"certainty" translation into Hungarian

EN

"certainty" in Hungarian

EN certainty
volume_up
{noun}

In the very center of him a cold certainty was forming and the certainty was that he was losing his mind.
Bensejében kialakult a hideg bizonyosság; a bizonyosság, hogy meg fog bolondulni.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
Bizonyosság nincsen, de mindenképpen szükségünk van bizonyos stabilitásra.
Finding Enterich involved here converts suspicion to certainty.
És miután itt találtam Enterichet, a gyanúból bizonyosság lett.

Synonyms (English) for "certainty":

certainty

Context sentences for "certainty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis does means more legal claims, but also greater certainty for rail customers.
Ez több jogi igényt jelent, de nagyobb biztonságot is a vasúti utasok számára.
EnglishThere's no certainty where (he body would fetch up or if it would fetch up at all.
Nem lehet biztosan megmondani, hol fog kikötni, vagy hogy partra jut-e egyáltalán.
EnglishBut he knows to an absolute certainty... that we will respond against his cities.
De teljes bizonyossággal tudni fogja... mi is hasonlóképpen támadjuk az ő városait.
EnglishBut what we want - and what we will do already - is to give legal certainty.
Amit azonban akarunk, és már meg is fogunk tenni, az a jogbiztonság szavatolása.
EnglishTo enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.
Ahhoz, hogy ezt megtehessék, jogalkotási keretre és jogbiztonságra van szükség.
EnglishFirst and foremost, there needs to be greater certainty in terms of cost issues.
Mindenekelőtt is, a költségek tekintetében nagyobb biztonságra van szükség.
EnglishIt is important, not just for legal certainty, but also for market credibility.
Nem csupán a jogbiztonság, de a piaci hitelesség szempontjából is lényeges.
EnglishKnowing this with certainty, was there any action he might have been likely to take?
Minthogy ezt biztosan tudja, feltehető-e, hogy rászánja magát a cselekvésre.
EnglishIf you read his thoughts, it is almost a certainty that he can receive your message.
Ha olvasod a gondolatait, csaknem bizonyos, hogy az üzenetedet is meghallja.
EnglishYes, she said in her exquisite voice, with certainty and a small accepting smile.
Igen felelte Ursula azon a gyönyörű hangján, szilárd hittel és belenyugvó félmosollyal.
EnglishIt is the nature of experiments that the results cannot be forecast with certainty.
A kísérletek sajátossága, hogy az eredmények nem jelezhetők előre biztosan.
EnglishIf he was responsible for these atrocities there was no certainty he'd know it.
Ha ő követte el ezeket a rémségeket, akkor sem biztos, hogy emlékszik rá.
EnglishSo I think that the legal certainty provided in this agreement is extremely important.
Ezért szerintem rendkívül fontos az ebben a megállapodásban garantált jogbiztonság.
EnglishHe could feel it pressing down on him, an inexorable certainty, a terrifying truth.
Érezte, amint ránehezedik, a kérlelhetetlen meggyőződés, a rémítő igazság.
EnglishFirst had come the police, with their odd accusation and their even odder certainty.
Először jött a rendőrség a furcsa váddal és a még furcsább magabiztos bizonyosságával.
EnglishIt also significantly increases their legal certainty right from the outset.
Ezenkívül az első lépéstől kezdve jelentősen nagyobb jogbiztonságot garantál számukra.
EnglishAnd for the second time a bleak certainty of his own approaching death filled him.
És immár másodszor érezte szörnyű bizonyossággal saját, közelgő halálát.
EnglishYou need the rule of law, certainty, in order for the economy to prosper.
Ahhoz, hogy a gazdaság prosperáljon, szükség van a jogállamiságra, a bizonyosságra.
EnglishThe rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
A jogállamiság és a jogbiztonság jelentik az európai modell sarokkövét.
EnglishPrimarily, however, it is important for ensuring legal certainty among European citizens.
Ugyanakkor az európai polgárok jogbiztonságának szavatolása elsőrendű feladat.