"chatter" translation into Hungarian

EN

"chatter" in Hungarian

EN chatter
volume_up
{noun}

chatter (also: babble, clack, clash, gab)
He puts the headphones down around his neck; the chatter in them is a distraction.
Leveszi és a nyakába teszi a fülhallgatót; a fecsegés zavarja.
No sound other than the music, which was fading now to be replaced by characterless mortal chatter.
Semmi hang, csak a zene, és most már az is elhalkul, átveszi a helyét a zagyva halandó fecsegés.
A secretary brought sandwiches, and lunch was eaten amid aimless speculation and chatter.
Egy titkárnő szendvicseket hozott, amelyeket céltalan töprengés és fecsegés közepette elfogyasztottak.
chatter (also: chirp, chirping, twitter, chirrup)
Ez a rohadt csicsergés.
chatter (also: chip, chirp, chirping, twitter)
In the distance there was a small, shrill, chattering sound; then, above them on the bridge, a creature appeared.
Messziről halk, átható csiripelés hallatszott, majd a fejük fölött, a magasban lebegő hídon megjelent egy lény.
chatter
It seemed that some eruption of chatter or merry laughter always prevented him from having to answer.
De a feltörő víg hahota vagy a karattyolás mindig mintha belefojtotta volna apámba a választ.
No, for you are yourself the very finest of God's creation, he said in a low voice that stole its way through the chatter that surrounded me.
Nem, a magad számára te vagy Isten legpompásabb teremtménye , mondta halkan, amely halkságával is eltalált hozzám a karattyolás közepette.

Synonyms (English) for "chatter":

chatter

Context sentences for "chatter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOld Merdell, garrulous in his old age, used to chatter to his granddaughter.
Az öreg Merdell hajlott korára vén fecsegő lett, és sokat mesélt az unokájának.
EnglishHe started to lead the way to the pool, keeping his head down and the chatter up.
Elindult előtte a medence felé, lehajtott fejjel cseverészve menet közben.
EnglishThat means she'll point with her spade and maintain an endless line of chatter.
Ez azt jelenti, hogy ide-oda mutogat az ásójával, és megállás nélkül jártatja a száját.
EnglishShe said sharply, My lord is weary, Morgause, and in no mood for the chatter of children.
- Az uram fáradt, Morgause - szólt élesen -, és semmi kedve gyermekekkel fecsegni.
EnglishThere was so much chatter on the channel that he wasn't sure if anyone heard him.
Annyian beszéltek egyszerre, hogy fogalma sem volt, hallotta-e valaki.
EnglishAnnoyed by his chatter, one of the policemen had given him a shot from his water pistol.
Az egyik rendőrt feldühítette Bernard fecsegése, és rálőtt vízipisztolyával.
EnglishThis mad little imp hissed and we were all forced to chatter and jump!
- Ez a bolond kölyök sziszegett egyet, s mi mindnyájan remegni és vacogni kezdtünk!
EnglishHe supposed it would take one that size to make the teeth not only chatter but walk, as well.
Arra gondolt, hogy azért kellett ekkora, hogy a harapáson kívül járni is tudjon.
EnglishMusic drifted through the dome; the chatter nearly matched it in volume.
Zene harsogott a teremben, de a beszélgetés zaja kis híján ezt is elnyomta.
EnglishWas that what he was hearing now; the chatter of the window, like a dying man's teeth?
Ez az, amit most hallott; az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása?
EnglishMore echoes, the distant rumble of cartwheels, some chatter, and a growing din.
Innen-onnan hangok szivárogtak feléjük: emberi nevetés, lovas kocsik nyikorgása, vízcsobogás.
EnglishShe heard its claws rake the sides of the pipes, she heard the chatter of its teeth.
Hallotta, ahogy a mancsával végigtapogatja a csöveket hallotta, ahogy fogait csattogtatja.
EnglishThe latter heard the suppressed chatter of the weapons, followed by shouts of Clear!
Innen hallotta a fegyverek halk hangját, majd a kiáltásokat - Tiszta!
EnglishRuby was a new type to him; he was amused and interested by her chatter.
Ruby új típust jelentett számára, a fecsegése érdekelte és szórakoztatta.
EnglishWhen we're down there, he said, let's keep the chatter to the minimum, huh?
- Amikor már odalent leszünk - mondta -, igyekezzünk a minimálisra fogni a beszélgetést, jó?
EnglishI was about to leave, bored by this chatter, when I heard Salon.
Eluntam ezt a cseverészést, és már menni akartam, amikor Salonra lettem figyelmes.
EnglishThe diplomatic chatter might get a little sharp, Domingo thought.
Akkor a diplomáciai csevej érdekes felhangokat fog kapni jósolta meg Domingo.
EnglishI like birds, even when they chatter; and the rowan has enough and to spare.
Én szeretem a madarakat, még amikor fecsegnek, akkor is, és berkenye jutott is, maradt is elég.
EnglishBetween him and that woman's inane chatter, it's a wonder I made it.
Nem is értem, hogy közte és aközött a savanyú némber között hogy lehet testi kapcsolat.
EnglishIt was a rumble, a fierce chatter of pneumatic punches, and an outrageous metallic bellowing.
A légkalapács dübörgéséhez hasonló lármába átható, fémes süvítés vegyült.