"chunky" translation into Hungarian

EN

"chunky" in Hungarian

EN

chunky {adjective}

volume_up
When the hard, chunky major returned to the bar, there was silence.
Mikor a kemény, tagbaszakadt őőrnagy visszatért a bárba, csend lett.
Olyan tagbaszakadt típus.
Like Spencer Tracy he looked, that chunky and Irish and rough, though his hair was black.
Olyan volt, mint Spencer Tracy, ugyanolyan sűrű, érdes és ír, csak az ő haja fekete.
chunky (also: crass, fat, gross, stodgy)

Synonyms (English) for "chunky":

chunky

Context sentences for "chunky" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhetheryou're black, or a honky or in-between, you'll love Porkchops-O-Chunky.
Lehetsz fekete vagy fehér vagy közepes, a "Köpcös-féle-löncshús" be fog jönni.
EnglishThey breathed together, they grinned together, they were chunky and vital.
Egyszerre szedték a levegőt, egyszerre vigyorogtak, zömökek voltak és életerősek.
EnglishA chunky, strongly built man was bending over a suitcase on the bed, with his back to the door.
Egy nagydarab, nagy csontú férfi hajolt egy bőröndre az ágyon, háttal az ajtónak.
EnglishRodin went to the escritoire and took out a chunky MAB 9mm that he kept for his private use.
Rodin a szekreterhez lépett, és tömzsi 9 mm-es MAB-ot vett elő, amelyet magánhasználatra tartott.
English'There's tomato, chicken, and I think maybe a can of Chunky Sirloin.
- Van paradicsom, csirke és talán egy doboz marhahúsleves.
EnglishSave your smart comments for the chunky brother in the smock!
Tartsd meg a bölcs megjegyzéseidet a zubbonyos izom pasiknak!
EnglishAnd in the words of Malcolm Gladwell, crack cocaine was the extra-chunky version of tomato sauce for the inner city.
Malcolm Gladwell szavaival élve, a crack kokain az az extra darabos spagettiszósz volt a belváros számára.
EnglishA chunky little woman behind a littered desk greets me with something between a sneer and a scowl.
Egy molett kis hölgy ül a papírokkal telezsúfolt asztal mögött, és a pillantás, amelyet rám vet, egyszerre megvető és fenyegető.
English- Now go warm me up some Porkchops-O-Chunky.
EnglishHe was a short, chunky, middle-aged man with a lot of black hair everywhere except on his lips, cheeks, chin, and nose-bridge.
Alacsony, darabos, középkorú ember volt, akit az orrán, állán, arcán és ajkán kívül mindenütt rengeteg fekete haj borított.
EnglishThe chunky commissar nodded.
- Azt hiszem, ez megérdemel egy kis fémet.
EnglishI work for Porkchops-O-Chunky.
A "Köpcös-féle-löncshús"-nak dolgozok.
EnglishThe central walk was lined with Italian cypresses trimmed short and chunky, something the shape of the oil jars in Ali Baba and the Forty Thieves.
A középső járdán kurtára és zömökre nyírott olasz ciprusok sorakoztak, s alakjuk bizonyos fokig az Ali Baba és a negyven rabló olajos korsóira emlékeztetett.
EnglishThe eldest on the project, a blond Englishwoman, with bobbed hair and a cheerful face, rather chunky in her tweed coat and leather boots, didn't mind at all answering their questions.
Az ásatás vezetője, a tweedkabátos, bőrcsizmás, kellemesen kiadós angol nő, aki rövidre nyíratta szőke haját, szívesen válaszolt kérdéseikre.