"capture" translation into Hungarian

EN

"capture" in Hungarian

EN capture
volume_up
{noun}

capture (also: booty, chase, haul, kill)
The Germans also enjoyed a long succession of tremendous drinking-bouts on the captured wine, and quarrelled bloodily over the glory and plunder.
A germánok a zsákmányolt borból hosszú ideig részegeskedtek, és véres összecsapásokban marakodtak a zsákmány és a dicsőség felett.
capture (also: predation)

Synonyms (English) for "capture":

capture

Context sentences for "capture" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are human beings perhaps who would capture a Taltos for no earthly reason.
Létezhetnek emberek, akik minden konkrét ok nélkül akarnak maguknak egy táltost.
EnglishSo perhaps Lars Porsena did capture Rome, in spite of Horatius and Scaivola.
Így talán Lars Porsena mégiscsak elfoglalta Rómát Horatius és Scaevola ellenére.
EnglishYet she couldn't abandon the chase, or the Tandu would capture the scoutship.
Mégsem hagyhat fel az üldözéssel, mert akkor a tanduk kaparintják meg a hajót.
EnglishHis orders are to assassinate King Aillas and, if possible, to capture Prince Dhrun.
A parancs Aillas király meggyilkolása és ha lehet, Dhrun herceg foglyul ejtése...
EnglishIf you're captured, or killed resisting capture, where is your errand then?
Ha elfogják magukat, vagy megölik, ha ellenállnak, akkor mi lesz a megbízásukkal?
EnglishBut I think the Orcs had been commanded to capture _hobbits_, alive, at all costs.
Inkább azt hiszem, arra kaptak parancsot, hogy fogjanak hobbitokat, élve, bármi áron.
EnglishCandy held on tight, attempting to capture the creature without hurting it.
Cuki szorosan fogta a szövetet, próbálta úgy megtartani, hogy ne ártson neki.
EnglishShe would not here relinquish what she had struggled so long and hard to capture.
Nem dermedhet meg itt a lépcsőn, hiszen hová lenne akkor amúgy is zsugorodó önbecsülése.
EnglishAtahuallpa's capture was decisive for the European conquest of the Inca Empire.
Atahualpa elfogása döntő esemény volt az inka birodalom meghódításában.
EnglishYou will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
Tudni fogják, hogy itt elsősorban a szén-dioxid elkülönítéséről és tárolásáról beszélek.
EnglishFirstly on carbon capture and storage.
Három konkrét pontra szeretnék kitérni, először is a széndioxid-lekötésre és -tárolásra.
EnglishMatthew's old photographs had failed to capture one tenth of the vibrancy or detail.
Matthew régi fényképei a színek és részletek egytizedét sem adták vissza.
English'The image of a woman-creature haunts my brain, and I would capture her.
Egy asszonyi teremtmény képe kísért az agyamban, akit foglyul fogok ejteni.
EnglishWill capture Davao and Samar Airport without further serious loss of life?
Elfoglaljuk Davaót és a Samar repteret további súlyos veszteségek nélkül?
EnglishThere are some things about Him that are too horrible for any sculptor to capture.'
Van benne néhány dolog, ami annyira rettenetes, hogy egyeden szobrász sem tudja visszaadni.
EnglishI also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Ezenkívül érdeklődéssel figyelem a szénmegkötésről és -tárolásról szóló, javasolt irányelvet.
EnglishAnd the Galactics will still strive to capture us, in case we lied!
És a galaktikusok még mindig nem fognak lemondani rólunk, mert hátha hazudtunk.
EnglishI felt something similar in the robot we could not capture— The one that got away.
Valami ilyesmit érzékeltem abban a robotban is, amelyiket nem sikerült...
EnglishEven if the police did manage to capture him, suppose he refused to answer questions?
Még ha a rendőrségnek sikerülne is elfognia, tegyük fel, nem hajlandó felelni a kérdésekre.
EnglishDo they, for instance, capture rainwater so that we can reduce water use?
Például, hogy gyűjtik-e az esővizet, hogy csökkentsék a vízfogyasztást?