EN clash
volume_up
{noun}

1. general

clash (also: babble, chatter, clack, gab)
clash (also: bang, click, crack, crash)
clash (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
There was a clash between two cultures, or I have never seen one.
Ha volt valaha összeütközés két kultúra között, hát ez az volt a javából.
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.
Végül szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy az Ügynökség az Eurocontrollal való összeütközés nélkül fejlődhet tovább.
clash (also: gossip, gossiping, chit-chat)
clash (also: jangle, clink, clashing)
clash
clash (also: clashing)
Szép kis összecsapás lett volna!
clash (also: hit, clashing)
clash (also: miff, clashing)

2. Scottish English

Context sentences for "clash" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAir masses driven up from the valleys fought along here, the brute clash of pressures.
Némelyik fa villámsújtottan, fekete, megperzselt törzzsel ácsorgott a meredélyen.
EnglishThe clash between Europe's development policies and its trade policies is a reality.
Az európai fejlesztési politikák és kereskedelmi politikák közötti ütközés valóság.
EnglishI will try, if at all possible, to make sure that meetings do not clash in future.
A jövőben törekszem majd annak biztosítására, hogy az ülések ne ütközzenek.
EnglishSo the clash of civilizations is here, and cartoons are at the middle of it?
Íme, eljött a civilizációk összecsapása, és pont a karikatúrák vannak kereszttűzben?
EnglishHerzog half turned in a sudden rattle and clash of fetishes and power objects.
Herzog fétisei és varázstárgyai csörgésétől kísérve félig oldalt fordult.
EnglishThe latter held off, wanting to avoid a clash, sure that something would happen soon.
Dolgoztunk, de észrevettem, hogy közben minduntalan az imaház felé pillant.
EnglishAs I said, it is in everyone's inter- est to prevent a clash of arms.''
Mint mondtam, mindenkinek az az érdeke, hogy elkerüljük a fegyveres összecsapást.
EnglishMany loud yells in orc-speech answered him, and the ringing clash of weapons being drawn.
Harsány, ork nyelvű ordítozás volt a válasz, s kirántott kardok csendülése.
EnglishFaiths, words and swords: history resounds with their interminable clash.
A hité, a szavaké és a kardoké a történelem az összecsapásoktól hangos.
EnglishBuggs head was aching with the chaos of power, of the clash of fierce wills.
Poloska feje belesajdult a varázslatok kaotikus viharába, az akaratok egymásnak feszülésébe.
EnglishWhat was the desire to clash violently against the will of another with weapons?
Mi ez a vágy, hogy fegyverrel akarják megtörni a másik akaratát?
EnglishAnd a clash is going to take place, like on the banks of the Indus.
Be fog következni a kultúrák ütközése, mint annak idején az Indus partján.
EnglishScreams and cries from above, the clash of metal against metal was warning enough.
Kiáltások és jajgatás hallatszott fentről, és a fémhez csapódó fém hangja elég figyelmeztetés volt.
EnglishInitiative was dangerous, lest it clash with Geruns formidable ego.
A kezdeményezés veszedelmes, hiszen Gerun a jól fejlett egójával sértésnek vehet bármit.
EnglishThere was a public clash between him and the dead warriors father.
Ez nyilvános összecsapáshoz vezetett közte és a halott fiú apja között.
EnglishThere was a sudden thunder of hooves, shouts, and the clash of arms.
Hirtelen paták klappogása, kiáltások és fegyvercsattogás hallatszott.
EnglishAt any moment the bloody swords might clash again, and I knew it.
Tudtam, hogy bármelyik percben összecsapódhatnak ismét a véres kardok!
EnglishThat shout ended in an ugly, wet gurgle, which was followed by another clash of swordsand a scream.
- A hang érthetetlen hörgésben halt el, majd egy penge villant, és halálsikoly harsant.
EnglishPersonally I am not convinced that a clash of civilisations is underway.
Én személy szerint nem vagyok arról meggyőződve, hogy jelenleg a civilizációk összecsapása folyik.
EnglishSparhawk foresaw a titanic clash of wills looming in the future.
Sparhawk az akaratok titáni összecsapását látta maga előtt a jövőben.