Context sentences for "to clothe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
Hadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
EnglishThere would have been no boutique to clothe him so comically.
És nem lett volna szuvenírbolt sem, hogy Wait oly nevetségesen kiöltözhessék.
EnglishThere are enough robes here to clothe a dozen or so people.
Ezekkel a köpenyekkel vagy egy tucatnyi embert be lehet öltöztetni.
EnglishIt is merely an attempt to clothe the bank's operations in vague and cautious phrases.
A jelentés pusztán arra tesz kísérletet, hogy pontatlanul és óvatosan megfogalmazott frázisokkal elkendőzze a bank műveleteit.
EnglishThey had found it almost impossible to feed and shelter and clothe their families even without the cut in wages.
A munkások még a bércsökkentés nélkül is alig tudták etetni, ruházni, fedéllel ellátni a családjukat.
EnglishHe had hoped at least to clothe himself.
Legalább abban reménykedett, hogy ruhát tud szerezni magának.
EnglishThat the Lord Himself should come to Earth and clothe Himself in flesh the better to know us and to comprehend us.
... hogy maga az Isten szállt le a földre, és emberi húsba öltözött, hogy jobban ismerjen és értsen minket.
EnglishLet me go and wash off the dirt of travel, and clothe myself as is seemly for a lady inside the walls, and then we will talk.
Megmosakodnék, átöltöznék magam is, hogy végre úgy nézzek ki, ahogyan úrihölgyhöz illő, aztán majd beszélünk.
EnglishBare and beautiful, the queen of Aglarond spread her arms wide as her summoned arsenal of magic flashed up to clasp and clothe her.
Aglarond gyönyörű, meztelen királynője széttárta a karját, és várta, hogy a mágikus arzenál ruhaként a testére simuljon.
EnglishI longed to comb her hair, to wash it with my own hands, and to clothe her in a modern dress, to see her in the mirror of my time.
Szerettem volna megfésülni, tulajdon kezemmel megmosni haját, divatos ruhába öltöztetni, hogy korom tükrében nézhessem őt.
EnglishOr else they clothe her in the blue robe of the Lady of Nazareth-who indeed had power in her way, too-and say that she was ever virgin.
Máskor a názáreti asszony kék köntösét adják rá - néki is megvolt persze a maga hatalma -, s kijelentik, hogy örökkön-örökké szűz volt.
EnglishListen, clothe me...
EnglishAnd if the grass of the field, which is to day, and to morrow is cast into the oven, God doth so clothe: how much more you, O ye of little faith?
Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább?
EnglishGo wash yourselves in the waters of the Seine, and clothe yourselves like humans if you can remember how, and prowl among men as you are obviously meant to do.
Mosakodjatok meg a Szajna vizében, öltsetek emberi ruhát, ha még emlékeztek rá, milyen az, és járjatok emberek között, hisz látván látható, hogy arra lettetek.
EnglishNow, if God clothe in this manner the grass that is to-day in the field and to-morrow is cast into the oven: how much more you, O ye of little faith?
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!"
EnglishHis name was Earl Benton, and he looked like a big old farm boy who had somehow awakened in the wrong house and had been forced to clothe himself in the contents of a banker's closet.
Earl Bentonnak hívták és úgy nézett ki, mint egy túlkoros farmerfiú, akit a szükség arra kényszerített, hogy egy bankár szekrényéből öltözködjön fel.
EnglishThey also need work to make a living, and the parents need to be able to feed and clothe their children and have them educated.
Nem elég iskolát építeni B. Józsefék gyerekeinek, megélhetést nyújtó munka kell, etetni, ruházni, iskolába járatni tudják a gyerekeket a szülők.

Synonyms (English) for "cloth":

cloth
clothing
clothes
clothes closet