"cartilage" translation into Hungarian

EN

"cartilage" in Hungarian

EN cartilage
volume_up
{noun}

cartilage
volume_up
porc {noun}
His bones weren't brittle, they were mostly cartilage still, but he would die, surely he would.
A csontjai nem törékenyek, több bennük a porc, mint a mész, de akkor is meghalna, egész biztos, hogy meghalna!
cartilage
It was cartilage, cartilage of an infinitely more elastic species that it wasn't even the scene of a crime!
Porcogó, egy hihetetlen hajlékony faj porcai... még csak bűnjel sincsen!
Two Walking Babies all wrapped up in each other's arms, just rotting away somewhere to cartilage.
Rohad valahol két járó baba egymás karjaiban, míg nem marad belőlük más, csak csupán porcogó.

Synonyms (English) for "cartilage":

cartilage
English

Context sentences for "cartilage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLast year, this group was able to take all the cells off a heart, leaving just the cartilage.
Tavaly ez a csapat képes volt minden sejtet lefejteni egy szívről, és csak a porcot hagyták meg.
EnglishMore cartilage and tendon tissue were lost from the chronic inflammation.
A gyulladás egyre több porcra és ínra terjedt át.
EnglishTheir bone structure is almost entirely what we would call cartilage.
Csont helyett szinte kizárólag porcaik vannak.
EnglishHe looked down at the earth beneath his feet, his hooked nose glistening as though it were nothing now but polished cartilage.
A földet nézte a lába előtt, hajlott orra csillogott, mintha nem lenne bőr a fényes porcon.
EnglishCARCASS MUST HAVE NO VISIBLE OSSIFICATION OF CARTILAGE BUTTONS OVER TIPS OF SPINOUS PROCESSES ASSOCIATED WITH THE 1ST THROUGH 11TH THORACIC VERTEBRAE ;
A hasított testen nem lehet látható elcsontosodás az 1-11. hátcsigolyákhoz tartozó tövisnyúlványok csúcsa feletti porcos részeken;
EnglishIts features were heavy and crude, with a low forehead, a short nose and ropy mouth; tawny-gold eyes looked through slits between ridges of cartilage.
Arcvonásai durvák és elnagyoltak voltak, homloka alacsony, orra rövid, szája nyálkás; vörösarany szemei keskeny nyílásokon lestek ki a fejéből.
EnglishSo, a Spanish woman who was dying of T.B. had a donor trachea, they took all the cells off the trachea, they spraypainted her stem cells onto that cartilage.
Amikor egy haldokló, TBC-fetőzött spanyol hölgy donortól kapott légcsövet, eltávolították a légcsőről az összes sejtet, majd a porcot befújták a hölgy őssejtjeivel.