EN

circle {noun}

volume_up
circle (also: circuit, cycle, loop, range)
Construct a circle with the radius given by the length of this segment
Kör szerkesztése a megadott szakasz hosszával megegyező hosszúságú sugárral
That circle is drawn at a radius of ten miles from the village.
A kör tíz mérföld sugarú, s a ház valahol a kör szélén helyezkedik el.
Corbell fumbled in the belt pouch of his pressure suit, found a circle shape.
Corbell szkafanderének övtáskájában matatott, egy kör alakú tárgyat talált.
circle (also: collar, hoop, loop, ring)
Her eyes had such dark circles under them that they looked violet rather than a blue.
Szeme alatt jól kivehető sötét karika látszott, s emiatt a máskor kék szem most szinte ibolyának tűnt.
- Négy Karika - mondta Caroline.
circle (also: cycle, period, turnover)
circle
volume_up
erkély {noun} (színházban)
circle (also: orbit)

Context sentences for "circle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
Meggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
EnglishDraws a connector that starts with a circle and bends near a connection point.
Az elején körrel nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishWhen he opened it, there was a tiny black circle visible on the tip of his tongue.
Amikor megint kinyitotta a száját, a nyelve hegyén apró fekete korong látszott.
EnglishA thin light played in a circle about a yard from the upper lip of the hole.
A katlan falain, körülbelül egyméternyire a felszíntől, halovány fény ömlött el.
EnglishThe deception is sufficient; they remain ignorant of the Circle and our goal.
A megtévesztésre szükség van; így nem szereznek tudomást a Körről és a célunkról.
EnglishDraws a connector that ends with a circle and bends near a connection point.
A végén körrel záródó, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishA new alliance of sorts, one that could stretch from the Arctic Circle to Australia.
Egyfajta új szövetség, amely az Északi-sarkkörtől Ausztráliáig nyújtózkodhatna.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
Az elmúlt pár napban az erőszakos esetek száma tovább nőtt a Közel-Keleten.
EnglishBarefoot, cold but not aware of it, she traced out the circle under the ring stones.
Mezítláb, átfagyva - bár nem érezte a hideget - követte a kört a kövek tövénél.
EnglishThe European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
Az európai zászló kék mezőben kört alkotó tizenkét arany csillagot ábrázol.
EnglishHe had seen a similar creature when they had raided the Circle's murder ritual.
És hasonló lényt látott akkor is, amikor rajtaüttötek a Körön rítus közben.
EnglishA lazy searchlight beam swept a circle about fifty yards out from the ship.
Lusta reflektorfénynyaláb vonult körbe a hajón, mintegy ötven yard sugarú körben.
EnglishAre you suggesting that I disrupt the Circle in some sort of bid for power?
Arra gondol talán, hogy megzavarom a Kört, mert valamiféle módon hatalomra török?
EnglishHe struck in a humming circle behind him and Ralph only just parried the blow.
Zúgó kört írt le dorongjával, Ralph épp csak hogy ki tudta kerülni az ütést.
EnglishThey came instantly, riding to his aid, gathering about him in a circle of iron.
Nyargaltak is tüstént a segítségére, vasabronccsal övezve parancsnokukat.
EnglishThe green light stayed on but the circle cursor kept on walking away from the return.
A zöld fény kigyulladt ugyan, de a célzógomb egyre távolabb csúszott a céltól.
EnglishShe suggests that we circle the city rather than ride through the streets.'
Azt javasolja, inkább kerüljük meg a várost, mint hogy keresztüllovagoljunk rajta.
EnglishThe counsellor would look around the circle and pick one of the day-campers.
Ezután a csoportvezető, körbehordozta tekintetét, és kiszúrta valamelyik napközist.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Ördögi kört hozhatunk létre, hacsak nem cselekszünk bölcsen, következetesen és gyorsan.