"certification" translation into Hungarian

EN

"certification" in Hungarian

EN certification
volume_up
{noun}

( B ) A CERTIFICATION BY THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE COUNTRY OF TRANSIT :
b) a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely tartalmazza:
EEC VERIFICATION AND EEC SELF-CERTIFICATION
4.1.1.1.1 EGK igazolás és EGK ön-tanúsítás
This area is reserved for the details of the certification by the competent body (certification legend, stamps, signatures, date and place of issue, etc.).
Ez a terület az illetékes testület által kiadott igazolás adatai (jelmagyarázat, bélyegző, aláírások, kiadás helye és ideje stb.) számára van fenn tartva.
volume_up
igazolás {noun} (okmányokkal)
( B ) A CERTIFICATION BY THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE COUNTRY OF TRANSIT :
b) a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely tartalmazza:
EEC VERIFICATION AND EEC SELF-CERTIFICATION
4.1.1.1.1 EGK igazolás és EGK ön-tanúsítás
This area is reserved for the details of the certification by the competent body (certification legend, stamps, signatures, date and place of issue, etc.).
Ez a terület az illetékes testület által kiadott igazolás adatai (jelmagyarázat, bélyegző, aláírások, kiadás helye és ideje stb.) számára van fenn tartva.

Synonyms (English) for "certification":

certification

Context sentences for "certification" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.
English(78) Domestic sales are dispatched and recorded on a self-certification basis.
(78) A belföldi eladásokat önigazolási alapon kell leszállítani és nyilvántartani.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
A kérdés a játékok harmadik szerv általi kötelező tanúsítására vonatkozott.
EnglishThe certification system must be founded on social and environmental considerations.
A tanúsítási rendszernek társadalmi és környezetvédelmi megfontolásokra kell épülnie.
EnglishAs I do not have much time, I will take just one example: forest certification.
Mivel nincs sok időm, csak egy példát fogok említeni: az erdőtanúsítást.
EnglishAn impartial system of certification will be, we suppose, appreciated also by consumers.
Szerintünk egy pártatlan tanúsítási rendszert a fogyasztók is értékelnek majd.
EnglishCompulsory certification by independent bodies could solve this problem.
A független szervek által végezett kötelező tanúsítás megoldhatná ezt a problémát.
EnglishIt should also be authorised to introduce a single certification system.
Fel kell hatalmazni a Bizottságot a közös tanúsítási rendszer bevezetésére is.
EnglishThe proposed certification procedure for third countries seems a reasonable solution.
A harmadik országokat illetően javasolt tanúsítási eljárás megfelelő megoldásnak tűnik.
EnglishThe dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
A gyakorlatban felmerülő kockázatok ellen egyáltalán nem lehet küzdeni a tanúsítványokkal.
EnglishAnother positively good idea is to introduce timber certification for the European market.
Egy másik határozottan jó ötlet a fatanúsítvány bevezetése az európai piacon.
EnglishIn the Environment Committee we also want to see certification for sustainable biogas.
A Környezetvédelmi Bizottságban mi a fenntartható biogáz tanúsítását is el akarjuk érni.
EnglishThe first deficit is the issue of certification by an independent certifier.
Az első hiányosság a független tanúsító általi tanúsítvány kérdésköre.
EnglishSuch a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
Az ilyen tanúsítási rendszernek a teljes láncolatot le kell fednie, azaz a mezőtől a járműig.
EnglishWhat is the situation with regard to a Europe-wide certification system for maintenance works?
Mi a helyzet a karbantartási munkák egész Európára érvényes tanúsítási rendszerével?
EnglishHowever, we're now subject to a charter certification review given by the board of trustees.
Vagyis az igazgatói tanács valamennyiünket egy felmérésnek fogja alávetni.
EnglishThe objective is to reduce the costs for translation and certification to the minimum.
A cél az, hogy a fordítási és hitelesítési költségek a lehető legalacsonyabbra csökkenjenek.
EnglishI think Gilles Savary's report on train driver certification is an important step forward.
Azt hiszem, Gilles Savary mozdonyvezetői minősítésről szóló jelentése fontos előrelépés.
EnglishCertification schemes are associated in the minds of consumers with a guarantee of higher quality.
A tanúsítási rendszereket a fogyasztók a magasabb minőség garanciájának tekintik.
EnglishThat brings me, Mr Savary, to the certification of train staff.
Mindez Savary úr, a vasúti alkalmazottak minősítésének kérdéséhez visz minket.