EN

clip {noun}

volume_up
clip (also: bang, beat, beating, blow)
clip (also: buffet, clout, cuff, cut)
clip (also: brooch)
I had a clip of ammunition in my breast pocket.
Mellzsebemben volt egy tölténytár.
These were nice to shoot with, but they were wildly inaccurate, and as their cartridges had no clips they could only be fired one shot at a time.
Jól kezelhető fegyver; de elképesztően pontatlan, és mivel nem volt hozzá tölténytár, minden lövés után újra kellett tölteni.
clip (also: cheek, chop, jib, kisser)
clip (also: jaw, dog)
clip (also: cut)
Once the laser satellite was inserted a few feet into the tube, a pair of fingerlike clips latched onto the satellite and pulled it back into the tube.
Amikor a lézerfegyver már néhány lábnyira bent volt a csőben, egy ujjakhoz hasonló csipesz kattant a műholdra, és behúzta a csőbe.
clip (also: collar)
It landed on his feet, scattering papers, paper-clips, and loose bunches of staples everywhere.
Az a lábára zuhant, s csorgott belőle papír, gemkapocs, irattűző.
clip (also: lash)

Context sentences for "clip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis next video clip, you're going to see how we stimulated the bioluminescence.
A következő videóban látni fogják, hogyan stimuláljuk a biolumineszcenciát.
EnglishHe sat on the corner of the desk, straightening a paper clip and watching her.
Leült az íróasztal sarkára, s miközben a nőt figyelte, kiegyenesített egy gemkapcsot.
English...but I emptied a whole clip into that Chinese cop and he still wouldn't die.
...de egy egész tárat beleeresztettem abba a kínai zsaruba és nem halt meg.
EnglishGrayle was an irrepressible paper-clip-bender, napkin-ripper, corner-folder.
Grayle megrögzött iratkapocs-hajlítgató, szalvétacsipkéző és szamárfülkészítő volt.
EnglishHe took a clip flash from his pocket and shone it into the barrel of the black gun.
A zsebéből kis lámpát vett elő, és bevilágított a fekete pisztoly csövébe.
Englishmicrowave oven, clip-on earrings, telephone, NEC MultiSync 5D computer monitor.
Szemüveg, mikrohullámú sütő, fülklipsz, telefon, NEC MultiSync SD számítógépes képernyő.
EnglishHe removed a paper clip from the edge and threw a fold of tissue paper on the desk.
Előbányászott egy összehajtogatott selyempapírt, és az asztalra hajította.
EnglishThe odometer counted off the miles at a maddeningly slow clip-five, ten, finally fifteen.
A távolságmérő őrjítő lassúsággal számolta a kilométereket tíz, tizenöt, húsz.
EnglishTentatively he pushed his right hand into his pocket and brought out his money clip.
Tapogatózva a zsebébe süllyesztette jobb kezét, majd előhúzta a tárcáját.
EnglishI always kept a clip of German or Mexican ammunition in my pocket for use in an emergency.
Rendkívüli helyzetre mindig tartottam magamnál egy tár német vagy mexikói lőszert.
EnglishJack reached into his pocket for his money clip and came out with an Excedrin bottle instead.
Jack benyúlt a zsebébe a tárcájáért, de az Excedrines üveget vette elő helyette.
EnglishRunyan picked his fingernails with the paper clip and smiled slightly to himself.
Runyan a körmét piszkálta a gemkapoccsal és halványan elmosolyodott.
EnglishIn a now famous CNN clip, you can see them sitting on the ground, their arms linked.
Egy mára már híressé vált CNN videó mutatja, ahogyan a földön ülnek, karjaik egymásba fonva.
EnglishGoing back toward the barracks at a good but not quite illegal clip.
Azután vissza az őrszobához, szapora, de nem egészen szabálytalan tempóban.
EnglishThat pack was going at a hell of a clip, considering that here I was practically in free-fall.
Fenemód fürge volt az a csomag ahhoz képest, hogy én gyakorlatilag súlytalan voltam.
EnglishHere's a clip from a National Geographic movie that came out in 1999.
Itt egy részlet a National Geographic filmjéből ami 1999-ben jelent meg.
EnglishIt was a flagrant clip, worthy of a fifteen-yard penalty in Roberta's days as a Philadelphia Eagle.
Csúnya csutka volt, szabadrúgást ítéltek volna érte a Philadelphiai Sasok ellen.
EnglishA man may clip heads with a will, but his arm tires at the business.
Egy elszánt ember kaszabolhatja a fejeket, de karja egy idő után elfárad.
EnglishIf they even suspect you of misleading them... clip off one of his fingers.
Ha majd azt hiszik, hogy becsapod őket... vágja le az egyik ujját.
EnglishI'm going to show you a clip now of the very first improvisation session that we had.
Most bemutatok egy felvételt az első improvizációs műhelyünkről.