"carry-over" translation into Hungarian

EN

"carry-over" in Hungarian

EN carry-over
volume_up
{noun}

1. general

2. economics

carry-over

Synonyms (English) for "carry-over":

carry-over

Context sentences for "carry-over" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe wondered if this bad habit would carry over when they went home to Peregrine Cliff.
Jack azon tűnődött, vajon magával fogja-e vinni ezt a szokást Peregrine Cliffbe.
EnglishHe opened the front door for his wife, and felt a sudden impulse to carry her over the threshold.
Kinyitotta az ajtót, és hirtelen kedve támadt átemelni a feleségét a küszöbön.
EnglishI mean, one of the messages I like to carry over is, what about defending quality of life?
Úgy értem, az egyik gondolat, amihez mindig visszatérek, hogy mi a helyzet az életminőség megóvásával?
EnglishDid anyone see me carry her over the threshold like a bride?
Látta-e valaki, amikor átemeltem a küszöbön, mint egy menyasszonyt?
EnglishI wanted the rage to carry me over the threshold to his grave.
Azt akartam, hogy a düh repítsen oda sírjának szélére!
EnglishThe carry­over to today is cultural, and it's a fundamental form of personal power that some people like to exercise.
Ma már inkább kulturális okokból dívik, egyfajta státusszimbólum, a személyes hatalom igazolása.
EnglishDown below here, we see calls made by both males and females that also carry over very long ranges.
Az alsó ábrán hímek és nőstények által egyaránt használt hívásokat látunk, melyek szintén nagy távolságra jutnak el.
EnglishI'll tell your servant to carry your luggage over.
(Osziphoz) Kedves barátom, szállíts át mindent hozzánk.
EnglishHell live to carry the day over this treaty, my friend.
Meg fogja érni a szerzőődés elfogadását, barátom.
EnglishIt'll carry us over every stone, I swear!
Õ fog átvezetni minket minden kövön, esküszöm.
EnglishIt's a carry-over from a misspent youth.'
Az eltékozolt ifjúság egy maradványa.
EnglishMary took some flat bread and cheese and some sweet, thirst-quenching red fruits, wrapped them in a cloth, and tied a cord around it for one of them to carry over a shoulder.
Mary lapos kenyeret, sajtot, érett szomjoltó gyümölcsöt csomagolt szalvétába; átkötötte a batyut, hogy vállra vehessék.
EnglishWe in Parliament are delighted to have been able to persuade the Commission to promise a carry-over of EUR 700 million for rural development.
A Parlament örömmel nyugtázza, hogy sikerült meggyőznie a Bizottságot arról, hogy ígéretet tegyen vidékfejlesztési célokra fordítandó 700 millió euró átvitelére.