"clamour" translation into Hungarian

EN

"clamour" in Hungarian

EN clamour
volume_up
{noun}

clamour (also: blare, bluster, cry, din)
volume_up
lárma {noun}
clamour (also: bluster, din, fuss, hubbub)
volume_up
zaj {noun}
clamour (also: boom, hum, rumble, rumbling)
volume_up
moraj {noun}

Synonyms (English) for "clamour":

clamour

Context sentences for "clamour" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Az a szerepe, hogy meghallja a városaink utcáit és tereit betöltő morajt.
EnglishThis they made a loud clamour about, and complained to the Lord Mayor about it.
Nagy lármát csaptak miattuk, és panaszt emeltek a főpolgármesternél.
EnglishAt sunrise the Ents' voices rose to a great clamour and then died down again.
Napkeltekor az entek hangia felcsattant, s mindjárt el is hallgatott.
EnglishAway on the left the crash and clamour of the battle on the Rock rose loud again.
Bal kéz felől a Sziklán megint magasra csapott a csatazaj.
EnglishSam heard a burst of hoarse singing, blaring of horns and banging of gongs, a hideous clamour.
Samu nyers énekszót, kürtharsogást, kongatást, undorító lármát hallott.
EnglishWhat are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Mit védtünk foggal-körömmel, ha nem a munkanélküli ellátásokat?
EnglishHalf a mile in the rear, Kim heard a hoarse and joyful clamour rolling down on him through the thick dust.
Kim rekedt és örvendező zúgást hallott a sűrű poron keresztül feléje hömpölyögni.
EnglishShe pulled an old-fashioned wroughtiron bell, and its clamour sounded echoing away inside.
Lucy meghúzott egy régimódi kovácsoltvas csengőt; a hangja messzire visszhangzott a ház belsejében.
EnglishWomen in business, women at work - that is what we clamour for.
Nőket az üzleti életbe, nőket a munka világába - ezt követeljük.
EnglishSo the forest took them to her bosom, and, for all oaths and clamour, refused to restore.
Az erdő védőszárnyai alá vette a menekülőket és minden kiabálás és szitkozódás ellenére sem adta ki őket.
English'Then it must be written, or she will deafen me with her clamour.'
- Akkor hát írni kell egyet, addig úgyse hagy békén!
EnglishThen she fed him, and the house spun to her clamour.
Aztán megetette, miközben fölverte a házat lármájával.
EnglishLet all bitterness and anger and indignation and clamour and blasphemy be put away from you, with all malice.
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz.
EnglishThen a clamour arose in the Deep behind.
Majd fegyverzörgést hallottak bentről, a szurdokból is.
EnglishWhich the people observing raised such a clamour in honour of St. Arrigo that even thunder would have been inaudible.
A nép ennek láttára oly nagy fennszóval magasztalta Szent Arrigót, hogy a mennydörgést sem lehetett volna tőle meghallani.
EnglishIf the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Ha a közvélemény jobban értené az európai költségvetést, akkor talán hangosabban követelnék a csalás elleni szigorúbb fellépést.
EnglishWe do not get anything like the clamour about hunting seals on behalf of wasps or woodlice or wolverines or worms.
Nyoma sincs a fókavadászathoz hasonló felháborodásnak akkor, amikor darazsakról, fatetvekről, rozsomákokról vagy gilisztákról van szó.
Englishto set up a clamour
Englishto set up a clamour
EnglishMoreover, they are ineffective methods, which will not succeed in silencing or containing those who clamour for freedom and human rights.
Ráadásul ezek a módszerek nem is hatásosak, hiszen úgysem sikerül elhallgattatni vagy elrettenteni azokat, akik szabadságot és emberi jogokat követelnek.