EN clean
volume_up
{adjective}

clean (also: clean-cut, clear, fine, hygienic)
volume_up
tiszta {adj.}
We have to insure them clean air so they can have clean lungs.'
Tiszta levegőt kell adnunk nekik, hogy tiszta tüdővel nőjenek fel.
Only it was clean, shining clean, auburn in the light, and against
Csak most fénylő tiszta volt a haja, és bronzosan villódzott a kabát sötétvörös bársonyán.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
A dolgozók harcolnak a megfelelő mennyiségű tiszta, biztonságos vízellátásért.
clean (also: fair, fine, good, nice)
volume_up
{adj.}
If only Clean had such a role in mind for me, Hari thought.
De lenne, ha Cleon nekem is valami alacsonyabb pozíciót szánna!, gondolta Hari.
'The clean-air bill's a good one,' Gerrard said calmly.
- A légtisztítási tervezet igen javaslat - mondta Gerrard higgadtan.
The boarding ladder shall be kept clean and in good order.
A hajólépcsőt tisztán és állapotban kell tartani.
clean (also: calm, even, flat, glassy)
volume_up
sima {adj.}
The surface was absolutely clean and as smooth as a bowling ball.
A felülete tökéletesen tiszta, sima, mint egy kugligolyó.
Her hairline was clean and her forehead smooth and beautiful.
A hajvonala egyenes volt, a homloka sima és gyönyörű.
It's a clean break, since we own so little these days.
Sima ügy lesz, hiszen jóformán semmink sincs.
clean (also: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {adj.}
Too smart to waste yourself cooking and cleaning.
- Figyeltem magát, maga nagyon ügyes és értelmes lány, Lucy.
clean (also: aboveboard, correct, fair, square)
This is a fair way of encouraging hauliers to clean up their act.
Ez a korrekt módja annak, hogy a fuvarozókat a szabályok betartására ösztönözzük.
clean (also: clear)

Context sentences for "clean" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll this dirty underground money comes up clean... in a Chinese laundry in Paris.
Az egész mocskos alvilági pénz tisztán kerül elő... egy kínai mosodából Párizsban.
EnglishThere was a line of demarcation so clean it might have been drawn with a ruler.
Olyan egyenes demarkációs vonalat képeztek, hogy akár vonalzóval is húzhatták volna.
EnglishHers, some belonging to the people that clean up the place, near as we can figure.
Csak a nőé meg a takarítószemélyzeté, legalábbis az eddigi vizsgálat szerint.
EnglishJust that if you people think I'm not coming clean with you, you ought to say so.
Ó, csak annyit, hogy ha netán nem hinnének az őszinteségemben, illenék megmondaniok.
EnglishWhy in the world didn't they clean up the little one like that, for God's sake?
De az isten szerelmére, a kicsit miért nem tudták ilyen szépen lecsutakolni?
EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Magamnak kell kitakarítanom a tankot, kivenni a halakat... kis zacskókba tenni, és...
EnglishBert and I helped the medical fellow clean out the guardroom in the mornings.
Reggelenként Berttel segítettünk az egészségügyisnek kitakarítani az őrszobát.
English'You've never cleaned anything in your life that you weren't ordered to clean.
Maga még soha életében nem tisztított meg semmit, ha nem kapott rá parancsot.
EnglishIt stuck its blood-soaked fingers in its huge mouth and slobbered them clean.
A pofájába dugta az ujjait, és alaposan lenyalta róluk az alvadóban lévő vért.
EnglishOnce a month a Jap would come in to clean it up under Leggett's supervision.
Havonta egyszer jött egy japán, aki Leggett felügyelete mellett rendet csinált.
EnglishAnd Jesus stretching forth his hand, touched him, saying: I will, be thou made clean.
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!"
EnglishDrummond assures the judge that they've come clean and handed over everything.
Drummond biztosítja a bírót, hogy ők minden dokumentumot eljuttattak nekünk.
EnglishIt's a long story, but I assure you this kid has good parents and a clean home.
Wally Boxx, akár egy hűséges öleb, ott ült a kanapén, és éppen írt valamit.
EnglishSlowly he retrieved them from the damp earth and carefully wiped them clean.
Lassan fölszedegette őket a nyirkos földről, és gondosan tisztára törölgette.
EnglishAnd anyhow, how can you keep things clean when there isn't hot water laid on?
Végeredményben, hogyan lehet tisztán tartani a dolgokat, ha egyszer nincs meleg víz?
EnglishAnd bones lay in the corners, picked clean except for bits and tufts of fur.
Csontok hevertek a sarkokban, s már csak néhány szőrcsomó és kis cafat volt rajtuk.
EnglishFlack's small, intent eyes became round holes in a face washed clean of expression.
Flack figyelő kis szeme kerek lyukká vált kifejezéstelenné szürkült arcában.
EnglishIf he made a clean hit here, in the crowded casino, he would be assured of a promotion.
Ha sikeres akciót hajt végre itt a zsúfolt kaszinóban, biztos, hogy előléptetik.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
E téren ez megnyitja az utat egy nagyon kívánatos tisztítási folyamat előtt.
EnglishHe was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
Pompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.