"cloud" translation into Hungarian

EN

"cloud" in Hungarian

EN cloud
volume_up
{noun}

cloud (also: drift)
volume_up
felhő {noun}
Then the cloud rolled away, and the ghost of Achilles appeared, clad in golden armour.
Majd amikor a felhő eloszlott, megjelent Akhilleusz árnya, aranypáncéllal borítva.
If it was cloud, then it was cloud half turned to rain.
Ha az valóban felhő volt, akkor félig máris esővé vált.
In the ~centre of that lighter spot hovered an amorphous cloud of inky black.
E világos terület közepén egy alaktalan, éjfekete felhő lebegett.
The clouds obscured the moon and stars and made the darkness almost total.
A holdat és a csillagokat felhők takarták, szinte tökéletes sötétség uralkodott.
These are fountains without water and clouds tossed with whirlwinds, to whom the mist of darkness is reserved.
Kiszáradt források, szélvész kergette fellegek, akikre a sötétség homálya vár.
At last the darkness of the cloud began to fade , even as night fades from the sky with the approach of dawn.
A sötétség végül oszlani kezdett, ahogy az éjszaka sötétje tűnik el az égboltról a hajnal közeledtével.
cloud (also: cast shadow, shade, shadow, umbrage)
The dark clouds were almost above him, casting a great shadow.
A sötét felhők már majdnem a feje fölé értek, óriási árnyék borult rá.
'I've been thinking all along that the shadow - and now that cloud - had come from Azash,' he confessed.
Én végig azt hittem, hogy az az árnyék... vagyis most már felhő Azash-tól származik vallotta be szégyenkezve.
Tirelessly, the tattered clouds chased each other across the sky, so many silver wraiths fleeing a deeper darkness.
A szaggatott felhők hasztalan kergették egymást az égbolton, mint megannyi sötét árnyék, akik valami még sötétebb dolog elől menekülnek.
cloud
volume_up
felleg {noun}
I saw the black cloud spread out over the sky.
Láttam, ahogy a fekete felleg elborítja az eget.
Utoljára kaptam meg a Felleg-Ajándokot.
With the Cloud Gift I could visit the high peaks upon which these marvelous structures were created and sometimes slip into their very rooms.
A Felleg-Ajándokkal fellátogathattam az ormokra, ahol ezeket a csodákat építették, és időnként besurranhattam a termekbe.
cloud (also: blemish, blob, blot, freckle)
volume_up
folt {noun}
The sky was low and almost pure black, save for one spot of yellowing silver where the moon paced behind the thick clouds.
Az ég alacsony volt, és szinte teljesen fekete, csak ott látszott néhány sárgás-ezüstös folt, ahol a hold a vastag felhők mögött időzött.
cloud (also: blur, gloom, gloominess, haze)
Clouds came in greater numbers, and soon the sun was lost behind an overcast.
Egyre nagyobb számban érkeztek a felhők, és az eget hamarosan egybefüggő, szürke homály borította.
It is not mist or cloud that defeats my eyes: there is a veiling shadow that some power lays upon the land, and it marches slowly down stream.
Nem köd vagy felhő, amibe a tekintetem belefullad, mintha ismeretlen hatalom borítana homályt a tájra, hogy elfátyolozza, s e homály lassan tovahúzódik a folyó fölött.

Context sentences for "cloud" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen, as that shattering wrath departed, we saw a cloud of dust and smoke arise.
Meleg szél söpört végig a tájon, maga előtt hajtva megannyi ronggyá tépett sátrat.
EnglishSomeone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
Valaki, aki egyszer a megkülönböztetés árnyékában élt, azt mondta: van egy álmom.
EnglishA sizzling, undulating cloud of gooey vapor formed near the courthouse ceiling.
Sistergő, kavargó, ragadós párafelhő gyülekezett a tárgyalóterem mennyezete alatt.
Englisheven the Moon is falling into gathering cloud.
Ha meg is kell állnunk megint, mert lám! a hold is elbújik a gyülekező felhők mögé.
EnglishBy nightfall the skies had overcast with gray cloud, the wind turned squally.
Alkonyaira szürke felhőők borították el az eget, és a szél viharossá fokozódott.
EnglishThey kissed, and Ruta Skadi took her cloud-pine branch and sprang into the air.
Megcsókolták egymást, Ruta Skadi fogta a felhőfenyőágát és felszökkent a levegőbe.
EnglishHe was floating on a white, awkward cloud, but at least Jimmy Carr was here.
Valami fehér zavaros felhőn lebegett, de legalább Jimmy Carr itt volt mellette.
EnglishThere was a hint of cloud to the far north-east, where the Xhesseli Mountains were.
Messze északkeleten, a Xhesseli-hegység lábánál néhány bolyhos felh fehérlett.
EnglishIt was night, with the Three Ladies shining through gaps in scudding cloud-wrack.
Éjszaka volt, a Három Hölgy leragyogott rájuk a száguldó felhőrongyok közül.
EnglishMolly made no answer, but she touched the unicorn with a hand as cold as a cloud.
- Az kell hogy legyen, még sincs semmiféle jele boszorkányságnak vagy fekete mágiának.
EnglishHe held it on a plane at lip level, blew the dust off in a cloud, and opened it.
Egyenesen tartva felemelte az ajkáig, nagy felhőben lefújta róla a port, és kinyitotta.
EnglishA tangled filmy cloud swirled around fitfully where the wall of sand met the sky.
Ahol összeért az ég meg a homokfal, már valami zavaros lepedék gomolygott.
EnglishIn the imagination of the twentieth century the mushroom cloud loomed larger than God.
A huszadik század képzeletében a gombafelhő nagyobbra nőtt még a teremtőjénél is.
EnglishWherefore my blade will cloud thy sight, even as it binds thee to accompany me.
Ezért a fegyver elködösíti majd a látásodat ugyanúgy, ahogy kötelez, hogy velem tarts.
EnglishWe can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
Megvitathatjuk, hogy a hamufelhőt hamarabb meg kellett-e volna vizsgálni.
EnglishHe blew a cloud of dusty blue smoke, and watched the gladiators through a blur of drink.
Szürkéskék felhőt bodorított, és italgőzös pillantásával bámult a gladiátorokra.
EnglishTsh't, the ship's fourth officer, flew into the hallway in a cloud of bubbles.
Tsh't, a hajó negyedik tisztje úszott be a folyosóba, kavargó buborékfelleg közepette.
EnglishThe air was filled with an incandescent cloud of exploding jet fuel and airplane parts.
Tűzgömbök robbantak az éjszakában, izzó alkatrészek süvítettek minden irányban.
EnglishA cloud of fine debris billowed up while larger pieces showered out and down.
Finom törmelékpor felhője szállt fel, a nagyobb darabok oldalra vagy lefelé repültek.
EnglishThey crashed into the dust-cloud, swinging their swords and axes at the unfeeling air.
Kardjukkal és csatabárdjukkal vadul csapkodva a levegőt, hatoltak be a porfelhőbe.