"cast shadow" translation into Hungarian

EN

"cast shadow" in Hungarian

EN cast shadow
volume_up
{noun}

cast shadow (also: cloud, shade, shadow, umbrage)
When there is naught to cast Shadow, and so Shadow too is doomed to die.
Nem lesz, ami árnyékot vessen, tehát az Árnyék is elpusztul a Fénnyel.

Context sentences for "cast shadow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHedges lined the road and broad shade trees cast their shadow to lessen the sun's burden.
Bokrok sorakoztak az út mentén, és terebélyes fák vetették a földre hűsítő árnyékukat.
EnglishI stood in a rock pool, water round my wellingtons, and I cast a watery shadow.
Egy tócsában álltam, gumicsizmámat körbenyaldosták a hullámok; láttam magam eltt vizes árnyékomat.
EnglishIts behaviour can only cast a shadow over its already tainted international reputation.
Viselkedése csak árnyékot vethet a már foltos nemzetközi hírnevén.
EnglishHalf his room was alight with the brightness of dawn, half cast in shadow.
A szoba egyik felére homály borult, míg a másik fényben úszott.
EnglishAny lenience on our part would cast a shadow over EU credibility in this respect.
A részünkről tanúsított bármiféle engedékenység az EU szavahihetőségét árnyékolná be ebben a vonatkozásban.
EnglishTrull did not know what to make of the tales that persisted, that Hanradi no longer cast a shadow.
Trull nem tudta, hogy mi igaz és mi nem abból, amit suttogtak, hogy Hanradinak már nincs árnyéka.
EnglishThe bird swung, and the three points cast their shadow on the floor, a mystic sign.
Könnyedén himbálózott a madár, a hármas szigonycsúcs árnya jól mutatta, miféle nyomot hagyna, ha érintené a földet.
EnglishThe angle of the sun cast a shadow over the driver's side.
A nap úgy állt, hogy a vezetőülés felőli oldal árnyékba esett.
EnglishIt is to the Council's great credit that the protectionist language of the past cast no shadow over its conclusions.
A Tanács nagy érdeme, hogy a múlt protekcionista szólamai nem vetnek árnyékot következtetéseire.
EnglishShe stared out of the shadow cast by her overhanging hair, seeing neither Elminster nor anything else in Faerun.
Az arcába lógó haj árnyékából bámult előre, de nem látta sem Elminstert, seki pedig mást egész Faerűnből.
EnglishRiven's shadow, cast on the road before him by the light of the fire behind, rose up from the ground and tackled the assassin.
Riven árnyéka, melyet a lángoló kocsma fénye vetett az utcára, felkelt, és elgáncsolta a gazdáját.
EnglishUnfortunately, Turkey's relations with its neighbours cast an ever-present shadow over the negotiation process.
Sajnálatos módon, Törökország szomszédaival fenntartott kapcsolatai tartósan árnyékot vetnek a tárgyalási folyamatra.
EnglishIt had never even occurred to me that she'd returned to Voodoo, which had cast its generous shadow over her youth.
Sose fordult meg a fejemben, hogy Merrick visszatérhetett a vuduhoz, amely sötét árnyékba borította a fiatalságát.
EnglishAs he reached the sidewalk on the far side, he saw Ace come sauntering out of the shadow cast by the green awning of Needful Things.
Alig ért át az utca másik felére, látta is Ászt, amint lép ki a Hasznos Holmik zöld napvetője alól.
EnglishThe girl emerged from the shadow cast by the tower.
A lány a torony árnyékából lépett elő.
EnglishThe universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
A világszerte közismert tények beárnyékolják önéletrajzát, és ezt hamarabb kellett volna figyelembe venni.
EnglishIt cast its own shadow on the concrete floor.
EnglishThe ridge cast a dark shadow behind it, as if the radar beam was a headlight being blocked by an oncoming brick wall.
A hegygerinc sötét árnyékot vont a radarképernyőre; a radarsugár visszaverődött. mini a reflektor fénye a szemben lévő falról.
EnglishYou cast a shadow, said Miss Marple.
Árnyékot vetett felelte Miss Marple.
EnglishCast the shadow of this object
Az objektum árnyékának létrehozása