"chaos" translation into Hungarian

EN

"chaos" in Hungarian

EN chaos
volume_up
{noun}

chaos (also: mayhem)
volume_up
káosz {noun}
This metropolis was an early object lesson in the dangers of chaos.
Ez a metropolisz a káosz veszélyeinek korai, elrettentő iskolapéldája volt.
Mentally, he reached out to the chaos, so vibrant and undisciplined.
Hari gondolatban kinyúlt az élettől lüktető, megmagyarázhatatlan káosz felé.
Whatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.
Akármi is történjék, Abidjanban még hónapokig káosz fog uralkodni.
chaos (also: babel, clutter, cock-up, commotion)
That there is a great deal of chaos and disorder there is easy to imagine.
Könnyű elképzelni, hogy milyen óriási ott a káosz és a zűrzavar.
But, amid the chaos, I noticed regularly spaced clumps.
De a zűrzavar közepette rendezetten elhelyezett halmokat vettem észre.
At the beginning there were frightful scenes of chaos.
Kezdetben riasztó zűrzavar uralkodott.

Synonyms (English) for "chaos":

chaos

Context sentences for "chaos" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the heart of the agonizing chaos Halaster vowed to return to the Nine Hells.
Az iszonyatos kínok közt Halaster megesküdött, hogy visszatér a Kilenc Pokolba.
EnglishWhen the explosion had come, Melanie had finally responded to the chaos around her.
Amikor bekövetkezett a robbanás, Melanie végre reagált az őt körülvevő káoszra.
EnglishThe world is sunk into depravity and chaos; it is as it always was or worse.
A világ züllésbe és káoszba süllyedt; olyan, mint volt, vagy még annál is rosszabb.
EnglishA sure sign of imperial decline and incipient chaos, according to Hari Seldon.
Hari Seldon szerint ez a Birodalom hanyatlásának, a káoszkor közeledtének biztos jele.
EnglishBiron Maserd was protected against chaos by the noblesse oblige of his gentry class.
Biron Maserdet az arisztokrácia nemesi kötelességtudata védte meg a káosszal szemben.
EnglishHe could not deal with such chaos, except in the broader context of mathematics.
A felfordulást csak a matematikában tudta kezelni, a valós életben nem.
EnglishAll this is a recipe for chaos and gridlock in national asylum systems.
Mindez egyenes út a káoszhoz és a nemzeti menekültügyi rendszerek bedugulásához.
EnglishOnce the empire's fall began accelerating, the appearance of chaos worlds would cease.
Ha a Birodalom hanyatlása felgyorsul, lelassul a káoszvilágok felbukkanásának üteme.
EnglishHe stared up at the radiation-flecked sky, and greeted Chaos, his old enemy.
Felnézett a sugárfoltos égboltra, és üdvözölte régi ellenségét, a káoszt.
EnglishIs it possible that that out-planet chaos may be caused by the quarry?
Elképzelhető, hogy a bolygón kívüli káoszt a prédák okozzák? kérdezte.
EnglishIn the chaos of grief and remorse that filled his mind it was the one articulate word.
A gyász és lelkiismeret-furdalás káoszában ez az egy értelmes szó töltötte be elméjét.
EnglishIt was there he returned now, through the chaos he had gladly wreaked on the place.
Oda tért most vissza, átvágva a káoszon, mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen.
EnglishAbove all for the sake of efficiency we must do away with revolutionary chaos.
Legfontosabb feladatunk, hogy a hatékonyság érdekében felszámoljuk a forradalmi zűrzavart.
EnglishThe solution leaps forth... a civilization strong enough to take on chaos...
Magától adódott Ha egy civilizáció elég erős ahhoz, hogy legyőzze a káoszt Felsóhajtott.
EnglishGo back into the chaos from which you came and leave my Charlotte alone.'
Menj vissza a káoszba, ahonnan jöttél, és hagyd békén az én Charlotte-mat!
EnglishWhen we were within perhaps half a mile of this mad chaos of water we saw the gap.
Talán fél mérföldnyire voltunk ettől az őrült káosztól, amikor megpillantottuk a hasadékot.
EnglishHe struggled to maintain his frame of reference that was crumbling in that chaos of energy.
Valamelyest megkönnyebbült, hagyta, hogy a gondolattársítások örvénye elkapja.
EnglishPerhaps my sister would have been better, had she and Mom survived the chaos on Santanni.
A nővérem jobb lenne nálam, ha anyánkkal együtt túléli a káoszt a Santannin.
EnglishIt seems that Earth itself went through several periods as a chaos world.
A jelek szerint a Föld ugyanúgy keresztüljutott a káoszvilágokra jellemző periódusokon.
EnglishEven in the High Dale, amid the chaos of weakening magic, fateful changes came.
Még a Felső Völgyben, a gyengülő mágia örvénylő káoszában is félelmetes változások történtek.