EN close-up
volume_up
{noun}

1. photography

close-up (also: closeup)
This is a close-up of the Buddhist monastery.
Ez egy közeli felvétel a Buddhista kolostorról.
close-up (also: closeup)
Ringwald flipped another page and revealed another drawing of the dock area, then another for a close-up of the residential section.
Ringwald ismét lapozott; most közelkép került elő a kikötőnegyedről, majd egy újabb a lakóépületekről.
close-up (also: closeup)
In any case, you should be aware that cu means close-up; ECU means extreme close-up; INT. means interior, EXT. means exterior, BG means background; POV means point of view.
A könnyebb tájékozódás végen tehát: PP annyit tesz, premier plán, SzP: szuperplán, BF: belső felvétel, KF: külső felvétel, HT: háttér, LSz: látószög.

Context sentences for "close-up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMore light flickered to one side and, close up, I could see the pain in his eyes.
Nem messze újabb fények gyúltak, és most testközelbl láttam a fájdalmat a szemében.
EnglishUnless you get up close to the vermin and happen to notice the color of their eyes.
Ha nem kerül az ember a féreg közvetlen közelébe, és nem látja meg a szeme színét...
EnglishSorak came up close to the wall, pressing his back up against it as he listened.
Sorak egészen közel ment a falhoz, nekivetve a vállát, s hallgatózott.
EnglishThe favorites were identified, some of them given up-close-and personal TV biographies.
A tévé közelképet mutatott némelyik esélyesről, és a riporter elmondta életrajzukat.
EnglishShooting at bullet-proof glass from close up is another form of Russian roulette.
Golyóálló ablakra lőni közvetlen közelről különben is olyan, mint orosz rulettet játszani.
EnglishHe stood back, unwilling to be anywhere close by they opened up drawer 4E.
Ott maradt az asztalánál, nem akart a közelben lenni, amikor majd kinyitják az ajtót.
EnglishThe din was voices crying out, and echoing up the close and grimy walls.
A lárma a kiáltásokból állt össze, amelyek visszaverődtek a mocskos falakról.
EnglishLet me look, she said, and stepping close, too close, she reached up to stroke my face.
Hadd nézzem meg lépett közelebb, még annál is közelebb, és az arcomhoz ért.
EnglishAs the reading was drawing to a close, a car drew up at the main gate.
Miközben a felolvasás a végéhez közeledett, egy kocsi állt meg a főbejáratnál.
EnglishNow the traffic was slowing down, and we came up close to the old flat, the Rusholme Gardens.
A forgalom lelassult, egész közel jártunk régi lakásunkhoz a Rusholme Gardensben.
EnglishIf they were going to be using it at HAWC, he wanted to see it up close.
Ha fel kell használniuk a HAWC-nál. nem árt közelebbről szemügyre vennie.
EnglishYou think you can pull your head under your shell and close up tight.
- Azt hiszed, a páncélod alá tudod húzni a fejedet és magadba zárkózhatsz.
EnglishHe walked to Cherryhayes Close and strolled up the walk opposite the house of the Soviet agent.
Besétált a Cherryhayes Close-ba, és végigment a túloldalon a szovjet ügynök házáig.
EnglishAn army can get to be huge; but you can close up a little bit.
...Egy hadsereg hatalmasra nőhet; de attól még egy kicsit fölzárkózhatsz hozzá..
EnglishMaybe you could get a close-up of him when they're clearing the mine?
Talán egy közeli felvételt róla, ha már eltávolították az aknát, rendben?
EnglishTwinkle comes up close to me, fingers tight on Karli's collar, pulling her back from the urge.
Csillám odajött hozzám, erősen markolta Karli nyakörvét, hogy visszatartsa.
EnglishShe wasn't even going back to California to close up the Tiburon house.
Még csak arról sem akart hallani, hogy elutazzon Kaliforniába, és lezárja a tiburóni házat.
EnglishSo much easier later to study what the close-up camera so beautifully revealed.
Mennyivel könnyebb volt tanulmányozni később azt, amit olyan gyönyörűen kirajzolt a közeli objektív!
EnglishAnd I said, Mama, if you know how to close up my peephole again, you just go ahead and do it.
Mondom erre: Mama, ha be tudod csukni a kukucskálólikamat, csukjad csak.
EnglishShe pulled it off with numb fingers and held it up close in front of her.
Gémberedett ujjal lepiszkálta róla, és közelebb emelte a szeméhez.