Synonyms (English) for "clamp":

clamp
English

Context sentences for "clamp" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
A kormányzati elnyomás nem némította el a demokratikus másként gondolkodók hangját.
EnglishTheir combined unnerving shriek made Tess want to clamp her hands across her ears.
A fülsiketítő vijjogás hallatán Tess a legszívesebben a fülére tapasztotta volna kezeit.
English'The Mackies' _dog_ has gone missing, or so I was told,' Mrs Clamp added.
Elveszett Mackie-ék kutyája, nekem legalábbis így mondták tette még hozzá Mrs. Clamp.
EnglishI thought back to how long ago we had eaten and Mrs Clamp had left.
Azon gondolkoztam, mennyi id telt el azóta, hogy ettünk, és Mrs. Clamp elment.
EnglishTrying desperately not to clamp my hands to my ears, I looked about.
Kétségbeesetten erőlködtem, hogy ne fogjam be a fülemet, és körülnéztem.
English'Good morning, Mrs Clamp,' I said pleasantly as I entered the kitchen.
Jó reggelt, Mrs. Clamp köszöntem megnyeren, ahogy a konyhába léptem.
EnglishHe tried to clamp the other cuff on the special strut beside the passenger seat and missed.
Megpróbálta rákattintani a bilincs másik felét az utasülés mögötti rúdra, de nem találta el.
EnglishMrs Clamp nodded at her much-salted fish and sipped her tea.
Mrs. Clamp a tányérján hever túlsózott hal felé bólintott, és a teáját kortyolgatta.
English'Very well, as far as _I_ know,' Mrs Clamp informed her soup.
Minden rendben, már amennyire én tudom közölte Mrs. Clamp a levesével.
EnglishAt these moments he would clamp his poor, grown-up peter between his gauzy, mittened hands and weep.
Ha tüzelőállásba helyezkedett, két bepólyált keze közé fogta, és sírt.
EnglishFoyle's head was gripped in a clamp, but his body was unstrapped.
Foyle feje egy abroncsba volt rögzítve, de a teste szabad maradt.
EnglishNext to shelves of boxes and cans, the fire extinguisher was mounted to a clamp on a wall.
A tűzoltó készülék egy bőrszíjjal volt a falra erősítve a dobozokkal és konzervekkel megrakott polc mellett.
EnglishMrs Clamp was at the other end of the table from my father instead of me, as is traditional.
Ezúttal a hagyománynak megfelelen nem apám ült velem szemben az asztal ellenkez végén, hanem Mrs. Clamp.
English'Oh, _I_ wouldn't say that,' Mrs Clamp said, nodding her head in slightly confusing emphasis.
Hát aztazért nem mondanám mondta Mrs. Clamp, és zavarba ejt módon, bólogatva adott nyomatékot szavainak.
EnglishHe had to clamp his jaws together to keep his teeth from chattering.
Össze kellett harapnia a fogait, hogy ne vacogjon.
EnglishMrs Clamp had to take the newly born child into the local cottage hospital the day after Paul's mother left.
Másnap, hogy Paul anyja elment, az újszülöttet Mrs. Clampnek el kellett vinnie a helyi kórházba.
English- A CLAMP WITH A FLAT VICE ( 23 BY 40 MM ) WHICH CAN BE ATTACHED TO THE STAND BY MEANS OF A DOUBLE COUPLING ,
- egy bilincs lapos szorítópofával (23 × 40 mm), amely kettős kapoccsal rögzíthető az állványhoz,
EnglishI sat down at the kitchen table to watch Mrs Clamp work.
Leültem a konyhaasztalhoz, és figyeltem, hogy dolgozik.
EnglishHe managed to clamp his arms around the sinewy neck from behind, to lock his legs around the incredibly powerful body.
Sikerült hátulról átfognia az inas nyakat, és a lábaival átkulcsolta a rettenetes erejű testet.
EnglishI heard then saw the birds go up as somebody came along the path, but I knew it was only Mrs Clamp.
Hallottam, majd láttam a felrebben madarakat, ahogy valaki közeledett az ösvényen, de tudtam, hogy csak Mrs. Clamp az.