EN choking
volume_up
{noun}

choking (also: drowning, choke)
choking
choking (also: sand-bar)
choking
choking (also: wad)
choking
'Take this,' she said, and put a hand still cool from the out-of-doors on the back of his neck so he could sit up enough to drink without choking.
Fogja szólt, majd a kinti levegőtől még hűvös kezét Paul tarkójára tette, és fölsegítette, hogy fuldoklás nélkül ihasson.
choking (also: drowning)
Choking is one of the most common causes of death from toys, and we view it as considerable progress that we have clear rules in this area.
A fulladás az egyik leggyakoribb halálos kimenetelű baleset a játékokkal, és jelentős előrelépésnek tekintjük, hogy egyértelmű szabályok vonatkoznak erre a területre.
choking

Synonyms (English) for "choking":

choking

Context sentences for "choking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis time he simply let everything come up in a series of hopeless choking sounds.
Hagyta, hogy reménytelen, fuldokló hangok kíséretében minden távozzon a gyomrából.
English[ Choking Back Sobs ] Thank you for curing me ofmy ridiculous obsession with love.
Köszönöm, hogy kigyógyítottál engem a nevetséges rögeszmémből, a szerelemről.
EnglishHer hands flew up in the air, and Mitzi, released, came up choking and spluttering.
Felkapta a két kezét, és a fuldokló, köpködő Mitzi végre megszabadult tőle.
EnglishHeard him choking and gave him mouth-to-mouth until th‘ ambulance came.
Meghallotta, hogy fuldoklik, és szájon át lélegeztette, amíg oda nem értek a mentők.
EnglishN-no, Narnra managed to say, suspicion suddenly welling up dark, hot, and choking.
- N-nem - nyögte Narnra, és a kétség vasmarka kezdte szorítani a torkát.
EnglishBut she was close by, he knew it, her presence choking back his panic.
De Carys ott volt a közelben, tudta, és jelenléte enyhítette kissé Marty rémületét.
EnglishI'll cut his pecker off and stuff it down his throatif you want to talk about choking.
Mert én egykettő kigyomlálom a bögyörőjét, és a szájába teszem, azon aztán fulladozhat!
EnglishThe wine flowed down his throat, bitter and choking, and some of it went up his nose.
A bor keserűn, fojtogatóan ömlött le a torkán, még az orrába is jutott.
EnglishVictoria, breathing in hot choking yellow dust, was unfavourably impressed by Baghdad.
Mikor belélegezte a forró, sárga port, Bagdad kedvezőtlen benyomást keltett Victoriában.
EnglishDown through the Keep they stumbled, coughing and choking on the smoke, eyes tearing.
Lent átbukdácsoltak a tornyon, botladozva, krákogva, könnyező szemmel, füsttől fuldokolva.
EnglishA choking, anguished gasp, and the two Swiss died, their daemons vanishing in mid-howl.
Elfúló hörgés, és már vége is lett mindkét svájcinak, daimónjaik nyüszítve váltak füstté.
EnglishHealthy young men didn't die like that, choking over a whiskey and soda...
Egészséges fiatalemberek nem így szoktak meghalni, nem szoktak szódás whiskytől megfulladni.
EnglishShe watched for an instant, then drew back, choking with laughter.
A hercegnő kilesett a lövedék után, majd hátraugrott, és fuldokolva kacagni kezdett.
EnglishGasping, choking, Kabe staggered out the exit and into the night.
Kabe levegő után kapkodva, köhécselve támolygott ki a kijáraton az éjszakába.
EnglishShe absently tore the rag that was choking him out of his mouth and threw it on the floor.
Szórakozottan kitépte szájából a fojtogató rongyot, és a padlóra dobta.
EnglishInstead, dust rained down, thick and choking, bringing with it an almost ominous quiet.
Így azonban halálos kövek helyett csupán vastag porréteg, és súlyos csend ereszkedett rájuk.
EnglishI tried to laugh again, triumphantly, and couldn't, choking instead.
Próbáltam diadalmasan felnevetni, de nem bírtam, e helyett csak hörögtem.
EnglishWith a wordless shout, he drank in power until it rose hot and choking within him.
Magasra emelte mindkét kezét, és fogságba ejtette a villámot.
EnglishAnd again bitter anger overcame her, like choking; why, why had Viviane done this to her?
És ismét keserű düh fojtogatta: miért, miért tette ezt vele Viviane?
EnglishHe made an exaggerated point of hiding his face and choking down a chuckle.
Teátrális mozdulattal próbálta meg elrejteni vigyorát, és hangos csuklással nyelte le a kacagást.