"carse" translation into Hungarian

EN

"carse" in Hungarian

EN carse
volume_up
{noun}

1. agriculture

Context sentences for "carse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seemed to Carse that the very shields rang with it and the banners trembled.
Carse úgy érezte, még a pajzsok is összecsendülnek, a lobogók is meglebbennek.
EnglishOften in the hours that followed Carse found his gaze going up to the afterdeck.
A rákövetkező órákban Carse tekintete gyakorta bóklászott a felső fedélzeten.
EnglishAnd for the hundredth time, Carse answered, I have not said that I know the secret.
S Carse századszorra is így felelt: - Sosem mondtam, hogy ismerem azt a titkot...
EnglishRold's shaking voice cut across the passionate pleading that came from Carse's lips.
A földlakóból áradó, szenvedélyes szóáradatot Rold remegő hangja szakította meg.
EnglishCarse watched until the last color had faded, leaving the water white again.
Carse addig bámult, míg eltűnt az utolsó színfolt is, és a víz ismét kifehéredett.
EnglishBoghaz had slipped out and Carse and Ywain were alone in the great empty room.
Kisurrant Boghaz is, Carse kettesben maradt Ywain-nel a hatalmas teremben...
EnglishHe was staring at Carse with a new respect that had in it both awe and fear.
Új arckifejezését tisztelet és félelem vegyüléke alkotta -Carse-ot méregette.
EnglishLike all the rest the girl was paying more attention to Ywain than she was to Carse.
Akár társai, e hölgy is több figyelmet szentelt Ywainnek, mint a földlakónak.
EnglishCarse only dimly heard the roar of breakers as he and Boghaz labored at their oar.
Carse az evező mellől alig-alig hallotta a zátonyokon megtörő víz robaját.
EnglishThrough the oar port Carse saw a welter of broken water that stretched for miles.
Carse az evezőnyíláson át szemlélte a mérföldeken át elnyúló hullámtörőt.
EnglishIn that buried corner of Carse's mind there was not a stir, not a flicker.
Carse elméjének abban a félreeső szögletében semmi sem moccant, semmi sem rezdült.
EnglishCarse stood silent for a moment, trying desperately to conceal his dread.
Carse némán állt egy pillanatig, kétségbeesetten igyekezett palástolni rémületét.
EnglishAgain Carse fought down that cold repellent fear and the touch of strange anger.
Carse ismét leküzdötte magában a hideg félelmet és a különös indulatot.
EnglishCarse went on but he had no idea where he was going or what he had to do.
Továbbhaladt, bár fogalma sem volt, merre tart, vagy hogy mit kellene tennie.
EnglishCallus looked at Carse and Boghaz, then smiled lazily and gestured with the bottle.
Callus Carse-ra és Boghazra pillantott, azután lustán elvigyorodott, intett az üveggel.
EnglishCarse looked up at him and old habit made him control the rage that shook him.
Carse felpillantott rá, s a megszokás megzabolázta borzongató indulatát.
EnglishIt too was square and magnificently plain from what Carse could see of it.
Négyszög alakú volt és csodásan egyszerű annak alapján, amit Carse belőle láthatott.
EnglishAnd they watched Carse out of their depthless jeering eyes as he swayed in torment.
Azzal mélyfekete szemükkel tovább bámulták a kínokban vonagló földlakót.
EnglishCarse found that he was bound upright to a thin spire of rock, quite alone.
Carse felfedezte, hogy álló helyzetében egy kiugró sziklatömbhöz kötözték.
EnglishCarse looked at his gathering men, figuring his chances of fighting clear if he had to.
Carse gyülekező embereire sandított, esélyeiket latolgatta az esetleges küzdelemben.