"chunk" translation into Hungarian

EN

"chunk" in Hungarian

EN chunk
volume_up
{noun}

chunk (also: hunch, hunk)
A big enough chunk might break some unlucky follow- driver's windshield.
Egy elég nagy darab akár be is törheti a járműt követő balszerencsés autó szélvédőjét.
She spooned up a portion of the soup, along with a goodly chunk of ham and tested it.
- Mélyen belemerítette a kanalat a levesbe, és egy nagy darab sonkával együtt a szájába öntötte.
She had 'ust seen a dog tear a chunk out of her husband, and she didn't feel sleepy at all.
Egy kutya épp az imént tépett ki egy nagy darab húst a férjéből, és Jessie most már valahogy csöppet sem volt álmos.

Synonyms (English) for "chunk":

chunk

Context sentences for "chunk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Amit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
EnglishOn the other hand, my definition of self just lost a huge chunk of its credibility.
A másik oldalról azonban az énem definíciója jókorát vesztett hitelességéből!
EnglishFrom the garage came a hefty swoop-chunk as Keeton slammed his car door.
A garázsból lendületes vupp hangot hallott, amint Keeton bevágta a kocsiajtót.
EnglishIf you're not careful, the government will get a big chunk of your estate.
Ha nem vigyáz, Miss Birdie, az állam lecsípi a vagyon egy jelentős részét.
EnglishThe mallet smashed into the bathroom door, knocking out a huge chunk of the thin paneling.
Az ütő a fürdőszoba ajtajára csapott, és jókora darabot kihasított a vékony ajtóból.
EnglishNow, all alone in the elevator, the little chunk of metal is free to act however it wanted.
Namost, egyedül a liftben, a kis fémdarabka is szabadon tehet bármit, amit csak akar!
EnglishOnce we fence all his stuff, we'll make a pretty nice chunk of change.
Egyszer majd, ha túladunk ezen a sok vacakon, az szép nagy változást fog hozni nekünk.
EnglishI forced a chunk of beef jerky into my mouth and reluctantly chewed.
Betuszkoltam egy falat szárított marhahúst a számba, és kelletlenül elrágódtam rajta.
EnglishNow, take the same problem, chunk it into little modules, and motivations become trivial.
Vedd most ugyanazt a problémát, szedd apró darabokra, és az ösztönzők triviálissá válnak.
EnglishHe kicked at the Sandy floor of the passage, turning up a chunk of bleached wood buried there.
Lábával megkapargatta a homokos talajt, és előbukkant néhány vékonyabb faág.
EnglishThe inner core is, uh... well, it's a big, solid chunk of iron, we think.
A belső mag nos... véleményünk szerint, az egy nagy, tömör vasdarab.
EnglishThe gas would blow a chunk of lead down a tube and through Dwayne's brains.
A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába.
English`If you'd just go out,' said the other angrily, heaving the chunk of wood into the blaze.
Ha végre elmennél itthonról mondta dühösen a másik vámpír, a lángok közé dobva egy fatuskót.
EnglishLeaning over the left side of the stoop, he brushed snow away and began feeling for a loose chunk.
Mr. Szürke kihajolt balra, félresöpörte a havat, és egy laza követ keresett.
EnglishShe took the chunk of leather-hard beef he offered and bit into it.
Elvette Kuriktól a csizmatalp keménységű húsdarabot, és beleharapott.
EnglishFuzzy had a large chunk of property out on Town Road 2, about four miles from Castle Lake.
Piásnak jó darab földje volt a Kettes számú városi útnál vagy négymérföldnyire a Castle-tótól.
EnglishThe boys with the spit gave Ralph and Piggy each a succulent chunk.
A nyársforgató fiúk egy-egy ropogós karéjt adtak Ralphnak és Röfinek.
EnglishIt looked like a gouged chunk of igneous rock that had been coughed out of the hotbed of an old volcano.
Mint egy ormótlan szikladarab, melyet egy ősöreg tűzhányó böfögött fel magából.
EnglishIn its jaws was a large, glistening chunk of Gerald Burlingame.
És a szájában ott fénylett egy jókora darab Gerald Burlingame testéből.
EnglishYou can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
Hallani is lehet, amikor ugyanis egy hatalmas jégdarab lehull, az olyan, mint a mennydörgés.