"cheerless" translation into Hungarian

EN

"cheerless" in Hungarian

EN cheerless
volume_up
{adjective}

cheerless (also: dismal, distressed, doleful, grievous)
She went to the window; it seemed as if the day might be fair; still, at this dim hour the world seemed cheerless and unsympathetic.
Odalépett az ablakhoz; úgy tűnt, szép idő lesz, bár ezen a korai órán a világ még szomorú volt és lehangoló.
cheerless (also: dejected, disconsolate, dolorous, gloomy)
volume_up
bús {adj.}

Synonyms (English) for "cheerless":

cheerless

Context sentences for "cheerless" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir only world was that cheerless, hateful gray land through which they walked.
Számukra ez volt a világ, ez a komor, gyűlöletes szürkeség, amelyben vándoroltak.
EnglishIt was a bleak, ugly fortress, squatting toad-like under a cheerless sky.
Sötét, csúf erődítmény volt, varangyos békaként terpeszkedett a komor égbolt alatt.
EnglishCasmir at once took himself to the cheerless chamber over the armoury.
Casmir azonnal a fegyvertár fölötti komor helyiség felé vette az útját.
EnglishLorrimer's room seemed rather dark and cheerless.
Nem volt szép idő, és Mrs. Lorrimer szobája meglehetősen sötétnek és batátságtalannak hatott.
EnglishThe event took place on a cheerless afternoon, with the wind veering down from a hard blue sky.
Az esemény egy komor délutánon került megrendezésre; az ég kíméletlen kék volt és hűvös szelek tomboltak.
EnglishCastle Haidion loomed above her: massive, gray and cheerless.
A Haidion palota sötét árnyékként tornyosult fölé.
EnglishAh, such riches in the dark, cheerless monastery.
Ennyi kincs volt abban a sötét, sivár kolostorban!
EnglishShalles bowed and departed in a cheerless mood.
Shalles meghajolt, és lehangoltan távozott.
EnglishSparhawk and the others had remained in the cheerless, weapon-cluttered room at Alstrom's request, and they sat awaiting his return.
Sparhawk és a többiek Alstrom kérésére a komor, fegyverekkel telezsúfolt szobában maradtak, és ott vártak vendéglátójuk visszatértére.
EnglishIt was a Sunday afternoon, wet and cheerless: and a duller spectacle this earth of ours has not to show than a rainy Sunday in London.
Vasárnap délután volt, nyirkos, vigasztalan, s nincs a földnek szomorúbb, vigasztalanabb látványa, mint egy ilyen esős londoni vasárnap.
EnglishThe building is small, somber and cheerless, obviously built at the last minute with a few spare dollars of unexpected federal money.
Az épület kicsi, komor, örömtelen hangulatú; a jelek szerint nagy sietséggel húzták fel abból a néhány összekuporgatott, nem várt szövetségi dollárból.
EnglishThe rain continued to fall steadily, masking faces and bodies until they were merely moving shadows, drenching men and earth alike in a cold, cheerless haze.
Az eső kitartóan hullott, mozgó árnyakká homályosítva az arcokat és testeket, a hideg, vigasztalan párában föld és ember egyaránt átázott.
EnglishThey each led into an empty room, dusty and cheerless, with two windows in the one and one in the other, so thick with dirt that the evening light glimmered dimly through them.
Az egyik szobának két ablaka volt, a másiknak egy, de valamennyi olyan piszkos, hogy az alkonyati fény alig szűrődött át rajtuk.