"captivity" translation into Hungarian

EN

"captivity" in Hungarian

EN captivity
volume_up
{noun}

captivity (also: confinement, imprisonment, durance)
The long winter of captivity had taught me to hate.
A hosszú téli fogság megtanított gyűlölni.
If Rinaldi's presence and the elven captivity were some kind of subtle ploy, what did it matter?
Ha Rinaldi jelenléte és a tünde fogság mégis valami finom csel volt, ugyan mit számított?
He was thinner than Stark remembered and he showed the strain of long captivity.
Soványabb volt, mint amilyennek Stark emlékezete megőrizte, és megviselte a hosszú fogság.
captivity (also: durance)
In the freedom of my lifestyle there is also captivity.
Az életstílusom szabadsága egyben rabság is.

Synonyms (English) for "captivity":

captivity

Context sentences for "captivity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOr are you trying to get up enough courage to sell Willie into captivity, too?
Vagy csak ahhoz gyűjtögeted a bátorságot, hogy jó pénzért Willie-t is fogságba add?
EnglishCaptivity in place of death maintains his value as a pawn in your schemes.
Ha fogságban marad, továbbra is használható figurának bizonyulhat a játszmában.
EnglishThey are held in captivity for months on end without being charged with anything.
Hónapokig tartják őket fogva anélkül, hogy bármivel is megvádolnák őket.
EnglishAs fugitives they found one another; or within captivity they were bred.
Vagy menekülés közben találtak egymásra, vagy a rabságban pároztatták őket.
EnglishIf he did not escape before daylight, he would probably join his friends in captivity.
Ha nem menekül el napfelkelte előtt, akkor valószínűleg csatlakozik társaihoz a rabságban.
EnglishThere were no ships around her; she was quite alone in her captivity.
Nem lehetett látni egyetlen hajót sem körülötte; tökéletesen egyedül volt fogságában.
EnglishThis was Mael who had kept me in captivity for months as he prepared me for the Dark Magic.
Mael, aki hónapokig tartott fogságban, amíg előkészített a Sötét Mágiához.
EnglishIf they have children, the latter can spend their whole life in captivity.
Ha gyerekeik vannak, ők akár egész életüket fogságban tölthetik.
EnglishIf they would behave themselves in captivity, grizzlies would be a fabulous meat production animal.
Ha jól viselkednének fogságban, a szürkemedvék mesés vágóállatok lehetnének.
EnglishAnd so there, Stefan, you have but the first day of my captivity and wretchedness.
Ime, Stefan, ez volt fogságom és nyomorúságom első napja.
EnglishParagraph 6 states: 'to release all disappeared persons who are still in captivity'.
A (6) bekezdés azt mondja: "engedjenek szabadon minden olyan eltűnt személyt, aki még fogságban van”.
EnglishFinally, they had to be willing to breed in captivity.
Az is nagyon fontos volt, hogy hajlandóak, képesek legyenek szaporodni a fogságban.
EnglishWherefore he saith: Ascending on high, he led captivity captive: he gave gifts to men.
Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat.
EnglishThey are the only birds that are housebroken in captivity.
Ez az egyetlen madárfajta, amely fogságban szobatisztaságra szoktatható.
EnglishNaturally, the nervous species are difficult to keep in captivity.
Természetesen a nyugtalan fajokat nehéz fogságban tartani.
English'Ay; and he did not tell lies, or return me to captivity.'
- Bizony; de ő nem hazudott, és fogságba sem vitt vissza.
EnglishNo one ever came or went there on the beach in all my captivity.
Egész fogságom alatt senkit se láttam a parton.
EnglishAnd the red-haired twins standing before him, his beautiful prisoners whom he had come to love in their captivity.
És ott állnak előtte a vörös hajú ikrek, szépséges rabjai, akiket úgy megszeretett fogságukban.
EnglishThe subject of animal captivity has been of interest to me...'
Az állatok fogvatartásának témája régóta érdekel.
English'There was a darkness over the valleys of the Emyn Muil, and I did not know of their captivity, until the eagle told me.'
- Homály ül Emyn Muil völgyein, s nem is tudtam, hogy fogságba estek, míg a sas hírt nem adott róla.