"cease" translation into Hungarian

EN

"cease" in Hungarian

EN cease
volume_up
{noun}

cease (also: break, breathing space, check, hold)
Every time that a sick person went away healed, the people applauded, carried him in triumph, and ceased not to repeat -
Valahányszor egy beteg gyógyultan ment el, a körülállók kiáltással üdvözölték, diadalmenetben hordozták, és szünet nélkül ezt ismételték:
Therefore watch, keeping in memory that for three years I ceased not with tears to admonish every one of you, night and day.
Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket.
Megállás és elállás!

Synonyms (English) for "cease":

cease

Context sentences for "cease" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was agonizingly difficult, and at last he made himself cease the vain effort.
Borzasztóan kínlódott vele, és hamarosan fel is hagyott a hiábavaló erőfeszítéssel.
EnglishIt is therefore expected that imports from the countries concerned will not cease.
Ezért várhatóan az érintett országokból származó behozatal nem fog megszűnni.
EnglishI said, You know, if you live in a place for long you cease to read about it.
Tudja mondtam , ha az ember sokáig él egy országban, akkor már nem olvas róla.
EnglishThe cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
A január 23-i tűzszünet rendkívül törékeny, és tulajdonképpen csak papíron létezik.
EnglishIf I were the Prime Minister of Turkey, I would never cease to be astonished.
Amennyiben én volnék Törökország miniszterelnöke, sohasem szűnne meg értetlenségem.
EnglishWe will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Ez ellen harcolni fogunk, és nem szűnünk meg elítélni ezt a kegyetlenséget.
EnglishThis forward movement must cease when the preceding element indicates zero.
A mozgásnak akkor kell befejeződnie, amikor az előző számlálótag nullát mutat.
EnglishAnother squawk: 'We have the message - five-letter group: Cease all hostilities!'
Ötbetűs csoport, azt mondja: Minden ellenségeskedést azonnal beszüntetni."
EnglishOnce the empire's fall began accelerating, the appearance of chaos worlds would cease.
Ha a Birodalom hanyatlása felgyorsul, lelassul a káoszvilágok felbukkanásának üteme.
EnglishThe permutations and combinations of life, HastingsI never cease to be fascinated by them.
Soha nem szűnő, lenyűgöző hatással vannak rám az élet permutációi és kombinációi.
EnglishWhy should one miracle cease just because another one had taken hold of me?
Miért szűnne meg az egyik csoda csak azért, mert velem egy másik történt?
EnglishAll intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
A szomszédos és más országok minden beavatkozó intézkedéseinek ezért véget kell vetni.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Egyértelmű, hogy most határozottan tűzszünetet kell követelnünk, ez azonban nem elég.
EnglishBut you do wish the four men bent upon your de-struction to cease to function?
- Azt azonban óhajtja, hogy ez a négy ember, aki ön ellen tör, abbahagyja a mesterkedéseit?
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Ha európainak érzem magam, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok cseh.
EnglishOr did all such considerations simply cease to matter, post-sublimation?).
Vagy az egész megismerés-és-igazság ügy elveszti a fontosságát, amint valaki éterizálódik?)
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Azért vagyunk ma itt, hogy tűzszünetet követeljünk, és véget vessünk a civilek lemészárlásának.
EnglishJanet cried out for me to cease with this unnatural and evil plan.
Janet rám kiáltott, hogy tüstént hagyjak föl természet elleni gonoszságommal.
EnglishIt is essential that the cease-fire be respected, it is essential that peacekeepers be involved.
A fegyverszünetet tiszteletben kell tartani, a békefenntartókat be kell vonni.
EnglishWe should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.
Ezt most félre kell tennünk, mivel jelenleg az a dolgunk, hogy megteremtsük a tűzszünetet.