EN cartoon
volume_up
{noun}

cartoon (also: animation)
Are you suggesting that a cartoon monkey is bringing drugs into our town?
Azt akarod mondani, hogy egy rajzfilm figura hozott drogot a városunkba?
Now, this is an interactive cartoon application.
Máskülönben, ez egy interaktív rajzfilm alkalmazás.
Anyway, its cartoon time on the telly now, so Im well out of it.
Egyébként is most kezdődik a rajzfilm a tévében, jobb, ha kimaradok belőle.
cartoon (also: caricature, take-off)
And part of that -- the same theme is expressed nicely here in this Sidney Harris cartoon.
És részben -- ugyanezt a témát jól kifejezi ez a Sidney Harris karikatúra.
And as he came the second day, I thought, "Wow, that's really a cartoon lover."
Amikor pedig eljött a második napon is, arra gondoltam: "Hú, komoly karikatúra rajongó."
Hálás karikatúra téma.
cartoon (also: caricature)
But then the vampire smiled almost wistfully, and the smooth white substance of his face moved with the infinitely flexible but minimal lines of a cartoon.
Majd szomorkásan elmosolyodott, és halottfehér arca egy torzkép roppantul hajlékony, de elenyészően kevés vonalával húzódott mosolyra.
cartoon
cartoon
cartoon
cartoon

Synonyms (English) for "cartoon":

cartoon

Context sentences for "cartoon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
De sajnos, az egyik dolog amit a gyerekek rajzolni szerettek, a rajzfilmfigurák voltak.
EnglishThe local wildlife was gone, had moved on like goofy animals in a Gary Larson cartoon.
A helyi vadak eltűntek, elvándoroltak, mint a Gary Larson-rajzfilmek hülye állatai.
EnglishThe TV was playing in the corner of the room, its cartoon show silent.
A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva, és némán pergette a rajzfilmeket.
EnglishThe kid just has a naturally funny face, like a cartoon character.
A kölyöknek olyan természettől mulatságos arca van, mint egy rajzfilmfigurának.
EnglishDinner was served and eaten, and Eddie went back to his VCR and cartoon tapes.
Megterítettek és megvacsoráztak, aztán Eddie visszament a videóhoz és a rajzfilmes kazettáihoz.
EnglishEddie could repeat anything they said as easily as the opening ditty of the Transformers cartoon.
Nagyon oda kellett figyelniük természetesen, mit beszélnek a kölykök előtt.
EnglishDylan's cartoon puppy proved to conceal a needle puncture that matched his brother's and Jilly's wounds.
Dylan ragtapaszán egy kutyus volt, és a seb alatta ugyanolyan, mint a többieké.
EnglishI did one cartoon a week, with the editor telling me exactly what to draw.
A szerkesztő mindig pontosan megmondta, hogy mit rajzoljak.
EnglishThere was no likelihood of success, but it would be better than the cartoon magazine.
Sikerre alig van már remény, de ezzel bíbelődni mégiscsak érdekesebb, mint az a képeslap a karikatúráival.
EnglishBut one morning, along with the regular deliveries, he was presented with a cartoon magazine.
Egyik reggel az élelmiszerrel, amit rendszeresen küldtek a faluból, érkezett valami szatirikus képeslap.
EnglishThere was a cartoon woman in an apron on the front.
Egyik keze a csípőjén, a másikkal széles sugárban lefolyótisztítót önt.
EnglishSomething'swrong if the cartoon on my ass isn't makingyousmile.
Valami nem stimmel, ha a rajz a seggemen nem nevettet meg.
EnglishSometimes I get little old ladies from the Seventh Day Adventist Church showing me these cartoon pictures of heaven.
Néha idős hölgyek jönnek a Hetednapi Adventista Egyháztól a mennyországos rajzaikkal.
EnglishAnd I'll just share a cartoon of this idea here.
Most csupán egy rövid animációt mutatok be ennek szemléltetésére.
EnglishThe teeth stepped nimbly backward on their orange cartoon feet.
Az fürgén hátraszökkent előle narancsszín lábain.
EnglishThey were also the only ones he'd ever seen with feet — big orange cartoon shoes with white spats.
És ez volt életében az egyetlen, amelynek lába is nőtt - hatalmas narancssárga kartoncipőben és fehér zokniban.
Englishis printed above a cartoon picture of a sad-looking turtle with a Band-Aid on its shell.
HAMAROSAN JOBBAN ÉRZED MAGAD!, nyomtatták a rajzfilmből való, flastrommal beragasztott páncélú, bánatos teknős fölé.
EnglishHis hand had begun to look like one of those cartoon images where Bugs Bunny or Daffy Duck had just slammed himself with a hammer.
Mint a képregényekben Miki egér vagy Donald kacsa, amikor kalapáccsal véletlenül a saját kezére üt.
EnglishShepherd's Band-Aid featured a cartoon cat.
Shepherd lábán, a ragtapaszon egy cica volt.
EnglishThis is a cartoon of the structure of phi X 174.
Ez a phi X 174 szerkezetének a vázlata.