"cart" translation into Hungarian

EN

"cart" in Hungarian

EN cart
volume_up
{noun}

cart (also: car, carriage, rig, wagon)
volume_up
kocsi {noun}
To maintain his balance, he steadied himself with one hand against the cart.
Megtámaszkodott a kocsi oldalában, nehogy szégyenszemre elvágódjon a földön.
It is therefore unacceptable to put the cart before the horse.
Ezért elfogadhatatlan, hogy a kocsi húzza a lovat.
They took me to the holding place on the back of a golf cart.
Beraktak egy golf-kocsi csomagtartójába.
cart (also: dray, wagon)
Men-at-arms and farm cart crossed the square, halted at the platform steps.
A fegyveresek kísérte szekér átdöcögött a téren, és megállt az emelvény lépcsőjénél.
A single rough cart, drawn by a mule, was all their transport.
Egyetlen szekér szállította a holmijaikat.
The cart had halted in the middle of the lane and Yossip was nowhere to be seen.
A szekér az út közepén állt, és Yossipnak nyoma sem volt sehol.
cart (also: dolly, trolley, truck, dray)
The cart was old and stained with clumps of decomposing refuse, as if someone had mistaken it for a garbage receptacle.
A targonca, amely ócska volt és nagyon régi, egy hatalmas csigaházat tartalmazott.
Through the window, he watched two loading carts drive awayhe peered along the aisle.
Chris az ablakon keresztül látta, hogy két targonca távolodik el a géptől.
cart (also: trolley)
cart (also: trap)
volume_up
kordé {noun}
Four horses and a two-wheeled cart were tethered to the slump-sided shack.
Négy ló és egy kétkerekű kordé volt kikötve a beroskadt oldalú kalibához.
Meanwhile the market emptied like an overturned cart.
Felhajtottam a kordé oldallapjait, és beültem a sátor alá.
Még a kordé kereke se süppedt bele.
cart (also: truck)
volume_up
taliga {noun}

Synonyms (English) for "cart":

cart

Context sentences for "cart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwo young men in blue uniforms pushed and pulled the cart holding the copier.
Két fiatal, kék egyenruhás férfi tolta, húzta a fénymásolót szállító kiskocsit.
EnglishThe elevator stopped on the second floor, and Fred grabbed the handles on his cart.
A lift megállt a második emeleten, és Fred megragadta a kiskocsi fogantyúját.
EnglishThe lunch cart stopped in the middle of the hall and they walked around it.
Az ételszállító kiskocsi megállt a folyosó közepén, kénytelenek voltak megkerülni.
EnglishThe hillman drew back to the cart and whispered something to the curtain.
A hegyvidéki visszavonult a kocsihoz és súgott valamit a függöny mögött ülőnek.
EnglishHe insisted upon my climbing into his dog-cart, and he gave me a lift homeward.
Rávett, hogy csak másszak fel kocsijába, s fölajánlotta, hogy hazavisz.
EnglishJust as the cart swung round the bend, a suitcase fell off into the drive.
Amint a poggyászkocsi a kanyarulathoz ért, egy bőrönd esett le róla az útra.
EnglishA hospital volunteer brought in a cart of coffee, orange juice, and doughnuts.
Egy kórházi önkéntes kávét, narancslét és fánkot vitt az éjszakázóknak.
EnglishBut this timea whole cart of our cheeses let fallen to be snatched up by who knows who?
De ezúttal... otthagytál egy egész szekérnyi sajtot, hogy valaki rátehesse a mancsát!
EnglishAn orderly in a light blue jacket pushed a cart of cleaning supplies to the elevator.
Egy kék köpenyes ápoló tisztítószerekkel teli kiskocsit tolt a lift felé.
EnglishThe man in the golf cart had disappeared behind the wall at the bottom of the slope.
A golfkocsiban ülő férfit már nem látta, mert amíg beszélgettek, kikerült a látóteréből.
EnglishEven if I believed you, it was your responsibility to keep your cart with you.
Még ha hinnék is neked... akkor is a te feladatod, kioszd az adagokat.
EnglishWell, I don't expect to beat you, Ryan allowed as he sat down in the cart.
Hát, nem hiszem, hogy legyőzlek jegyezte meg Ryan, amikor beült a kocsiba.
EnglishTwo doors down the street was the stable where they had put the cart in which Kurik lay.
Nem messze volt az istálló, ahol a szekeret elhelyezték Kurik holttestével.
EnglishHe spun around to start walking again and his leg whanged against the room-service cart.
Az az arckifejezés pontosan elárulta, hogy csak ekkor vette észre, kivel is beszélget.
English'See to the mounts of these visitors and their cart,' the marquis ordered.
Lycien márki tapsolt egyet, mire az istálló felől szolgák bukkantak elő.
English'It's the luggage cart,' she said, 'taking Isaacstein's luggage and his valet to the station.'
- Ez a poggyászkocsi - mondta -, Isaacstein poggyászát és inasát viszi a vasúthoz.
EnglishThis seems to me to be putting the cart before the horse, as we say.
Ez olyan számomra, mintha fordítva ülnénk meg a lovat, ahogy mondani szokás.
EnglishIt took only three minutes, as an amused Robby waited in the cart.
Alig három percig tartott a beszélgetés, miközben Jackson a golfkocsiban várt.
English'And this isn't like a crime scene where we can just cart away anything that might be evidence.'
- És ez nem egy bűnügyi helyszín, ahonnan bármit eltalicskázhat, mint bűnjelet.
EnglishThe barber, now standing by his cart, doffed his hat and performed a somewhat obsequious salute.
A borbély, aki most már kocsija mellett állt, alázatosan megemelte a kalapját.