EN

click {noun}

volume_up
click (also: snick)
There was a click, a pause, then another click.
Kattanás, szünet, újabb kattanás.
There was a click, very loud, and then hissy silence from the speaker.
Nagyon hangos kattanás hallatszott, azután csak a csönd zúgott a hangszórókból.
Sir Charles adjusted something on his pistol with a soft click: the safety catch.
Sir Charles igazított valamit a pisztolyán, halk kattanás: a biztonsági zár.
A triple upsweep trill and a wavering interrogative click?
Hármas felívelő trilla és hullámzó kérdő csettintés?

Context sentences for "click" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishThere had been a soft click on the line soon after he had picked up the receiver.
Nem sokkal azután, hogy felvette a kagylót, halk kattanást hallott a vonalban.
EnglishLocate the graphic file that you want to use as a background, and then click Open.
Keresse meg a háttérként használandó fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
EnglishClick on this button to set the color to use when tinting transparent panels.
Kattintson erre a gombra az áttetsző panelek árnyalási színének kiválasztásához.
EnglishClick where you want to place a corner of the square, and drag to the size you want.
Kattintson a négyzet egyik kívánt sarokpontjára, és húzza ki megfelelő méretűre.
EnglishFoyle learned the records by heart; every word, every click and crack in the tapes.
Foyle minden szót, minden zajt, minden sercenést kívülről tudott már a szalagról.
EnglishClick in front of or behind the footnote or endnote, and then choose this command.
Kattintson a lábjegyzet vagy végjegyzet elé vagy mögé, és válassza ezt a parancsot.
EnglishClick this button to apply the modifications made to an existing configuration.
Kattintson erre a gombra a korábbi beállítások módosításának alkalmazásához.
EnglishClick this button to add access to a share as specified in the fields above.
Kattintson erre a gombra a fenti megosztáshoz való új hozzáférés hozzáadásához.
EnglishEnter a comment for the selected number format, and then click outside this box.
Írjon egy megjegyzést a kiválasztott számformátumhoz, majd kattintson a mezőn kívülre.
EnglishClick this button to choose the file that contains the JavaScript policies.
Kattintson erre a gombra a JavaScript-házirendeket tartalmazó fájl kijelöléséhez.
EnglishTo change the name of the category, type a new name, and then click Rename.
A név megváltoztatásához írja be az új nevet, majd kattintson az Átnevezés gombra.
EnglishSelect an entry in the list, click in an empty box, and then click this button.
Jelöljön ki egy bejegyzést a listában, kattintson egy üres mezőre, majd erre a gombra.
EnglishClick the hyperlink in the document to jump to the item that the hyperlink points to.
Kattintson a dokumentumban a hiperhivatkozásra a hivatkozott elemre való ugráshoz.
EnglishDefines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.
Megadja, hogy a kijelölt objektum diavetítés közben hogyan viselkedjen rákattintáskor.
EnglishSelect a foreground color, and then click in the grid to add a pixel to the pattern.
Válasszon előtérszínt, majd kattintson a rácsra, és adjon egy képpontot a mintához.
EnglishClick Next to start Printing Following months will be printed for year %1:
Kattintson a "Következő"-re a nyomtatáshoz A következők lesznek kinyomtatva: %1
EnglishTo add a bitmap to the list, click the Bitmaps tab, and then click Import.
A listát a Bitképek fülre, majd az Importálás gombra kattintva lehet bővíteni.
EnglishClick a position in the grid to define the rotation angle for the hatch lines.
Kattintson a rács egy pontjára a vonalkázás dőlésszögének meghatározásához
EnglishHe could hear the hollow click of his heels as he walked toward the first stall.
Hallotta saját lépteinek üres koppanását, amint az első fülke felé ment.