EN

clap {noun}

volume_up
No one to clap or whistle here; only the steady crackle-and-stutter of gunfire off to the east.
Itt azonban nem volt taps és fütty, csak keleten folytatódott kitartóan a fegyverropogás.
This is the sound of one hand clapping.
Ez a félkezes taps hangja.
clap (also: cheer)
The Arab youth fell forward, and the singing and clapping stopped.
Az arab fiatalember előrebukott; az éneklés és a tapsolás abbamaradt.
Rhythmic clapping erupted, died out, the general roar rolling up and down, pierced by random shrieks.
Kirobbant-elhalt a ritmikus tapsolás, időnként egy-egy visítás hasította át a hömpölygő morajt.
(Light Clapping) Okay, there's some.
(Halk tapsolás) Rendben, vannak néhányan.
At that moment a violent clap of thunder rocked the hospital tent.
Ebben a pillanatban hatalmas mennydörgés rázta meg a kórházsátrat.
You can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
Hallani is lehet, amikor ugyanis egy hatalmas jégdarab lehull, az olyan, mint a mennydörgés.
clap (also: bang, beat, beating, blow)
clap (also: pat)
There could be no worse a case of clap to catch in all of Europe, he thought.
Ilyen csúnya tripper Európában nem is terem, gondolta.
clap (also: pat)

Synonyms (English) for "clap":

clap

Context sentences for "clap" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the back alleys we feed on them and they clap for us before the lighted stage..
Rajtuk élősködünk a sikátorokban, és nekünk tapsolnak a kivilágított színpadon
EnglishKring laughed, fetching Talen a claP on the shoulder that sent the boy rolling.
Kring nevetve a fiú hátára csapott, amitől Talen felbukott, és odébb gurult a fűben.
EnglishSometimes people clap at this point, but that's actually more in Switzerland.
Néha meg szoktak tapsolni ennél a pontnál, bár ez Svájcban inkább jellemző.
EnglishThey also began to clap, until several of their neighbors told them to shut up.
Tapsolni kezdtek, mire néhány szomszédjuk szólt nekik, hogy hagyják abba.
EnglishThe audience outside demanded the intermezzo entertainment with a steady rhythmic clap.
Odakint a publikum ütemesen tapsolva követelte a felvonásközi mulatságot.
EnglishThey might well take us for thieves and clap us into the nearest dungeon.
Még a végén azt hiszik, hogy tolvajok vagyunk és tömlöcbe zárnak!
EnglishIf you think the one on the left is Jazz and the one on the right is Swing, clap your hands.
Ha úgy gondolják, hogy a baloldali a Jazz, míg a jobboldali a Swing, akkor tapsoljanak.
EnglishHe smiled broadly, one hand coming across to clap the startled Valeman on the shoulder.
Szélesen elmosolyodott, és rácsapott a meglepett völgylakó vállára.
EnglishIf you think the display on the left is Swing and the display on the right is Jazz, clap your hands.
Ha azt gondolják, hogy a baloldali a Swing, és a jobboldali a Jazz, akkor tapsoljanak.
EnglishWith a few simple sentences and a sharp clap of his hands, the hypnotist brought her out of the trance.
Ezután néhány mondattal, majd egy hangos tapssal Billy visszahozta Tinát a transzból.
EnglishTsh't signaled assent with a jaw clap, although her eyes were heavy with reservation.
Tsh't egyetértését jelezte egy állkapocscsattintással, a szemén viszont látszott, hogy vannak fenntartásai.
EnglishYou just heard his passing, lady÷in that thunder clap!
Éppen most hallhattad a távozását, asszonyom... abban a mennydörgésben!
EnglishLiberate the prisoners and clap the torturers into chains.
Szabadítsátok ki a rabokat, a kínvallatókat pedig verjétek láncra!
EnglishIf he were not here as a guest, I might well clap him into a dungeon.
Ha nem vendég lenne, már rég tömlöcbe vettettem volna.
EnglishAnd I say Ya, Ras Clap, ya have to come back with me, ya seein'?
- És azt mondom - Yo, Ras Clap, velem kell gyünnöd, t'od?
EnglishWithout changing my blank expression, I would lift my hands from the bedding and I would clap three times.
Üres arckifejezésem nem változott, de a kezemet felemelem az ágyneműről, és hármat tapsolok.
EnglishThen they do in someone else and they clap them back again.
Aztán kinyírnak valakit, mire visszaviszik őket az intézetbe.
EnglishDon't think about the moment when the curtain goes up, when the audience begins to clap and shout...
Ne gondolj rá, milyen az, amikor fölmegy a függöny, amikor elkezd tapsolni és hujjogatni a publikum
EnglishThe sound of it was like a clap of thunder above the general tide of battle that stormed along the length of the reefs.
Mintha az ég dörgött volna a sziklaszirt teljes hosszában viharzó csatazaj fölött.
English'See some of those dirty shows and try to catch the clap!'
Nézel egy kis pornót élőben, beszerzel egy kis trippert, mi?