezt a parázs vitát.