"cavity" translation into Hungarian

EN

"cavity" in Hungarian

EN cavity
volume_up
{noun}

cavity (also: earth, eye, hole, leakage)
volume_up
lyuk {noun}
A cavity existed now in which I could move my right fingers.
Most már lyuk keletkezett a jégen, amelyben mozgathattam az ujjamat.
Write that shit in as a cavity or something.
Írja úgy, mintha egy lyuk lenne.
Nini, még egy lyuk sincs rajta!
cavity (also: cave, cavern, chamber, cove)
volume_up
üreg {noun}
The walls of the cavity were curved to the nethermost part of the ships hull.
Az üreg falait a hajótest legalsó részéhez hajlították.
Sötét üreg nyílt meg alatta.
cavity (also: den, hangout, haunt, hold)
volume_up
odú {noun}
cavity (also: decay, rot)

Synonyms (English) for "cavity":

cavity

Context sentences for "cavity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter a while I pulled myself over the rim of the intensive care cavity and rolled out.
Kis idő múlva felhúztam magamat az intenzív kamra peremére, és kihengeredtem belőle.
EnglishSoon they'd be able to fill the cylindrical cavity with its intended cargo and be off.
Nemsokára teletölthetik a hengeres mélyedést a terv szerinti rakománnyal, és mehetnek.
EnglishEvidence of deep penetrating wounds... in each ocular orbit... entering into the cranial cavity.
Mély vágások nyomai... mindkét szemüregben... egészen a koponyaüregbe hatolnak.
EnglishA solid shaft ran up the great cavity, tilted at a slight angle.
A falait párkányok és üregek tarkázták; egy ilyen párkányon volt a robotszonda is.
EnglishThe mouth of the cavity was barely visible near an area that had seen recent work.
A barlang szája alig látszott, de ott volt közel ahhoz a területhez, ahol nemrég még munka folyt.
EnglishThere's a small cavity in the centre, where its mind must have been.'
Olyan, mint egy sértetlen emberi test, amiből az agyat szépen kivájták.
EnglishThe cavity, over sixty feet wide, formed an irregular oval.
A katlannak szabálytalan ovális alakja volt, szélessége meghaladta a húsz métert.
EnglishThere came a series of small, wet, slapping sounds from within the cavity.
Halk, nedvesen cuppogó hangok hallatszottak odabentről.
EnglishBlack fluid filled with unnameable gobbets of flesh oozed from the cavity in the bird.
A madár bűzösen pufogott; megnevezhetetlen húscafatokkal teli fekete folyadék gyöngyözött elő hasüregéből.
EnglishThe Count himself wore the exact duplicate of that curious device we found in the cavity in the secret passage.
A gróf annak a furcsa rajznak a mását viselte, amelyet abban az üregben találtunk.
EnglishEven through the thick fabric of her clumsy gloves, she could feel the slick softness of the corpse's inner cavity.
Még a hatalmas, vastag kesztyűn át is érezte a tetem testének síkos lágyságát.
EnglishI climbed into the intensive care cavity and pulled the lid down.
Bemásztam az intenzív kamrába, és behúztam a fedelet.
EnglishThen the dissection began with the classical Y incision to open the body cavity for viewing of the internal organs.
Ezután Bíró megejtette a szokásos Y metszést, hogy szemügyre vegye a belső szerveket is.
EnglishI'm in Carlos Wu's 'doc, in the intensive care cavity.
Carlos Wu autodokijában vagyok, az intenzív kamrában.
EnglishShut up before I show this shoe your anal cavity.
Kussolj mielőtt megmutatom ennek a cipőnek a segglyukadat.
EnglishSuddenly his line of vision was cut off, and he stood on the verge of a cliff looking down into a deep cavity.
Egyszerre csak minden eltűnt a szeme elől, s azon vette magát észre, hogy valami mély gödör szélén áll.
EnglishThen you can recycle the electrons back into the linear accelerator and shoot them back into the lasing cavity again.
Majd az elektronokat visszavisszük újból a lineáris gyorsítóba, belőjük őket megint a lézerüregbe.
EnglishIn the cavity were two handguns with ammunition clips.
Az üregben két kézifegyver volt, tölténytárakkal.
EnglishAfter that... he entered the abdominal cavity... so he would have had to use more than just merely the Liston knife.
Ezután... a hasüreget nyitotta fel... ezért valószínűleg több dolgot használt, mint csupán egy Liston-kést.
EnglishSah'ot made it reach out and seize the cavity wall with diamond-tipped claws, then retract its tether from above.
Sah'ot utasította, hogy kapaszkodjon meg a falban gyémántvégű karmaival, aztán húzza vissza fentről a kötőfékjét.