EN

clamping {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "clamp":

clamp
English

Context sentences for "clamping" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English[mind lash, mental pincers clamping down furiously, images streaming]
[mentális csapás, egy képzeletbeli olló kegyetlenül összezárul, örvénylő képek]
EnglishShe tore up a sheet and wrapped it around and around, clamping it down over the wounds as tight as she could.
Lyra csíkokra szaggatott egy lepedőt, és amilyen szorosan csak tudta, bekötözte a sebeket.
EnglishHari let his servant fuss over him, clamping down the mobile chair and adjusting his restraint webbing.
Az utolsó pillanatban a semmiből előcsapódott egy hatalmas manipulátorkar, és megragadta a fülkét.
EnglishHe shot forward, clasping the bottle by the neck in his left hand and clamping his powerful right hand over my wrist.
A palackot a baljába fogva előrehajolt, és megragadta hatalmas jobbjával a csuklómat.
EnglishClamping bobbie pins into fat blondes had given her a grip like a pair of icemans tongs.
Ez a kéz annyi hajtűt szurkált már kövér szőkeségek kontyába, hogy a szorítása kemény volt, akár a jegesember fogója.
EnglishI knelt beside the bent, struggling man and, clamping both my hands on his shoulders, I went into his neck.
Letérdeltem a meggörbült, kapálózó ember mellé, és vállához szorítva mindkét kezemet, nyakának támadtam.
EnglishHis height, his strength, his powerful shoulders, his huge hands clamping to my hurt flesh, none of this could help him.
Nem használt sem az ereje, se a széles válla, se a sebzett húsomat markolászó, hatalmas keze.
EnglishThe animal snapped down, clamping Breer's hand in its mouth.
Egyszerűen megfogta az állat alsó állkapcsát.
EnglishAnd now, suddenly, she flew at him and clamping both arms about his neck, bit deep into him as he struggled.
Most Claudia hirtelen rárontott, és mindkét karját a nyaka köré vetve, mélyen beleharapott viaskodó áldozatába.
EnglishClamping Bill's hand tightly with one of his own and Marsha's with the other, Henry switched the images back to the outside perspective again.
Henry egyik kezével Billét szorította, a másikkal Marsháét, és ismét kívülről sugárzott képeket.
EnglishIt is therefore not only a matter of clamping down on the phenomenon, as some would have it, for instance with the re-entry ban ...
Ezért nem csak a jelenség üldözéséről van szó, ahogyan néhányan szeretnék, például visszatérés tilalmával...
EnglishTheir hulls were made of a crimson alloy so that the Victory ships looked like bloody fangs clamping around Harrsk's Star Destroyers.
Vörös színű páncélzatuk azt a látszatot keltette, mintha véres agyarak lettek volna, amelyek éppen szét akarják marcangolni Harrsk hadihajóit.
EnglishYou go on ahead, and turn on those lights, shouted the old woman, clamping one amazingly strong and dry little hand to Mona's arm.
- Menj előre, és gyújtsad fel azt a villanyt! - kurjantotta az öregasszony, miközben megragadta száraz és meglepően erős kezecskéjével Mona karját.
EnglishBut Morgaine, mercifully forgotten, the blinding headache clamping down over her brow like a torturer's band, felt Morgause's questioning eyes on hers.
De Morgaine, akiről szerencsére megfeledkeztek, és akinek fejét a vakító fejfájás kínzó pántja szorította, magán érezte Morgause kérdő tekintetét.
EnglishIt is not only a matter of clamping down on the phenomenon, for instance with the re-entry ban, but also of providing help for minors.
Nemcsak arról van szó, hogy szigorúan fellépünk a jelenség ellen például az ismételt belépés tilalmával, hanem arról is, hogy segítséget biztosítunk a kiskorúak számára.
EnglishShe was obviously struggling to remember; then panic seized her, and clamping her hands to her head, she closed her eyes and started to weep.
Láthatóan elkeseredett küzdelmet folytatott, hogy visszaemlékezzen, de a pánik máris magával ragadta, és fejére szorított kézzel, lehunyt szemmel görcsösen újra zokogni kezdett.
EnglishClamping the cigarette between his lips, he squinted through smoke as he turned to the General Rules for exorcists, looking for the signs of demonic possession.
Az ajkai közé fogta a cigarettát, és hunyorgott a füsttől, amikor az ördögűzőkre vonatkozó "Általános Szabályok"-hoz lapozott; a démoni megszállás jeleit kereste.