EN

cascade {noun}

volume_up
cascade
A neve Biogenikus Kaszkád.
cascade (also: mermaiden)
A short distance from the entrance to the convent, a thin stream bubbled up from beneath the mountains, cascading down in a waterfall that formed a pool around its base.
Nem messze a kolostor bejáratától egy kis forrás fakadt a hegyek lábánál, amiből később vízesés lett, s a vízesés alján öböl képződött.
They had the vibrant power of primitive painting with their myriad tiny bits of fabric sewn so carefully to create the detail of cascading water or falling leaf.
A primitív képek ereje vibrált a textildarabkák miriádjaiból, amelyeket rendkívüli gonddal varrtak össze, hogy megteremtsék a vízesés vagy a hulló levél illúzióját.
Its belly opened and a cascade of furnishings came down.
Hasa kinyílt, és mint valami zuhatag ömlött ki belőle a berendezők sokasága.

Context sentences for "cascade" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA cascade of soft, almost melancholy notes fell out of the air in front of her.
Előtte a levegőből egyszerre lágy, csaknem melankolikus hangok vízesése kezdett zuhogni.
EnglishThe first thief joined them in the general cascade, the stag flying up from his hand.
Az első tolvaj követte az ékszereket és a szarvas felrepült a levegőbe.
EnglishAt the edge of the pool, Hendel was buried under a cascade of crumbling stone and lay motionless.
Hendelt beborította a törmelék, és ő mozdulatlanul terült el a medence peremén.
EnglishPetrosius watched the water drip from his face and cascade down onto his clothing.
Petrosius figyelte, hogyan csöpög az arcáról a víz a ruhájára.
EnglishThe cascade of indices Nim had just witnessed hinted at that possibility.
A látottak alapján Nim elképzelhetőnek tartotta, hogy ez történt.
EnglishIts belly opened and a cascade of furnishings came down.
Hasa kinyílt, és mint valami zuhatag ömlött ki belőle a berendezők sokasága.
EnglishI saw them lift and the surf begin to cascade over the side.
Láttam, hogy az orr fölemelkedik, és a tajték lezúdul mindkét oldalán.
EnglishA cascade of burnt-orange sheet lightning ran -•own the sky.
Egy vöröses narancsszínű áramlat hullámzott végig az égen.
EnglishThe woman representing the Cascade Indian communities seemed to speak for all of them.
A Cascade-hegység indián közösségek képviselője, egy asszony, láthatóan mindnyájuk nevében szólt, amikor megjegyezte:
EnglishSomebody lurked in the shade beneath its laden branches; their smallest movement caused a new cascade.
Valaki leselkedett a roskadozó ágak mögül; a legkisebb rezdülésére is záporozni kezdtek a virágszirmok.
EnglishHer glossy cascade of midnight-black hair gleamed in the sun.
Fényes, éjfekete haja szinte világított a napsütésben.
EnglishThe hole opened onto a cascade of rubble that spilled down into a round room once at the base of a now-fallen tower.
A lyuk egy romos lejtőre nyílt, ami levezetett egy kerek szobába; egy összedőlt torony pincéjébe.
EnglishLodovik acknowledged this revelation with only the merest internal cascade of hurried thinking.
Lodovik arca nem változott meg, a meglepődés csak az éppen feldolgozás alatt lévő gondolatai között kavart egy kis örvényt.
EnglishIn obliging answer,, the whirling lights sank a little and unfolded themselves downward to the floor in a cascade of silver.
Válaszképpen a csillagok kicsit lejjebb ereszkedtek, és ezüstzuhatag formájában a padlóra zúdultak.
EnglishSeveral times one or more went down under a cascade of rock and dust, but each time they worked themselves free.
Nemegyszer kerültek hol egyikük, hol többjük is kövecses-poros zuhatagok alá, de mindannyiszor kiásták magukat.
EnglishThe tuxedo shirt had a cascade of ruffles down its bosom.
EnglishIt is a cascade of Malthusianism.
Ez a malthusianizmus lépcsőzetesen egymást elindító folyamata.
EnglishHe let them cascade from one hand to the other.
Egyik tenyeréből a másikba csörgette őket.
EnglishNo, just unfolding, as roses often do, opening little by little until they fall apart in a cascade of bruised petals.
Nem, csak feslenek, ahogy a rózsák szokták, fokozatosan tárják ki a kelyhüket, míg szét nem hullnak sebzett sziromzáporban.
EnglishOut there fell a cascade of children's bricks.

Synonyms (English) for "cascade":

cascade