EN carrying
volume_up
{noun}

carrying (also: bearing)
volume_up
vitel {noun}
carrying (also: carriage, forwarding, haul, haulage)
carrying

Context sentences for "carrying" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Ha az nem tud dönteni, akkor a szolgálat egyszerűen folytatja saját napirendjét.
EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishThe maid came, bringing me a glass of milk and carrying a plate of hot biscuits.
Megjelent a szobalány, egy pohár tejet meg egy tál meleg apró tésztát hozott.
EnglishPeering past a waiter carrying a tray, he concentrated on the corners in the rear.
Egy tálcát egyensúlyozó pincér mögé húzódva a távolabbi sarkokat vette szemügyre.
EnglishBobby set down the big paper bag he was carrying and unslung his shoulder-bag.
Bobby lerakta a nagy papírzacskót, amit cipelt, és kicsatolta a sporttáskáját.
EnglishA small fat priest scampered by, carrying something on a dish under a napkin.
Kicsi, kövér pap sietett el mellettünk, kendővel letakart valamit vitt egy tálon.
EnglishWithin minutes of carrying and lifting, Kipler and I are both soaked with sweat.
Pár perces cipekedés, rendezkedés után Kiplerről meg rólam is folyik a víz.
English'The one on the left,' Worthil said, 'is a male, carrying the testes and penis.
Az ott balra folytatta Worthil egy férfi, akinek van prosztatája és pénisze.
EnglishThe arc passes near Siwenna, where the ship carrying Raych's wife and son vanished.
Az ív megközelíti a Siwennát, ahol a Raych feleségét és fiát szállító hajó eltűnt.
EnglishThe guy's tee-shirt hung in ragged strips now, and he was carrying a crate.
Ennek a szivarnak a pólóinge cafatokban lógott, s valami ládát hozott visszafelé.
EnglishWe went out, with the Chief's polite murmurs almost carrying us down the office.
Kimentünk, a rendőrparancsnok udvarias mormogása szinte a szárnyaira kapott bennünket.
EnglishThe question was could his plan for carrying out the killing beat the security screen.
A kérdés a következő: alkalmas-e a terve a biztonsági intézkedések kijátszására.
EnglishWe can't use overdrive in system, and we're carrying a lot of excess mass.
A rendszeren belül nem használhatunk gyorsmeghajtást, és túlsúlyosak is vagyunk.
EnglishEach carrying a bundle of wood, they came forward and stopped upon the quay.
Mindkettő csomagot hozott, átment a sziklahasadékon, és a sziklapad előtt megállt.
EnglishIf anyone sees the spellbooks and scrolls ye're carrying, 'twill mean yer death.
Ha bárki meglátja nálad a varázskönyveket és a tekercseket, az a halálodat jelentheti.
EnglishIf he knew his missus was carrying on with the other chap - Poirot interrupted.
Ha tudott arról, hogy őnagysága összeszűrte a levet ezzel a másik pasassal.
EnglishI could not go into Jerusalem and see the actual Christ carrying His Cross.
Nem bírok odamenni Jeruzsálembe, és megbámulni a keresztjét hordozó Krisztust.
EnglishTake your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
Amennyiben vényköteles gyógyszerekkel utazik, tartsa magánál az orvosi receptet.
EnglishThe others followed, all carrying what they could rescue from their little encampment.
A többiek is követték, és igyekeztek minél több mindent kimenteni a kis táborból.
English[00:20:16] We have no choice, unless you know someone capable of carrying Ýt.
Nincs választásotok, hacsak nem ismertek valakit, aki képes titeket elkapni.