"captured" translation into Hungarian

EN

"captured" in Hungarian

EN captured
volume_up
{adjective}

captured (also: captive)
Word went round that you were a captured Khond spy but that's a lie.
Azt rebesgetik - folytatta a férfi -, hogy foglyul ejtett khond kém vagy, de ez hazugság.
The captured mercenary's eyes went blank, and he fell to his knees.
A foglyul ejtett zsoldos tekintete merevvé vált, a férfi térdre rogyott.
They would fly to Paranor and destroy the captured son of Shannara, the sole heir to the hated Sword.
Elrepülnek Paranorba és elpusztítják Shannara foglyul ejtett fiát, az undorító Kard egyedüli örökösét.

Context sentences for "captured" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI captured it easily, held it up to my own right eye, which looked like this:
Könnyűszerrel elkaptam, odatartottam tulajdon jobb szemem elé, amely így festett:
EnglishDid they suppose they had captured the Ring-bearer and his faithful comrade?
Vajon azt hitték, hogy a Gyűrűhordozót és hűséges bajtársát ejtették fogságba?
EnglishIf you're captured, or killed resisting capture, where is your errand then?
Ha elfogják magukat, vagy megölik, ha ellenállnak, akkor mi lesz a megbízásukkal?
EnglishAnd Bremen, captured heart and soul by the power of the shade's words, did so.
És Bremen, akinek szívét és lelkét megbéklyózták az árnyék szavai, engedelmeskedett.
EnglishWhen the Gnomes captured me, they searched me and took the pouch and the stones away.
Amikor a gnómok elfogtak, átkutattak és elvették tőlem a tasakot és a köveket.
EnglishYou can tell which were captured in the wild by the look in their eyes.
Csak abból, ahogy a szemébe nézel megmondhatod, hogy melyiket fogták a vadonban.
EnglishIn May, government troops captured the areas in the north held by the LTTE.
Májusban a kormánycsapatok elfoglalták az LTTE által ellenőrzött északi területeket.
EnglishHistorically, he was never seen, never captured, or killed in the final battle.
A krónika szerint senki sem látta, senki sem fogta el, nem ölte meg a végső küzdelemben.
EnglishWe captured the Lady Coulter, despite her courageous defense, and brought her here.
Elfogtuk a bátor ellenállást tanúsító Lady Coultert, és ide szállítottuk.
EnglishO'Hare, the man who had captured me so long ago.
Bernard B. O'Hare neszezett, az az O'Hare, aki annak idején elfogott.
EnglishI expect that your mother will be captured and sent into South Ulfland as a slave.
Feltételezem, anyádat elfogták, és elküldik Dél-Ulflandba rabszolgának.
EnglishThe phenomenon continues for the next forty-six minutes, every bit of it captured on tape.
A jelenség negyvenhat percig folytatódik, és minden másodperce ott van a kazettán.
EnglishNearly captured in Hamburg, 1987, killed two policemen to make his escape.
Hamburgban 1987-ben csaknem elfogták, két rendőrt megölt, úgy menekült el.
EnglishNot that his interest in a captured micro-branch was particularly secret.
Nem mintha különösebb titok lett volna, hogy szerezni akar egy mikrofiókot.
EnglishMerrick was frequently captured with a solemn face, and most often alone.
Merrick sokszor volt komoly, és leginkább egyedül lehetett látni a képeken.
EnglishEarth's casualties were 461 killed, 223 wounded, none captured, and 216 missing.
A Föld embervesztesége: 461 elesett, 223 megsebesült, fogságba nem esett egy sem, 216 eltűnt.
EnglishA sergeant major in the Moroccan Spahis, captured in North Africa, I said.
Marokkói szpáhi főtörzsőrmester, Észak-Afrikában esett fogságba mondtam.
EnglishWe think he may have been captured by the same group that was after you and Kim.
Vélhetően ugyanaz a csoport fogta el, akik rád és Kimre vadásztak.
EnglishThey have all been captured by treachery, the Colonel thought, and their claws are pegged.
Mindet csellel ejtették fogságba, gondolta az ezredes, az ollójukat meg kipöckölték.
EnglishThe search would be relentless, she knew, and in the end, Udinaas would be captured.
A keresés folytatódik majd, ameddig kell, és Udinász a végén megkerül.