EN

car {noun}

volume_up
Close all the windows of your car before proceeding across the dam, please.
Szíveskedjenek a kocsi valamennyi ablakát felhúzni, mielőtt átkelnek a gáton.
The Marine pulled it out and safed it, before walking to the other side of the car.
Malloy kivette, biztosította, mielőtt átment volna a kocsi másik oldalához.
A car brushed the left front fender and stopped, as I thought, to apologize.
Balról megelőzött bennünket egy másik kocsi, súrolta az első lökhárítómat.
But the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
Ott volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.
Az "intelligens autó" kezdeményezés nem csak a műszaki megoldásokról szól.
The sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.
Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
The place was about as long as a freight car, and about as high.
A helyiség körülbelül olyan hosszú és magas volt, mint egy vagon.
Six cars in all-the locomotive, two missile cars, two security cars, and the launch command and control car.
Hat kocsi, a mozdony, két rakétaszállító vagon, két biztonsági vagon, az indító kocsi és az ellenőrző kocsi.
The loose bridge clattered a little, the cavernous blackness inside the car boomed to the hooves, but no more.
Az ingatag híd megzörrent egy kicsit, s máris a vagon belsejének sötét üregében dobbantak meg a ló patái: ennyi volt az egész.

Context sentences for "car" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
English. . only the car in front of me that day was a big green Cadillac Sedan DeVille.
Csakhogy aznap előttem éppenséggel egy nagy zöld Cadillac Sedan DeVille haladt.
EnglishIf you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
Ha eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
EnglishFor example, we must eat less meat and we must travel less by car and aeroplane.
Például, fogyasszunk kevesebb húst, utazzunk kevesebbet gépkocsival és repülővel.
EnglishThree minutes later, on the way to his car, Misha walked into the destruct room.
Három perccel később pedig Misa, útban a kocsija felé, besétált a megsemmisítőbe.
EnglishHe helped her out of the car, and a sergeant held the door open for both of them.
Kisegítette a nőt a kocsiból, és egy őrmester tartotta mindkettőjüknek az ajtót.
EnglishAs soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
Amint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
EnglishAn IRA driver was shot, and his car plowed into people on the side of the street.
Egy IRA-s sofőrt lelőttek, és a kocsija az utcán várakozó emberek közé hajtott.
EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishI thought you said them all this morning, in the car, after we left Vee Vee Gee.
Azt hiszem, elmondtad délelőtt a kocsiban, miután eljöttünk a Vee Vee Gee-ből.
EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishThe European car industry is one of the most competitive of its kind in the world.
Az európai autóipar a maga nemében a világon az egyik legversenyképesebb iparág.
EnglishIt never got closer than two car-lengths and never dropped back farther than five.
Sosem jött két kocsihelynél közelebb, és sosem maradt le öt kocsihelynél jobban.
EnglishAs he did so the car began to roll backwards down the mild incline of the street.
Amint így tett, a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.
EnglishAs soon as he pushed the right buttons, he ducked behind a car, afraid to look.
Amint megnyomta a megfelelő gombokat, beugrott egy kocsi mögé, nem mert odanézni.
EnglishHemingway kicked the car away from the curb and a solid grin settled on his face.
Hemingway elrúgta az autót az útpadkától, és széles vigyor öntötte el az arcát.
EnglishAnimal compound to your left. to your right. please keep all car windows closed.
00:30:05.64,00:30:11.52 Amikor áthajtanak a Szafarin, kérem húzzák fel az ablakot!
EnglishRene Montclair came by hired car from Bolzano, Andre Casson flew in from Rome.
René Montclair bérelt kocsival jött Bolzanóból, André Casson repülővel Rómából.
EnglishHe swallowed hard, then crunched around the front of the car into the wet weeds.
Richard nagyot nyelt, és tekintetét a megrongálódott kocsiról az árokra fordította.
EnglishOn the way to Pueblo, did she show you where her car had gone off the highway?
A tragédiák a legjobbat, de a legrosszabbat is képesek előcsalogatni az emberből.