"chronological" translation into Hungarian

EN

"chronological" in Hungarian

EN chronological
volume_up
{adjective}

chronological (also: chronologic)
Then she performed a minor mnemonic miracle, repeating all the names in chronological order.
És ekkor kisebbfajta memoritercsudát művelt: időrendi sorrendben felmondta valamennyi nevet.
Kronológiai sorrendben, időrendi sorrendben.
Whenever it could answer my purpose to transplant them from the natural or chronological order, I have not scrupled to do so.
Ahol ez a szándékaim megvalósítását jobban elősegítette, ott nem átallottam megforgatni az időrendi sorrendet.
chronological (also: chronologic)

Context sentences for "chronological" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEspecially his rendition of 'The Sequential Passage of Chronological Intervals.'
Főleg a Kronológiai intervallumok szekvenciális múlása című számban.
EnglishThe documents are to be neatly copied and in chronological order.
Tisztességes másolatot készítsenek a dokumentumokról, és rendezzék őket időrendbe.
EnglishI went back to the machine and began printing out the other disks in chronological order.
Visszaültem a készülékhez, és hozzáfogtam, hogy a többi lemezt is kinyomtassam időrendben.
EnglishThey're separated in neat stacks, in chronological order, all marked, numbered, indexed and even computerized.
Kupacokban állnak, kronológiai sorrendben, megjelölve, megszámozva, sőt komputerizálva.
EnglishShe's seldom coherent, or I should say chronological.
Ritkán beszél összefüggően, vagyis inkább időrendben.
EnglishYou have told me that orks do, and I have known dwarfs who look much older than their chronological age.
Te mondtad, hogy az orkok igen, és ismerek olyan törpöket is, akik sokkal öregebbnek látszanak fizikai koruknál.
EnglishAnd then, one by one, in reverse chronological order, they excuse themselves, entering the scrolling list of feelings.
A Moraj minden érzést felküld a plafonra, aztán pedig egyesével, időrendben visszafelé felsorakoznak az érzések listájába.
EnglishProfessor Purdy brought himself back with some difficulty from the chronological difficulties of approximately three thousand years ago.
Purdy professzornak kissé nehezére esett visszazökkenteni magát a három ezer év előtti időkből a jelenbe.
EnglishTurning from the body, Dan encountered a man whose biological clock seemed to be suffering from chronological confusion.
Amikor Dan elfordult a holttesttől, egy olyan férfival került szembe, akinek a biológiai órája láthatóan össze volt zavarodva.
EnglishCHRONOLOGICAL ORDER OF TESTS
EnglishThere were 3,100 photos taken by 118 photographers, all aggregated and then put under this nice, neat name, shown in reverse chronological order.
3100 ilyet találtam, 118 fotóstól, csináltam belőlük egy gyűjteményt, adtam neki egy szép nevet, és időben visszafelé rendeztem el.
EnglishAs an integral part of the decision, a chronological list indicates, for every year until 2019, the two Member States which are entitled to hold the title.
A határozat tartalmaz egy kronológiai listát, amely 2019-ig minden évre meghatározza, hogy melyik két tagállam jogosult a címre.
EnglishInitially, their sequence was alphabetic, based on the sender's name, but after I reread them several times, I arranged them so that they formed a geographical and chronological narrative.
Eredetileg a küldő neve szerint betűrendben voltak, de miután többször elolvastam őket, úgy rendeztem el, hogy földrajzi és időrendben követték egymást.