"classroom" translation into Hungarian

EN

"classroom" in Hungarian

EN classroom
volume_up
{noun}

classroom
The classroom was hushed and sleepy in the late-September sun.
Az osztályterem csöndesen és álmosan ásítozott a késő szeptember délutáni napsütésben.
I hope you'II all enjoy your new classroom.
Remélem, mindegyikőtöknek tetszeni fog az új osztályterem!

Synonyms (English) for "classroom":

classroom
English

Context sentences for "classroom" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Az első kapcsolatunk a navahó nép gyermekei és egy seattle-i osztály között volt.
EnglishImagine what the boys said when they saw a Marionette enter the classroom!
Csaptak is nagy zenebonát a lurkók, amikor a fabábu belépett az osztálytermükbe!
EnglishFive minutes in that Alpha Double Plus classroom left John a trifle bewildered.
Miután öt percet töltöttek a Dupla Alfa-plusz tanteremben, John kissé felindult volt.
EnglishDawson, it's becoming clear... that she's holding herself back in the classroom.
Mr. Dawson, egyre világosabb... hogy a kislány saját magát fogja vissza a tanulásban.
EnglishHer classroom was a bare, windowless, whitewashed room, thirty feet square.
A tanterem kopár, ablaktalan, meszelt falú, tíz méter széles helyiség volt.
EnglishHe'd seen their teacher go outside, so he guessed it was safe to be in the classroom.
Látta a tanítónőt odakint, úgyhogy meglehetős biztonságban érezte magát az osztályban.
EnglishThen Robo went to his history class, and his classroom was blown apart.
E levél megírása után bement a történelem-előadásra, és a bomba szétszaggatta.
EnglishHari examined the peers, sought out individual faces, as he would have in a classroom.
- Hari szemügyre vette a hallgatóságot, az egyes arcokat akarta látni, a kifejezésüket.
EnglishSo if you picture the typical classroom nowadays: When I was going to school, we sat in rows.
Pl. ha felidézzük a mai osztálytermeket; amikor én jártam iskolába, sorokban ültünk.
EnglishShe applied the principle constantly in the classroom, and it never failed.
Az osztályban következetesen tartotta magát ehhez az alapelvhez, és nem is vallott soha kudarcot.
EnglishHe was headed for the classroom, where his salary was subject to factors out of his control.
Õ pedig az iskolai osztályterembe, ahol a fizetését tőle független tényezők határozzák meg.
EnglishAnd Principal Collins wants us to have our own special classroom.
És Collins igazgató szeretné, ha lenne egy speciális osztálytermünk!
EnglishNo, he said, and I felt like a slow first-grader at the back of the classroom.
- Nem kell - felelte, én meg úgy éreztem magam, mint egy csökkent értelmű első elemista az utolsó padban.
EnglishWe need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Meg kell bizonyosodnunk, hogy az emberek megértik, hogy több férfira van szükség az iskola falai között.
EnglishA crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
A tanteremben kifüggesztett feszület senkit nem kényszerít arra, hogy higgyen, és arra sem, hogy ne higgyen.
EnglishYou can't have plastic knives and swords and axes and all that kind of thing in a kindergarten classroom.
Nem lehetnek kis műanyag kések, kardok, balták és hasonló dolgok egy óvodai teremben.
EnglishMy third-grade classroom, so cool and pleasant, had never seemed so far away .
Jó sokáig csak bámultam rá, nem tudtam szóhoz jutni.
EnglishI've learned to cede control of the classroom over to the students over time.
Idővel megtanultam átengedni a gyeplőt a diákoknak.
EnglishPopper, what is my policy on ringing phones in the classroom?
Mr. Popper, mi az én álláspontom, az órán csengő telefonokról?
EnglishMustering his determination, he crept from the side of the classroom building and reached the library building.
Bátorságát összeszedve kilépett az iskolaépület árnyékából, és a könyvtárhoz futott.