EN

chant {noun}

volume_up
1. general
There was startled silence for a moment, and then the babbling chant began again.
Egy pillanatig döbbent csend, aztán a dadogó kántálás elkezdődött újra.
The chant abruptly stopped, and Tamureilo was a heap of twitching bone-splinters.
A kántálás abban a pillanatban elhallgatott; Tamurello egy halom csontszilánk volt a földön.
A kántálás abból állt, hogy zihálva elszámoltak húszig.
chant (also: warble)
chant (also: hymn)

Synonyms (English) for "chant":

chant

Context sentences for "chant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd a very strange chant came floating up the stairwell and through the open door.
Kimentem az ajtó előtti lépcsőpihenőre, lenéztem a lépcső tölgy-gipsz csigaházába.
EnglishHe began to sing the travel chant, and Han picked up the beat with the drum.
Elkezdte kántálni az utazódalt, Han pedig dobon verte hozzá a ritmust.
EnglishSeveral of the crowd took up the familiar chant of the Marseillaise.
Az összegyűlt tömegben is sokan felkapták a Marseillaise jól ismert dallamát.
EnglishThey pranced, shuffled, wove in and out, and presently began a muffled chant.
Ugráltak, pörögtek, forogtak, ropták a táncot, és hamarosan fojtott hangon kántálni kezdtek.
EnglishHe was doing a little dance as he spoke, stamping his feet to the rhythm of his chant.
Beszéd közben ideges táncmozdulatokat tett, a lábával verte a ritmust saját kántálasához.
EnglishThe chant stopped abruptly, and Schmendrick raised the flask to his lips.
A dal hirtelen félbeszakadt, és Schmendrick a szájához emelte az üveget.
EnglishI murmured the Aves over and over until they became a senseless chant.
Addig motyogtam az Üdvözlégyeket, míg értelmetlen gajdolássá folytak össze.
EnglishI can't hear a word you say, he said, and then went into his chant.
Egy szót se hallok abból, amit mond szólt, és folytatta virslije reklámozását.
EnglishHis chant began to open on its own accord a rich and very physical poetry of crafted reflections.
A dal kezdett kitárulkozni; a míves reflexiók gazdag és fizikus költészete lett.
EnglishTorture, torture, torture, they began to chant, first two and three and then four.
Tortúrázzad, tortúrázzad, tortúrázzad! kántálták, előbb csak ketten, aztán hárman, végül négyen.
EnglishArseholes, he muttered above the chant of No to CruiseYanks out.
Seggfejek mondta hangosan, hogy a "Cirkálók nem jenkik ki" kántáláson át is hallja.
English'Correct me if I make any mistakes,' he said and started to chant in Styric.
Javíts ki, ha hibázom mondta, és styr nyelvű kántálásba kezdett.
EnglishWhen the chant died down he spoke a few words into a microphone.
Az egyik tenyerével eltakarta a fülét, úgy hallgatta a fordítógép szavait.
EnglishElminster had warned him, whatever happened, to keep on with the chant.
Elminster figyelmeztette, hogy bármi történjék is, egy pillanatra se hagyja abba a kántálást.
EnglishThen the two of them began to chant in unison in the Styric tongue.
Sephrenia felsóhajtott, majd mindketten styr nyelvű kántálásba kezdtek.
EnglishAt last the words of the chant floated up to them, across the bowl of blackened wood and ashes.
Most már az ének szövege is felúszott hozzájuk a megfeketedett fa- és hamurakás fölött:
EnglishShimrod stepped through the broken doorway, and at once felt the force of Tamurello’s chant.
Shimrod belépett a kidőlt ajtón, és azonnal megérezte Tamurello varázslatának az erejét.
EnglishTarth sighed again, forced down his irritation, and raised the knife, beginning the chant.
Tarth ismét felsóhajtott, legyűrte a rátörő haragot, és késsel a kezében belekezdett a kántálásba.
EnglishTormented by the silence and the refusal the assembly broke into a chant.
A gyülekezetet idegesítette a csönd és a makacs ellenállás.
EnglishNot till they flagged and the chant died away, did he speak.
S csak akkor szólalt meg, amikor már elfáradtak, s az ének elhallgatott.