EN

carriage {noun}

volume_up
carriage (also: car, cart, rig, wagon)
As Dana extended her hand for the carriage, the carriage moved forward, just out of her reach.
Amint Dana kinyújtotta a kezét a kocsi után, az tovagördült, így nem érte el.
A carriage heavily loaded with luggage has passed out during the last hour.
-Az elmúlt órában egy sok csomaggal megrakott kocsi hajtott ki a parkból.
She was thrown against me as the carriage rocked into its turn and headed for the village.
A kanyarodó kocsi himbálása hozzám lódította Claudiát, és útnak indultunk a falu felé.
I think that carriage by road is often the most dangerous mode of transport, rather than carriage by waterways.
Úgy vélem, hogy a közúti szállítás sokkal veszélyesebb szállítási mód, mint a vízi szállítás.
It allows up to three consecutive transport operations for an international carriage of seven days.
Egy hétnapos nemzetközi szállítás alatt három egymást követő napra engedélyezi a fuvarozási tevékenységet.
Whereas certain other types of carriage may be exempted from any quota or authorization system,
mivel bármely kvóta vagy engedélyezési rendszer alól bizonyos más szállítás fajták is mentesíthetők,
carriage (also: car, railway carriage)
There waiting was a small closed carriage, drawn by an anbaric locomotive.
Kisméretű zárt vagon várakozott rájuk, anbár hajtású mozdonyhoz csatolva.
In a railway accident once, I remember noticing a large blister of paint at the side of the carriage.
Emlékszem, egy vasúti baleset alkalmával megfigyeltem egy nagy festékhólyagot a vagon oldalán.
carriage
carriage
carriage (also: lift)
One copy shall accompany the goods; the other copy shall be retained by the carrier for two years, reckoned from the date of carriage, and shall be filed in numerical order.
Az egyik példánynak az árut kell kísérnie; a másik példányt a fuvarozó köteles sorszám szerint rendezve a fuvarozás időpontjától számított két évig megőrizni.
carriage (also: gondola)
carriage (also: vehicle)
The carriage was no more than thirty yards away, so Sparhawk could easily identify the supposed clergyman inside.
A jármű nem lehetett messzebb harminc méternél, így Sparhawk könnyen felismerte a papot.
carriage (also: hive)

Context sentences for "carriage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt contained not only a handsome old carriage, but four magnificent black mares.
Egy szép, régi hintón kívül még négy fenséges, fekete kanca is állt odabent.
EnglishAs blood dripped off his arms, he shoved the carriage toward the top of the stairs.
Mindkét karjából szivárogni kezdett a vér, amint a kocsit a lépcső tetejére lökte.
EnglishCarriage of objects and works of art for exhibition or for commercial purposes.
1. Műtárgyak és műalkotások szállítása kiállítási vagy kereskedelmi célokra.
EnglishThere he goes, said Holmes, as we watched the carriage swing and rock over the point.
-Ott megy - mondta Holmes a kanyarban megrázkódó, imbolygó kocsi után tekintve.
EnglishTales your carriage, your horses, drive them till they drop, but get out of it!'
Vigye a kocsiját, a lovait, űzze-kergesse őket, míg össze nem esnek, de tűnjön el innét!
EnglishThe carriage was not new, but it was soundly constructed and well maintained.
A hintó már nem volt új, de mesterien megépítették, és jól karbantartották.
EnglishSo it had a sweet, funereal smell as I lifted it last of all from the carriage.
Így hát édeskésen gyászos illatot árasztott, amikor őt utolsóként kiemeltem a kocsiból.
EnglishThe present generation was shamelessly lax - in their carriage, and in every other way...
A mostani generáció felháborítóan hanyag Magatartásában is, meg minden egyébben
EnglishI took her hand again, and pulled her after me, off the carriage, down into the street.
Ismét kézen fogtam, és magam után húzva levetettem magam a kocsiról az utcára.
EnglishThey rode along together in the horse-drawn taxi carriage, among the motorcars.
Együtt ültek a ló vontatta bérkocsiban, és a gépkocsik között cikáztak.
English'Dost thou remember when I leapt off the carriage the first day I went to -'
- Emlékszel, mikor az első napon leugrottam a kocsiról... izébe menet...?
EnglishFlute and Sephrenia joined Ehlana, Mirtai and Platime in the carriage.
Furulya és Sephrenia csatlakoztak Ehlanához, Mirtaihoz és Platime-hoz a kocsiban.
EnglishWe have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nem olyan intézkedéseket választottunk, amelyek a fenntarthatóbb áruszállítást ösztönzik.
EnglishCarriage of products intended as stores for sea-going vessels and aircraft.'
Tengerjáró hajókhoz és repülőgépekhez fedélzeti ellátmányra szánt termékek szállítása."
English'There is Gunga - and Gunga alone - who washes away sin.' ran the murmur round the carriage.
- A Gunga az, és csakis a Gunga, mely a bűnt lemossa - mormolták a kocsi utasai.
EnglishThe stately carriage was now slumped, the superlative features infinitely sad.
Az apám... tényleg meg akarta ölni magukat? kérdezte a királynő végül.
EnglishA carriage heavily loaded with luggage has passed out during the last hour.
-Az elmúlt órában egy sok csomaggal megrakott kocsi hajtott ki a parkból.
EnglishI settled myself down in the corner of the carriage and read it very carefully.
Letelepedtem a fülke sarkába, és szóról szóra elolvastam, így szólt:
EnglishI saw Armand, too, arriving in his dark carriage, taking his seat in the box.
Armand-t is láttam, amint kiszáll sötét hintájából, és beül a páholyba.
EnglishCarriage of objects and works of art for exhibition or for commercial purposes.
Műtárgyak és műalkotások szállítása kiállítási vagy kereskedelmi célra.