"to carry through" translation into Hungarian

EN

"to carry through" in Hungarian

EN to carry through
volume_up
{verb}

to carry through
baj nélkül kivezet
to carry through (also: to clear off, to close, to complete, to conclude)
to carry through (also: to go through)

Context sentences for "to carry through" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd just for once in your life try to carry one ceremony through without a mistake.
És kérlek, legalább egyszer életedben végezz el egy szertartást minden zavar nélkül!
EnglishWe, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
Természetesen tudjuk, politikailag milyen nehéz lenne ezt végrehajtani.
EnglishWe must carry this through into determined and united European Union action.
Ezt egy határozott és egységes európai uniós fellépéssel kell végigvinnünk.
EnglishMember States themselves must initiate reforms and carry them through.
A tagállamoknak maguknak kell a reformokat kezdeményezniük, majd végrehajtaniuk.
EnglishShe let him pick her up and tumble her against him, and carry her slowly through the house.
Nem tiltakozott, amikor Michael fölnyalábolta, és lassan keresztülvitte a házon.
EnglishI think it very important to carry this through at European level, too.
Véleményem szerint ezt európai szinten is nagyon fontos lenne megvalósítani.
EnglishSaid they pulled through the carry-out window, bought three sacks of food and took off.
Azt is elmondta, hogy odagurultak a kiadóablakhoz, vettek három zsák kaját és elhajtottak.
EnglishCarry her through them, past them, down the stairs and out the front door and into the car.
Vidd át közöttük, vidd le mellettük a lépcsőn, ki az ajtón, be az autóba.
EnglishThe work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.
A szóban forgó munkaprogram embert próbáló, és a Parlament készen áll arra, hogy véghezvigye.
EnglishThe Member States must carry out their responsibilities through their civil aviation authorities.
A tagállamoknak, polgári légügyi hatóságaik révén, eleget kell tenni kötelességüknek.
EnglishIn any event, he had to carry through what he had begun.
Bármiféle alkalom kínálkozik, az elkezdett dolgot most már végig kell csinálni.
EnglishIt was a desperate and hazardous journey, but he was as well equipped as any man to carry it through.
Meglehetősen kockázatos út, de fel volt szerelve mindennel, hogy sikerüljön.
EnglishNevertheless, I've undertaken the job, and I've got to carry it through.
Ennek ellenére én vállaltam a megbízást, s teljesítenem kell.
EnglishGuard your words and deeds carefully, for Art alone will not carry you through all the
- Ne bízz túlságosan a mágiádban Blaskyn, amíg távol vagyok!
EnglishI thought two sixpacks of Coke and one of root beer would probably carry us through to the end.
Úgy gondoltam, hogy egy tucat kóla és fél tucat gyömbérsör csak átsegít azon, ami még hátravan.
EnglishHe was tempted to call out, but the sound might carry back through the open entryway to the chambers above.
Nagy volt a kísértés, hogy kiáltson, de az felhallatszott volna a csapóajtón át a pincékbe.
EnglishAn invisible force was in the air, and it pitched Shape back, its power sufficient to carry him out through the door.
Láthatatlan erő támadt fel a levegőben, és úgy csapta hátra, hogy kirepült az ajtón.
EnglishI would also ask you, however, whether we can carry the flame through the whole of Europe with a clear conscience?
De kérdezem, Európa teljes területén nyugodt lelkiismerettel végighordozhatnánk a lángot?
EnglishIf he wasn't able to work at least some of the stiffness out of it, he was not going to be able to carry through with this.
Ha hagyja, hogy ujjai végképp elgémberedjenek, tervének többi részét nem bírja véghezvinni.
EnglishWill he give it up or will he try to carry it through?
Feladja a tervét, vagy megpróbálja keresztülvinni?