"chief" translation into Hungarian

EN

"chief" in Hungarian

EN chief
volume_up
{noun}

chief (also: boss, head, master, superior)
The chief snatched one of the few spears that were left and poked Sam in the ribs.
A főnök felkapott egyet a kevés megmaradt lándzsák közül, s oldalba döfte vele Samet.
- (beeping) Chief: Sistah Girl, Undercover Brother, come in.
- (bippelés) Főnök: Lány Tesó, beépített Tesó, gyertek be.
There were three guys in most forensics crews: the chief and two technicians.
A legtöbb szakértői csoportot hárman alkották: a főnök és két technikus.
chief (also: boss, captain, directory, executive)
Yesterday their chief programmer was found in a porno district.
Vezető programozójukat tegnap egy pornónegyedben találták meg.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
Vezető megfigyelőként én magam nem vettem részt ezekben a konzultációkban.
I welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
Én üdvözlöm az EU vezető választási megfigyelőjének határozott kijelentéseit.
The trouble was, if you were a chief you had to think, you had to be wise.
Az a baj, hogy ha az ember vezér, akkor gondolkodnia kell, bölcsnek kell lennie.
And I think you would make one hell of a commander in chief.
És őszintén hiszem, hogy nagy vezér lenne belőled.
They continued to sit, gazing with impaired sight at the chief's seat and the glittering lagoon.
Ültek, hallgattak, fél szemükkel némán nézegetve a vezér egykori helyét, s rajta túl a csillogó lagúnát.
chief
chief

Context sentences for "chief" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
A főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
EnglishI thought the Chief Commissioner of Public Safety was pretty much unassailable.
- Azt hittem, a Közbiztonsági Bizottság főbiztosával senki sem mer ujjat húzni.
EnglishThe police chief seems to have been the active figure, and he's out of our way.
Úgy tűnik, a rendőrfőnök volt mindenben a ludas, ő pedig már nem árthat nekünk.
EnglishAs the Chief of State, she can probably think of something to head off trouble.
Mint az Új Köztársaság miniszterelnöke, ő bizonyára tudni fogja, mit kezdjen vele.
EnglishMonks luck was in that his superior, the Chief of Sta-tion. was away on vacation.
Monk szerencséje az volt, hogy a főnöke, az irodafőnök éppen szabadságon volt.
EnglishI know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
Tudom, hogy főtárgyalónk valamennyi tárgyalási forduló után tájékoztatja Önöket.
EnglishThe Chief Constable down here calls in Scotland Yard, and what do they get ?
- Az itteni rendőrfőnök a Scotland Yardot hívja segítségül, és mit érnek el vele?
EnglishOur Station Chief, James Szell, got burned by the opposition making a pickup.
Az állomásfőnökünk, James Szell lelepleződött, amikor át akart venni egy csomagot.
EnglishThe chief of police of Cleveland was to stand atop it, in plain view of everyone.
Cleveland rendőrfőkapitánya áll majd a tetejére, hogy jól láthassa mindenki.
EnglishChief Inspector Davy nodded, refused a taxi and moved slowly away along Pond Street.
Davy főfelügyelő bólintott, nem kért taxit, és lassan elindult a Pond Streeten.
EnglishHe stared at Fletcher Coal, his chief of staff, and sat properly behind his desk.
Fletcher Coalra bámult, a személyzeti főnökére, és leült az íróasztala mögé.
English'Sergeant Zimmer was the crew chief on an Air Force special-operations helicopter.
Zimmer őrmester volt a parancsnoka egy különleges műveletet támogató helikopternek.
EnglishThe chief clerk now raised his voice, Mr. Samsa, he called to him, what is wrong?
- Samsa úr - kiáltotta most a cégvezető emelt hangon -, végtére mi történt?
EnglishAnd they called Barnabas, Jupiter: but Paul, Mercury: because he was chief speaker.
Barnabást elnevezték Zeusznak, Pált meg, minthogy ő vitte a szót, Hermésznek.
EnglishThe chief of our mirror group thinks he can adapt their designs to our hardware.
Az amerikaiak által használt tükör- és számítógéptervekre összpontosítunk.
EnglishDoc, this system is the flower of 1975 technology, the senior chief protested.
De doki, ez a rendszer az 1975-ös évek technológiája tiltakozott az altiszt.
EnglishThe Second Chief Directorate, covering internal security, was renamed the FSB.
A belbiztonsági ügyekkel foglalkozó második fődirektorátust FSZB-re keresztelték át.
EnglishChief Hanradi Khalags skill with the spear far outweighed his capacity as a warlock.
Hanradi Khalag képességei a dárdával sajnos messze meghaladták mágusi tudását
EnglishWith that information, Chief Porter could have figured a way to entrap Robertson.
ségével aztán Porter rendőrfőnök kieszelhette volna, hogyan ejti csapdába Robertsont.
EnglishBut it was not Chief Commissioner Chen who had told him Trema would be alive.
Nem Chen főbiztos volt az, aki előre figyelmeztette, hogy Trema életben lesz.