EN classes
volume_up
{plural}

Context sentences for "classes" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey went to night classes in literature, philosophy, art history, and politics.
Esti iskolában tanultak irodalmat, filozófiát, művészettörténetet, politikát.
EnglishWherever possible, these pupils should also have access to higher level classes.
Ahol pedig lehetséges, e diákok csatlakozhassanak a magasabb szintű mozgásokhoz is.
EnglishI always got the impression the criminal classes were quite puritanical at heart.
Mindig az volt a benyomásom, hogy a bűnözők elég merev erkölcsi felfogást vallanak.
EnglishHe went back to his studies within the week, and attended classes as normal.
Egy héten belül újra elvette a könyveit, és az órákra is bejárt, mint korábban.
EnglishVauquer belonged to both these essentially mean, false, and execrable classes.
Vauquer-né kicsinyességével, képmutatásával és utálatosságával ezek közé tartozott.
EnglishFinally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen.
Végül és talán ez a legfontosabb, a polgárokat nem oszthatjuk két csoportba.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Kizárásának hivatalos indoka az volt, hogy nem vett részt az előadásokon.
EnglishIncreasingly, the ranks of the military were filling with the lowest classes.
A hadsereg soraiba egyre több és több alacsony származású ember került be.
EnglishOne of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.
Az okok egyike, hogy hiányoznak az órák diverzifikálásának tárgyi eszközei.
EnglishClass inheritance diagramDisplays inheritance relationship between classes in project.
Osztályöröklődési diagramMegjeleníti a projekt osztályainak öröklődési kapcsolatait.
EnglishClasses will be over soon and I'll be out of here, away from these people I can't stand.
Úgy cikázom a könyvespolcok között, hogy egyetlen ismerőssel se találkozzam.
EnglishAdditional exterior rear-view mirrors are grouped in Classes IIs and IIIs.
A kiegészítő külső visszapillantó tükrök a IIs. és a IIIs. osztályba vannak besorolva.
EnglishThose classes are particularly vulnerable to the force of public opinion.
Ezek a rétegek különösen ki vannak szolgáltatva a közvélemény hatalmának.
EnglishI'll flunk you in con law if you don't cut classes and get drunk with me.
Elhúzlak az alkotmányjogi vizsgán, ha nem lógsz az órákról és nem iszod le magad velem.
EnglishObject of the weight was to give schoolchildren something to exercise with, in between classes.
Aminek az lett volna a célja, hogy a szünetekben súlyzózhassanak vele a nebulók.
EnglishWell, he has that kind of cleverness... you'll sometimes find in the middle classes.
Nos, rendelkezik bizonyos fokú intelligenciával... ami néha a középosztályban is megtalálható.
EnglishHave to start the classes soon, assuming you're going to be there.
- Hamarosan el kell kezdened a tanfolyamot, ha ugyan ott akarsz lenni te is.
EnglishOnly 40% of the country's teachers are working and only one third of students attend classes.
A tanároknak csak 40%-a dolgozik, és a diákoknak csak a harmada jár órákra.
EnglishDARBY STUDIED the fall listing of classes on the bulletin board across the lobby from the phones.
Darby a nyilvános telefonok közelében elhelyezett hirdetőtáblát tanulmányozta.
EnglishThe regulation ties in with REACH, but it also introduces hazard classes and categories.
A rendelet kötődik a REACH-hez, viszont veszélyességi osztályokat és kategóriákat vezet be.