EN

cast {noun}

volume_up
Many glances were cast in the direction of the figure sleeping halfway down the corridor, curled up on the centre tile.
Több furcsa pillantás érte az alakot, aki a folyosó közepén, a középső kövön összegömbölyödve szunyókált.
The cast had been made in two layers, the first allowed to harden before the second was applied.
Az öntvény Kétrétegű volt, az első réteget hagyták megszilárdulni, mielőtt a másodikat rátették volna.
There was a wide damask covered divan in a shadowy corner, like a casting couch.
Egy árnyékos sarokban széles, damaszthuzatú dívány állt, súlyosan, mint egy öntvény.
cast (also: chance, cup, destiny, doom)
It was a place into which the discards of time and fate had been cast—of magic and science, of the living and the dead, of mortal and immortal.
Olyan hely volt, amelybe az idő és a sors a mágia, a tudomány, az élők és a holtak, a halandók, a halhatatlanok hulladékait vetették.
An uncar­ing fate had ripped that child from his arms and cast him aside like a piece of blowing trash on the street-and now the State was going to slay his second child.
A kegyetlen sors kitépte karjai közül azt a gyermeket, és ellökte, mint egy darab romlott húst... most pedig az állam készült ugyanezt tenni a második gyermekükkel.
cast (also: action, drift, go, motion)
Before midnight the cigars joined the radio, plaster cast, and shoes in Ipswich.
A szivarok még éjfél előtt a rádió, a gipszöntvény és a cipő mellé kerültek Ipswichben.
Before midnight, in a backwater of Ipswich, the shoes joined the plaster cast and the radio in a bottom drawer.
Még éjfél előtt, Ipswich egyik csöndes mellékutcájában, a cipő a gipszöntvény és a rádió mellé került.
cast
volume_up
irány {noun} (szemé)
They were newly bom, the forging having reshaped them as surely as it had cast the blade itself, and they were left to puzzle out what form they had taken.
Újjászülettek, a művelet éppen olyan biztosan átformálta őket, mint az öntés a pengét, és most azon tűnődtek, milyen is az új formájuk.
The mold for the sword was already cast, and only small modifications were needed to give it the shape that Bremen required.
Az öntőminta már készen van, csupán apró változtatásokat kell végrehajtani rajta, hogy elnyerje azt a formát, amelyet Bremen szükségesnek vél.
A magnificent Cast of Characters, he said plitely.
Fulmináns szereposztás, madame jelentette ki udvariasan.
cast (also: ilk, style, type)
Warn whenever a pointer is cast so as to remove a type qualifier from the target type
Figyelmeztetés, ha olyan mutatókonverzió történik, amelynél az eredeti típus minősítése törlődik

Context sentences for "cast" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt soaked the TV Guide, drowning the cast of The Sopranos in a puddle of brown.
A kávé átáztatta a tévéműsort, a Szopránok szereposztása barna tócsába fulladt.
EnglishAboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
EnglishAs I learned later, Belbo meant to cast the colonel into the maw of Manutius.
Később tudtam meg, hogy Belbo az ezredest a Manuzio karmai közé igyekezett dobni.
EnglishThe flickering torches atop the wall cast a faint glow across the roof tops.
A fal tetején pislákoló lámpások halvány fényben fürdették a környező háztetőket.
EnglishShe raised both her hands as if to cast a spelland the old man's face paled.
- Felemelte kezeit, mintha varázslatra készülne - és az öreg arca elfehéredett.
EnglishAnd he would not: but went and cast him into prison, till he paid the debt.
De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
EnglishHo stood just inside the corridor door looking as if he had been cast in bronze.
A folyosóra nyíló ajtón belül állt, masszívan, mintha bronzba lenne öntve.
EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishFurther and further abroad he gazed, until he cast his gaze upon Barad-dûr.
Mind távolabb és távolabbra tekintett, míg végül a tekintete ráakadt Barad-dúrra.
EnglishThey put you into a spacesuit and cast you adrift with your micro-wave on.
Aztán űrruhába bújtattak, és kiraktak az űrbe a mikrohullámú adó-vevőddel együtt.
EnglishThey bait the hook and cast the line in order to learn which fish will strike.
- Bedobják a horgot a vízbe, hogy lássák, melyik hal szándékozik ráharapni.
EnglishShe'd a few spells left, aye, but scarce the strength to stand and cast them.
Maradt még néhány varázslata, ha igen, de ereje nem, hogy használja is őket.
EnglishIt was a moonless night, though the stars cast a dim glow over the rugged landscape.
Holdtalan éjszaka volt, a csillagok halvány fényt hullattak a hegyes-völgyes tájra.
EnglishThree times we have cast the sacred finger-bones of the Spring Child, said Hargoth.
Háromszor is elvetettük a Tavaszi Gyermek szent ujjcsontjait mondta Hargoth.
EnglishIt is I should be at Viviane's side, and I cast it away of my free will ...
Nekem lenne ott a helyem Viviane oldalán, és én ezt eldobtam saját jószántamból...
English'Faith, master, I am thinking of the poor men that were cast away before us even now.
3. HAL: Azokra a szegény emberekre gondoltam, kik épp előttünk süllyedtek el.
EnglishLet us, therefore cast off the works of darkness and put on the armour of light.
Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
EnglishBut you have cast a spell over us, and I cannot think but this magic is good.
- Te azonban megbűvöltél mindannyiunkat, s ezt a varázslatot csak jónak tudom érezni.
EnglishBewildered, the scientist took the boys letter and cast his eye over the first line.
Blinov értetlenül vette kezébe fia levelét, szeme végigfutott az első soron.
EnglishDanny outside playing trucks in the sandpile, his arm still in the cast.
Danny odakint játszott a teherautóival a homokozóban, a karja még gipszben volt.