EN

choke {noun}

volume_up

Context sentences for "choke" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRabbit, don't forget, your choke points help you to identify who's on your tail.
A Nyúl ne felejtse el a fojtási pontokat, hogy beazonosíthassa, ki van a nyomában.
EnglishThey learned to choke an opponent, to lock his arms, to break his extremities.
Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtagjait eltörni.
EnglishThe magnificently snobbish crowd-pleaser held his big dog Kazak by a choke chain.
A fenségesen sznob tömegkedvence fojtóláncon tartotta nagy kutyáját, Kazakot.
EnglishI shall take Precious, and I shall say: make him swallow the bones and choke.
Előveszem Drágaságot és azt mondom neki: nyelesd le vele a csontot és fojtsd meg.
English- Lava, please... stop teaching her these big words before she choke on one.
- Lava, kérlek... hagyd abba a nagy szavak adagolását, mert a végén még megfojtod.
EnglishJustin was half up on Herb's back, hands around his neck, pretending to choke him.
Justin félig fölmászott Herb hátára, megfogta a nyakát, úgy tett, mintha fojtogatná.
EnglishOtherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Máskülönben Európa meg fog fulladni az illegális migrációs hullám következtében.
EnglishCharlie became so strangled around the extended glottal stop that he started to choke.
Charlie annyira belegabalyodott a kitartott zárhangba, hogy fuldokolni kezdett.
Englishand felt, shamefully, that tears would rise again to choke her.
- Viviane, miért? - kérdezte, s szégyenkezve érezte, hogy ismét sírás fojtogatja.
EnglishLieutenant Provalov assumed that cremation would be the disposal method of choke.
Provalov hadnagy feltételezte, hogy a hamvasztás mellett fognak dönteni.
EnglishA figure had emerged from one of the larger sheds, carrying a choke chain.
Marty két szempillantás alatt meg tudta állapítani, hogy a jövevény férfi-e vagy nő.
EnglishNaerth- His incantation broke off as Storm spat blood into his face, making him choke.
Storm vért köpött a férfi arcába, mire az köhögni kezdett, és megszakadt a kántálás.
Englishhe thought, trying not to choke on the dusty rag.
Miért nem tessékeli be, Annie? gondolta, s küszködött, nehogy megfulladjon a porrongytól.
EnglishAnd if you really want to choke somebody, you gotta hit the Adam's apple.
És ha tényleg meg akartok valakit fojtani, célozzátok meg az Ádám csutkáját.
EnglishSniffing General was sitting behind his desk, lining up three lines of Choke powder.
Szimat Tábornok az asztal mögött ült, három csíkban Fullasztport húzott.
EnglishI'm going to choke on it, she thought, but he was lifting her face up, out of his lap.
Most jön a fulladás, gondolta Hope, azonban Oren kiemelte arcát az öléből.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani.
EnglishAnd if his father is living, may the rascal perish, may he choke to death.
Fulladjon meg, folyjon ki a szeme, még annak a beste apjának is, ha él!
EnglishIf the money had set him free, these two were beginning to choke him.
A pénz ugyan a szabadságot hozza el neki, de addig ezek ketten lebéklyózzák.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó előírásainak megfelelően kell beállítani.