EN

clashing {noun}

volume_up
clashing (also: bang, clash, click, crack)
clashing (also: bang, beat, beating, blow)
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.
Végül szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy az Ügynökség az Eurocontrollal való összeütközés nélkül fejlődhet tovább.
clashing (also: clash)
clashing (also: clash, hit)
clashing (also: clash, miff)
clashing (also: clatter, snapping)
They'll be going to meet the trader, said Halk, low-voiced even though the drumming and clashing would have drowned any other sound.
A kalmár elé mennek suttogta Halk, jóllehet a dobolás meg a csattogás minden más hangot elnyomott.

Context sentences for "clashing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe crying and clashing of the harmonies were an obsession in the melted bowels.
A síró, egymásnak ütköző harmóniák valósággal átjárták az emberek belső szerveit.
EnglishPrimal, fraught with extremes, a realm of raw violence and immense, clashing forces of nature.
Õsi és szélsőséges, a természet nyers és vad erőinek összecsapásai jellemzik
EnglishUdinaas found himself fleeing through the ice, clashing with corpses, rock-hard flesh.
Udinász azon kapta magát, hogy menekül a holttestek között, neki-nekiütődik a kőkemény húsnak.
EnglishThe Letherü steel of his longsword would not break clashing in hard parry, but his arms might.
A hosszúkard lether vasa talán nem törik el az összecsapásban, de a karja annál inkább
EnglishThere are no lessons on implementation, at most there are violently clashing statements.
Nincsenek meg az implementáció tanulságai, és így legfeljebb deklarációk ütközhetnek egymással.
EnglishDown below there were numbers and symbols clashing against each other.
Odalent számok és szimbólumok kavarogtak, ütköztek egymásnak.
EnglishThe walls of the room were rippling, goaded by wild, clashing magic.
Kifacsart tetemek mellett vitt az útja, miközben a mennyezet kődarabkái folyamatosan záporoztak rá.
EnglishThen, perhaps, we'll get somewhere in this sword play of crossed and clashing remembrances that amuses you so....
TALÁN VÉGRE ELJUTUNK VALAHOVÁ EBBEN AZ EMLÉKCSATÁBAN, AMELY ANNYIRA LENYÛGÖZ TÉGED...
EnglishIt rushed off into the night with a rough clashing of gears.
Csúnyán recsegő sebességváltóval elrobogott az éjszakában.
EnglishWhen she turned it was like the clashing of copper pots.
Ahogy moccant, úgy csörgött rajta minden, mint a cintányér.
EnglishPerhaps it's clashing with the cumin.
Lehet, hogy túl sok benne a köménymag.
EnglishThe Orcs were making a great deal of noise, shouting and clashing their weapons, and the hobbits managed to whisper together for a while.
Az orkok éktelen lármát csaptak, üvöltöztek, csapkodták a fegyvereiket, s így a hobbitok suttogva szót válthattak végre.
EnglishUrgent trumpets, clashing
EnglishOn the other hand, we must admit that principles of territorial integrity and self-determination are clashing in the South Caucasus.
Másrészről azonban el kell ismernünk, hogy a Dél-Kaukázusban a területi integritás és az önrendelkezés elvei ütköznek egymással.
Englishshe cried, pointing to where she'd seen Alusair's familiar hair swirl, just for a moment, amid a glimmer of clashing blades.
Számtalan hulla feküdt már a padlón vérbe fagyva, de a harci varázslók újult erővel rohamoztak a lépcsők felől, tőrrel a kezükben.
EnglishMordach's party went down the middle of the road, four men-at-arms riding in front and clashing short stabbing spears rhythmically against their shields.
Mordach csapata az út közepén vonult, elöl négy fegyveres lovagolt, és dárdáikkal ritmikusan ütögették a pajzsaikat.
EnglishThe usual decor of bold clashing patterns, calculated to conceal stains and wear, gave Dylan a faint case of motion sickness.
Dylan majdnem rosszul lett a tapétától, amikor megpillantotta, de nem sokáig kínozta magát a rémes látvánnyal, mert halálosan fáradtnak érezte magát.
EnglishIn the ghostly white radiance of the various and clashing lamps, the curvature and sheen of the car's long hood was reminiscent of a beetle's carapace.
Az egymást ütő lámpák kísérteties, fehér fényében a kocsi motorháztetejének hosszú, ívelt alakja egy bogár páncéljára emlékeztetett.
EnglishDrums beat a steady marching pace, accompanied by the intermittent squealing of some shrill-voiced instrument and the clashing of metal on metal.
Dobok verték kitartóan a menet ütemét, melyeket valamilyen sikoltó hangú zeneszerszám szaggatott rikoltozása és egymáshoz vert fémtányérok csattogása kísért.
EnglishShe shrugged; the cavalry piece took the irregulars almost without loss, to the sound of iron clashing on iron and screams, and the smell of blood.
A lovagok minimális veszteséggel verték le a partizáncsapatot, fém csattogott fémen, halálsikolyok csaptak a magasba, a kiöml vér szaga hosszú percekig érzdött.