"cat" translation into Hungarian

EN

"cat" in Hungarian

volume_up
cat {noun}

EN cat
volume_up
{noun}

cat
volume_up
macska {noun}
But I am a cat, and no cat anywhere ever gave anyone a straight answer.
De macska vagyok, és még soha egyetlen macska sem adott senkinek egyenes választ.
She chucked the white cat under the chin, and it playfully waved a paw at her.
Yancy megcirógatta a macska állát, mire a macska játékosan a keze után kapott.
Pantalaimon, cat-formed, watched curiously, but Will looked away.
Pantalaimon, macska alakban, kíváncsian figyelt, de Will elfordította a fejét.
cat (also: fella, feller, bloke, beggar)
volume_up
pasas {noun} [coll.]
Besides, he wasn't as good-looking as Leonardo DiCaprio, at least according to Sally, who thought that young actor was the cat's ass.
Különben sem vehetné fel a versenyt Leonardo DiCaprióval, akinél szerinte nincs helyesebb pasas a világon.
cat (also: bleeder)
volume_up
krapek {noun}
cat (also: bloke, chappie, cove, sod)
volume_up
hapsi {noun} [coll.]
cat (also: dude)
volume_up
csávó {noun} [coll.]
cat (also: lash, martinet, scourge, whip)
They looked like black cat-o'-nine-tails with grossly swollen handles.
Úgy néztek ki, mint egy kilencágú korbács, vastag, duzzadt nyéllel.
cat (also: fella, feller)
volume_up
manus {noun} [coll.]
cat
volume_up
muksó {noun} [coll.]
cat
volume_up
rosszindulatú nő {noun} [coll.]

Context sentences for "cat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis one, for instance, the Jaff said, hauling a cat-sized beast from behind him.
- Ez itt például - mutatta a Jaff, előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.
EnglishIt was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
Mint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
EnglishIf Gording and the cat-tails had come together, then Corbell had to be there too.
Ha Gording és a macskafarkak összejöttek, akkor Corbellnek is ott kell lennie.
EnglishWhile you were away in the city the Fox and the Cat returned here in a great hurry.
- Mialatt te bent jártál a városban, a Róka meg a Kandúr visszajött ide a mezőre.
EnglishThe augment’s body was aquiver like a cat’s-twitching in anticipation.
Az augment testén fodrozódó remegés futott végig, akár egy egérlesen ülő macskáén.
EnglishOld lady buying tiny carton of milk and two cans of cat food out of the icebox.
Egy öregasszony apró doboz tejet és két doboz macskaeledelt emelt ki a hűtőládából.
EnglishMaybe it's only the male cat-tails, or only the females, or only the gray striped.
Talán csak a hím macskák, vagy csak a nőstények, vagy csak a szürke csíkosak.
EnglishThis quantum weirdness was first described by Erwin Schrödinger and his cat.
Ezt a kvantum furcsaságot legelőször Erwin Schrödinger írta le, és a macskája.
EnglishThey ate bear meat that night, while the cat-tails hunted at the edge of firelight.
Azon az estén medvehúst ettek, közben a macskafarkak a tűz mellett vadásztak.
EnglishI left a note for Ran, telling him where to pick up the cards and the onyx cat.
El se tudják képzelni, hogy elfáradnak az ember hangszalagjai öt nap alatt.
EnglishYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter ofseven.
Van macskád, rövid szőrű perzsa... két éves, harmadik szülött a hét közül.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Kibújt a szög a zsákból, és a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyereket is.
EnglishGriffin's arms, reaching into the mist, and dropping Blue-Cat to the ground.
Mrs. Griffin bedugta a kezét a ködbe, és odadobta Harvey elé Kék Macskát.
EnglishAs Kham had thought, the cat-boy's curiosity was stronger than his manners.
Kham jól tippelt, a macskafiú kíváncsisága erősebbnek bizonyult az udvariasságánál.
EnglishLooming over her, staring down as she continued to commune with the gray cat, he said,
Lassan közelebb lépett és nézte a lányt, aki még mindig a macskával foglalkozott.
EnglishThe cat rose and walked languidly beneath the table to investigate the crust.
Jory Hull jó ha van másfél méter magas, ó-lábú és az arca feltűnően csúnya.
EnglishYes, you may sit down now, and rest for a little, and hold the cat in your lap.
Igen, most leülhetsz, pihenhetsz egy kicsit, de vedd az öledbe a macskát.
EnglishCording stood relaxed, his hand covering the flesh torn by cat-tail teeth.
Gording nyugodtan állt, kezét a macskafarok által feltépett sebre szorította.
EnglishLyra sat down beside him, with Pantalaimon cat-formed and warm in her lap.
Lyra mellé telepedett, Pantalaimon cicaként gömbölyödött langyosan az ölében.
English`Nobody seems to like her, down here, and I'm sure she's the best cat in the world!
- Úgy látszik, idelent senki sem szereti, pedig nincs nálánál derekabb cica a világon!