EN clench
volume_up
{noun}

clench (also: brace, buckle, clamp, clasp)
volume_up
kapocs {noun}
clench (also: clasp, dish, grasp, grip)
volume_up
fogás {noun}
clench (also: clamp, clasp, crook, hook)
volume_up
kampó {noun}
clench (also: grapple, hook, crotchet)
volume_up
horog {noun}
clench (also: grip, grab)
clench (also: grip, lock, pinch, splice)

Synonyms (English) for "clench":

clench

Context sentences for "clench" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLaura's heart seemed to clench as tightly as a fist: a knot of pain in her breast.
Laura szíve ugyanígy összeszorult, mint a szíve: fájdalmas csomó támadt a mellében.
EnglishShe swallowed, grimacing at the sandpapery jerk and clench of her throat.
Torka reszelősen, mint a dörzspapír, rándult egyet, majd összeszorult.
EnglishSir Pom-Pom drew a deep breath and seemed to clench his teeth.
Sir Pom-Pom mély levegőt vett, és mintha összeszorította volna a fogait.
EnglishTrulls chest seemed to clench tight upon seeing her standing in the doorway.
Trull szíve elszorult, amikor meglátta a nőt az ajtóban.
Englishasked the woman, and Morgause saw Morgaine's hands clench at her sides.
- Akkor hát ki az apja? - kérdezte a nő, és Morgause látta, hogy Morgaine keze ökölbe szorul.
EnglishIt smiled, and something in its expression made Ziller clench his teeth.
Önelégült mosolyát látva Ziller összeszorította a fogát.
EnglishHorribly I clench the cloister of my teeth as a deathly pallor flushes my green, waxen face.
Fogaimmal rettentőt vicsorítok, miközben halálos sápadtság zöldes rózsái gyúlnak ki viaszos orcámon.
EnglishHis entire body became quite deformed as if he were trying not to grit his teeth and clench his fists.
Teste szinte beletorzult, annyira akarta nem csikorgatni a fogát és nem szorítani ökölbe a kezét.
EnglishIn my sleep I feel raging thirst, hear a thunderclap, taste cinnamon or coffee, clench a phantom fist.
Õrjítő szomjúságot érzek, mennydörgést hallok, kávé fahéjízét érzem, fantom-kezet szorítok ökölbe.
EnglishAmpridatvir was gripped and permeated by Rogol Domedonfors as a tree's roots clench the ground.
Ampridatvirt hatalmába kerítette és behálózta Rogol Domedonfors, mint ahogy a gyökerek befonják a talajt.
EnglishMy limbs clenched, then slackened, only to clench again.
Izmaim görcsösen megfeszültek, elernyedtek, újra megfeszültek.
EnglishI saw his hands clench on the haft of his nicked and blunted sword.
A báró fájdalmasan megmarkolta kicsorbult kardját.
EnglishHow odd that mere light could instantly make his gut clench, his chest tighten, and his heart gallop.
Milyen furcsa, hogy pusztán egy fényjelenségtől is összeszorult Dylan gyomra, és gyorsabban vert a szíve.
EnglishThe teeth were held together in a clench by a thick rubber band.
A fogakat vastag gumigyűrű vicsorította össze.
EnglishI saw his hands clench as he took a grip of himself.
Láttam, hogy ökölbe szorul a keze, amíg összeszedi magát.
EnglishI could feel the passion that made him clench his fist now and search his soul for the proper words.
Éreztem indulatát, amelytől ökölbe kellett szorítania kezét, és lelke legmélyére kellett lenyúlnia a megfelelő szavakért.
EnglishThe big one made the throat clench down into sausage links.
Ezek elszigetelődtek a többi világtól.
EnglishBut a burning fear made his muscles clench and fret.
A félelem pattanásig feszítette az izmait.
EnglishI stopped rubbing my face and held my hand out and worked the fingers slowly, to get the hard clench out of them.
Már nem dörzsöltem az arcom, kinyújtottam a kezem, és lassan mozgattam az ujjaimat, hogy kiálljon belőlük a görcs.
EnglishI felt my stomach clench itself involuntarily and a wave of what felt like fiery excitement swept up from it.
Éreztem, ahogy a gyomrom önkéntelenül görcsbe rándul; eláradt bennem valami, amit úgy érzékeltem, mint a lázas izgalom hullámát.

Other dictionary words