"capricious" translation into Hungarian

EN

"capricious" in Hungarian

EN capricious
volume_up
{adjective}

capricious (also: eccentric, erratic, fanciful, fantastic)
I'm the prisoner of capricious fashion and am actually quite plain tonight.
Rabszolgája vagyok a szeszélyes divatnak, és ma este még egyszerűen is öltözködtem.
The capricious Troll-Gods consented and the enchantments were broken.
A szeszélyes troll istenek pedig hallgattak a könyörgésre, és eltávolították a varázslatokat.
Leslie rendkívül szeszélyes asszony volt.

Synonyms (English) for "capricious":

capricious

Context sentences for "capricious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think she believed that the spirits could be childlike and capricious.
Szerintem nem hitte el, hogy a szellemek szeszélyesek és gyerekesek lehetnek.
EnglishThey were slow and tinkling, with capricious silences here and there.
Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket.
EnglishViolent anxiety about the weather which in the early morning appeared capricious in the extreme.
Hatalmas, aggodalom kísérte az időjárást, amely reggel bizony igencsak szeszélyesnek tűnt.
Englishthey're capricious, I'll grant you, but they're not truly evil.'
Szeszélyesek, ezt elismerem, de nem eredendően gonoszak.
EnglishIt seemed capricious to so risk Fear Sengar.
Ostobaságnak tűnt így kockára tenni Fear Szengár életét.
EnglishThe Capricious Curlicue of Cash, Juan-Feng barkered.
Páratlan Pénzeső! kántálta Juan-Feng.
EnglishIn the face of countries engaging in capricious politics, however, an enormous country like Russia can easily assert its will.
A szeszélyesen politizáló országokkal szemben viszont a hatalmas Oroszország könnyedén érvényesítheti akaratát.
EnglishAnder Elessedil led them, no leader in his own mind, little more than a victim of capricious circumstance, and his thoughts were dark.
A sors szeszélyéből Ander Elessedil vezette őket, a kedve ellenére lett vezető, sötéten, mint a zivataros felhő.
EnglishHe was becoming more and more capricious.
EnglishTherefore, I would like to point out that Slovenia is not being capricious in mentioning that Croatia's documents are not credible.
Szeretném tehát kiemelni, hogy Szlovénia nem szeszélyből említi meg, hogy Horvátország dokumentumai nem hitelt érdemlőek.
EnglishCapricious youth.