"chubby" translation into Hungarian

EN

"chubby" in Hungarian

HU

EN chubby
volume_up
{noun}

1. colloquial

chubby
volume_up
pufók {noun} [coll.]
She smiled at the chubby-faced American; so gentle with her he was.
Rámosolygott a pufók arcú férfira, aki olyan kedves volt hozzá.
I painted a large picture of Bianca as the Virgin Mary with a chubby Infant Jesus.
Megfestettem Biancát egy nagy képen Boldogságos Szűznek, a pufók Gyermekkel.
Half in dream she saw its little limbs working, bent knees, chubby little feet.
Félálomban látta hadonászó kis tagjait, behajlított térdét, apró, pufók lábfejét.

Synonyms (English) for "chubby":

chubby

Context sentences for "chubby" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe apothecary was a chubby little man with an apprehensive expression on his face.
A gyógyszerész egy apró, pirospozsgás ember volt, arcán aggódó kifejezéssel.
EnglishFrederic was chubby and weak, but strength was not needed to handle his patient.
Frederic kövérkés, gyenge férfi volt, de Rosenberg ápolásához nem is volt szüksége erőre.
EnglishEndwraithe shrugged, chubby, beringed fingers toying with his meticulous white beard.
Endwraithe vállat vont, miközben gyűrűs kezével fehér szakállát babrálta.
EnglishStick dropped to one knee so that his chubby face was eye-level with mine.
Stick fél térdre ereszkedett előttem, úgy, hogy az arca egy vonalba került az enyémmel.
EnglishIt was amazing how fast the technique came back, he thought as he fed the chubby little boy.
Fantasztikus hogy milyen gyorsan felidéződik a rég elfelejtett technika, gondolta.
English'Honey' - the woman raised a chubby hand - 'before you get started, I'm just a temp.
- Kedvesem - a nő felemelte göcsörtös kezét -, mielőtt belemelegedne, én csak helyettesítek.
EnglishAgainst her will, Morgause laughed and stroked the chubby cheek.
Morgause önkéntelenül elnevette magát, és megsimogatta a fiúcska piros képét.
EnglishHe reached out a chubby arm and snatched at his sister's white cotton t-shirt.
Kinyújtotta húsos karját, és megmarkolta a nővére trikóját.
EnglishHe stuck the cigar in the middle of his chubby smile and left the room.
Az igazgató mosolyra húzódó, duzzadt szája közepébe nyomta a szivart, és távozott a helyiségből.
EnglishA chubby young man of no more than twenty emerged and said, Good evening.
Egy húszévesnél alig több, kövérkés fiatalember került elő.
EnglishThe chubby red face of Benito Hoover was beaming down at him–beaming with manifest cordiality.
Benito Hoover puffadt, vörös arca mosolyt sugárzott le rá sugárzott a nyilvánvaló szívélyességtől.
EnglishThe slightly chubby, round-faced man looked up at them.
A kissé pirospozsgás, kerek arcú férfi felnézett rájuk.
EnglishWendy took one chubby hand from her plastic bottle.
Wendy elvette egyik párnás kezecskéjét a műanyag üvegről.
EnglishHis chubby nose crinkled as he smiled at her.
A húsos orr összeráncolódott, mikor a férfi elmosolyodott.
EnglishWhere was the chubby little body with the bald head?
Hol lehet az a kövér test a nagy kopasz fejjel?
EnglishHis face was chubby, the beard was bushy, the eyes were still red and glowed at him like a demon in the dark.
Arca telt, szakálla bozontos volt, szemei még mindig vörösek, és úgy ragyogtak Markra, mint egy démon a sötétben.
EnglishHe took a gold letter opener from the inside pocket of his fawn jacket and began to organize the pile of blow into long, chubby lines.
- Arany tollkést vett ki őzbarna zakójának zsebéből, és hosszú lánccá kezdte kotorni a fehér halmot.
EnglishThey had been grown children when they were taken, that is, splendid beings with adult bodies and chubby boyish cheeks and mouths.
Kamaszkoruk reggelén részesültek a Vérben, vagyis férfitestük volt, és gömbölyű, gyermekes arcuk és szájuk.
EnglishAt ground level, he was anything but chubby.
Szemtől szembe pusztán köpcös volt.
EnglishSo she's a little... she's a little chubby?